You are on page 1of 11

IDEF metodologija

Dejan Usorac 25-13/RPI

Šta je IDEF? • Metod modeliranja baziran na kombinaciji grafike i teksta koji su predstavljeni na sistematičan i organizovan način da bi se povećala razumljivost • Sastoji se od hijerarhijskog niza dijagrama koji postepeno prikazuju sve više detalja o funkcijama i povezanosti sa ostatkom sistema 2 .

projektovanje. Razlozi nastanka • Potreba za dokumentovanjem poslovnih procesa • Potreba za prototipskim pristupom funkcionalnom modeliranje gdje se na brz i jednostavan način provjeravaju alternativne ideje • Cilj IDEF: Analiza. unapređenje i integracija 3 .

Za šta se koristi IDEF IDEF ima više namjena a neke od njih su: • Dokumentovanje • Razumijevanje • Projektovanje i analizu • Planiranje • Integraciju 4 .

Najpoznatije IDEF metode IDEF porodica se sastoji od mnogo metoda. a najpoznatije su: • IDEF0 (modeliranje funkcija) • IDEF1 (informaciono modeliranje) • IDEF1x (modeliranje podataka) • IDEF3 (modeliranje procesa) 5 .

IDEF0 • Modelira ponašanje. zajedno sa reinžinjeringom poslovnih procesa • Bolja komunikacija • Upravlja velikim projektima • Stvara potrebne elemente za IDEF1x metod 6 . aktivnosti i odlučivanje sistema • Omogućuje stvaranje dokumentacije.

Elementi IDEF0 • Pravougaonik (Box) • Strelica (Arrow) 7 .

Implementacija IDEF0 • BPwin 8 .

i isključuje detalje koji se odnose na: Trajanje Raspoređivanje Upravljačku logiku • IDEF0 dozvoljava da sistem bude predstavljen po nivoima 9 . Kvaliteti IDEF0 metoda • IDEF0 obezbjeđuje apstrakciju.

Slabosti IDEF • IDEF modeli mogu biti izuzetno složeni da ih samo eksperti tog područja mogu razumjeti • IDEF modeli se nerijetko pogrešno interpretiraju kao grafički prikaz niza aktivnosti 10 .

HVALA ! 11 .