STATE OF THE

NATION ADDRESS
July 26, 2010

Relevance of Chosen Excerpt:

■to better understand how crucial the State
of the Nation Address is in defining the
term of a president
■to better understand the term of PNoy
■to better understand the current political
context of the Philippines

CONTEXT BEHIND THE ADDRESS .

Most popular of these scandals.gov. is what is known as “Hello Garci” or “Gloriagate” http://malacanang.jpg . her time as the leader of the Republic of the Philippines saw its share of political scandals and corruption.ph/wp-content/uploads/Arroyo-w960-220x3001.Gloria Macapagal Arroyo: Being the Philippine President from the years 2001-2009.

http://newscentral. Corazon Aquino. This became known as the “Noynoy Phenomenon”. Aquino III: He was the president of the Philippines from the years 2010-2016.Benigno S.jpg . many people began calling on him to run for President. He is a 4th generation political and was the chairman of the Liberal Party. Following the death of his mother.ph/wp-content/uploads/2015/06/President-Benigno-Aquino-III-photo-from-the-Malaca %C3%B1ang-Photo-Bureau-1024x695.

hindi pa ito ang lahat ng problemang haharapin natin.Intension of the SONA. as presented in the Excerpt: “Sulyap lamang po ito.”  . Inilihim at sadyang iniligaw ang sambayanan sa totoong kalagayan ng ating bansa.

SUMMARY OF THE EXCERPT: .

” . Ang pagpapaalipin sa pulitikal na konsiderasyon. Sa kabilang banda ay ang pag-una sa pansariling interes. at pagsasakripisyo ng kapakanan ng taumbayan. Ito po ang baluktot na daan.The Presidential Dilemma “Sa bawat sandali po ng pamamahala ay nahaharap tayo sa isang sangandaan. Ito po ang tuwid na daan. ang pagkapit sa prinsipyo. Ang pagtanaw sa interes ng nakakarami. at ang pagiging tapat sa sinumpaan nating tungkulin bilang lingkod-bayan. Sa isang banda po ay ang pagpili para sa ikabubuti ng taumbayan.

lalong lumilinaw sa akin ang lawak ng problemang ating namana.PNoy’s View on Past Administration “Matagal pong naligaw ang pamahalaan sa daang baluktot.” . Araw-araw po. Damang-dama ko ang bigat ng aking responsibilidad.

” . mas malaki ang ginastos ng gobyerno kaysa sa pumasok na kita.8 billion pesos.7 billion pesos. Lalong lumaki ang deficit natin. nalagpasan natin ng 45. ang tinataya namang gastos. kinapos tayo ng 23.1 billion pesos. na umakyat na sa 196.Failures in Economy “Sa unang anim na buwan ng taon. Sa target na kuleksyon.

” .Payroll Issues (On MWSS) “Nakatanggap sila ng 211. Beinte-kuwatro porsyento lang nito ang normal na sahod. at pautang. at 66 porsyento ang dagdag.” (On Board of Trustees) “Sa suma total po. technical assistance. Lahat ng ito ay ibinigay nila sa kanilang mga sarili habang hindi pa nababayaran ang mga pensyon ng kanilang mga retirees. Uulitin ko po. aabot ang lahat ng 2.5 milyong piso kada taon sa bawat miyembro ng Board maliban sa pakotse.5 million pesos noong nakaraang taon.

” .PNoy’s Comment (On Board of Trustees) “Kung mayroon pa silang kahit kaunting hiya na natitira—sana kusa na lang silang magbitiw sa puwesto.

Ang pinondohan po.Infrastructure Issues “Tumukoy ang DPWH ng 246 na priority safety projects na popondohan ng Motor Vehicle Users Charge…. 28 proyekto lang. hindi pinag-aralan. kaya parang kabuteng sumusulpot.” . at hindi pinaghandaan.” “Mga proyekto po itong walang saysay.

” . walang kota-kota. walang tongpats. ang pera ng taumbayan ay gagastusin para sa taumbayan lamang.PNoy’s Comment “Sa administrasyon po natin.

Napilitan ang pambansang gobyerno na sagutin ang 200 bilyong pisong utang nito. noong 2004. sumagad ang pagkakabaon sa utang ng NAPOCOR. pinilit ng gobyerno ang NAPOCOR na magbenta ng kuryente nang palugi para hindi tumaas ang presyo… Dahil dito.” .Energy Issues “Noong 2001 hanggang 2004.

” .PNoy’s Comment   “Kung naging matino ang pag-utang. sana’y nadagdagan ang ating kasiguruhan sa supply ng kuryente. Pero ang desisyon ay ibinatay sa maling pulitika. matapos pinagsakripisyo ay lalo pang pinahirapan. at hindi sa pangangailangan ng taumbayan. Ang taumbayan.

Goals of the Speech: ■Demonization of GMA ■Establishment of “Savior” Image ■Promotion of Change .

ANALYSIS OF EFFECTS AND OUTCOMES .

During PNoy’s Term: ■“Noynoying” ■Hypocrisy ■Discontent .

https://en.org/w/index.wikipedia.php?curid=35178638 .

PH Dichotomy ■Desires for Change .After PNoy’s Term: ■Anti-Establishment Sentiments ■Dilawan vs.

CONCLUSION .