You are on page 1of 5

“Si Pele, Ang Diyosa ng

Apoy at Bulkan”

Mga Tauhan sa Kwento .

ama ni Pele  Pele – Diyosa ng apoy  Namaka – Diyosa ng tubig. kapatid at kaaway ni Pele  Hi’iaka – Diyosa ng hula at ng mga mananayaw. ina ni Pele  Kane Milohai – Diyos ng kalangitan. kapatid ni Pele at Hi’iaka . Haumea – Diyosa ng makalumang kalupaan. paboritong kapatid ni Pele  Apat na Diyosa ng nyebe – mga naiingit sa kagandahan at talento ni Pele at Hi’iaka  Ohi’a – makisig na lalaking nagustuhan ni Pele  Lehua – asawa ni Ohi’a  Hopoe – matalik na kaibigan ni Hi’iaka  Lohi’au – kasintahan ni Pele  Kane Milo – tumulong kay Hi’iaka upang mabalik ang kaluluwa ni Lohi’au.

Buod ng Kwento .

ay niyakap niya si Lohi’au upang makita ni Pele at nagalit muli ito kaya pinasabog niya muli ang bulkan at namatay si Lohi’au dahil natabunan siya ng lava. Hindi alam ni Hi’taka ang masaganang pagsibol ng mga itinatanim niya ay dahil kay Pele. inakit niya ito ngunit may asawa siyang nagngangalang Lenua. Hindi sumuko si Namaka.Sapagbalik ni Hi’taka ay nakita niya na nasira ang kanyang hardin at patay na si Hopeo.May isang pamilyang naninirahan sa lupain ng Tahiti ang magasawang sina diyosang Haumea at Diyosong Kane Milohai kasama ang anim na anak na babae at pitong anak na lalaki. Nagsanhi ito ng pagsabog ng bulkan nang matuyo ang mga lava atnaging isang lupainat ito ay tinawag na Haway. At masayang nakita ulit ni Hi’taka si Lohi’au . Nagkamabutihan silang dalawa ngunit pinipigilan nito ni Hita’ka at lumipas ng apatnapung araw ay hindi pa din sila nakakabalik ang bunsong kapatid. Pilit niyang pinaabot sa tuktok ang kanyang mga along kanyang pinakawawalan.Ito ay sa isang pinakamataas na bundok sa buong mundo. Humingi siya ng tulong sa kanyang kapatid na si Kane-milo at tinulungan siya nito namangka sila . Ang naging sunod niyang biktima ay ang panakamamahal niyang kapatid na si Hi’taka na pinasundo niya si Lohi’au kay Hi’taka. Isang araw ay nasunog ni Pele ang kanilang tirahan pati narin ang kanilang lugar. Sa huli ay nakahanap si Pele ng tirahan para sa kanyang pamilya . Napagpasyahan nilang lumipat at lumayo sa Haway. iniisip niya na inaakit na ni Hi’taka si Lohi’ay kaya pinasabog niya ang bulkan kaya nasira ang hardin at namatay si Hopeo na pinagbilin niya kay Pele. Napagsisihan ni Pele ang kanyang nagawang kasalanansa kanyang kapatid pati na rin kay Lohi’au.. Kung ano ano ang inisip ni Pele. . Bilang ganti. nagalit si Namaka sa galit niya ay nagbanta siya na babahain niya ang isla kaya napilitang maglakbay ang pamilya pati narin si Pele gamit ang bangka. Ngunit may apat na diyosang naiinggit sa kanila kaya sa tuwing nagtatayo sila ng tirahan ay binubugahan nila nito ng niyebe kaya palipat-lipat sila ng tirahan kalapit ng isla.Nakita niya itong nagyayakapan at sa galit niya ay ginawa niyang isang puno si Ohi’a at nagmakaawa si Lenua kaya ginawa niya itong isang bulaklak. Kaya hinyaan niyang mamuhay ng payapa. Hindi nagpatalo si Pele pinaliyab niya ang apoy sa pusod ng bulkan. may mga nagsasabing may nakapagsasakay sila ng matandang babaeng nakaputi na may dalang aso sa Kilauea. nakita nila ang katawan ni Lohi’au at muling ibinalik ni Kane-milo ang buhay nito. Nagbalat’kayo siyang bilang isang magandang babae at nakita niya si Ohi’a. Habang namamangka ay nakahanap sila ng isang isla at doon sila nanirahan at sa islang iyon ay napisa ang itlog na inaalagaan ni Pele at pinangalanan niya itong Hi’taka mahusay itong sumayaw at kumanta. Sa kasalukuyan. Nagtagal si Hi’taka dahil sa mga halimaw niyang kinalaban nang nakita niya si Lohi’ ay may sakit dahil akala niya ay hindi na siya babalikan ni Pele. Ngunit hindi siya naglaho minsan ay nagiiba siyang anyo. Ngunit habang lumalki ang pamilya ay unti-unting nawawala ang kapayapaan dahil sa awayan ng magkapatid na sina Pele ang diyos ng apoy at Namaka ang diyosa ng tubig. Nanalo si Pele sa laban nila ngunit nanghina siya at namatay.