You are on page 1of 4

BAHAYA MEROKOK

ZAT YANG TERDAPAT PADA ROKOK .

PENYAKIT AKIBAT MEROKOK .

TERIMA KASIH .