Park

Únor 2017
Vstup do parku od sokolovny
Jehlany
Altánek – místo pro koncerty
Lexova vila
Lexova vila
Proč Lexova vila? Kdo to byl?
 František Lexa – akademický malíř a učitel
rakovnické reálky

Pár údajů o vile
 postavena v r.1910 podle návrhu architekta
Otakara Novotného, který je autor např. i budovy
Mánes v Praze;
 postavena v secesním stylu
Lavičky a koše v parku jsou
nové.
Nová lávka umožňuje
bezbariérový přístup do parku.
Domov seniorů
Domov seniorů Rakovník

 Dne 3.5.2016 se otevřel na
ulici Františka Diepolta nový
domov seniorů
 Senioři se přestěhovali do
nového domova ze Zátiší
 Kapacita domova je 88 lůžek
Masarykova obchodní
akademie
Poznáte co to je?
Odpověď
Zámková dlažba Opláštění jehlanů
Nové
prvky v
parku jsou
také velké
dřevěné
židle.
Různé pohledy na park
Konec