PAK 21

Metodologi Pedagogi
Pendidikan Abad Ke-
21

18 Februari 2017| SRAI KULIM
Oleh : Pn. Sarah Zaini (SZ)

Isi Kandungan
Ideologi Asas PAK21
                        - Dasar KPM PAK21
                        - Kelas PAK21
                        - Guru PAK21      
- PdP PAK21

Aktiviti Kelas PAK21            

Aktiviti Hands-On PAK21 (IT)
                     1. Kahoot ( Bina dan Aplikasi)
                     2. QR Code (Bina dan Aplikasi)
                     3. Google Form (Bina dan Aplikasi)

• Syaidina Umar Al-Khattab
mengatakan, “didiklah anak-anakmu
itu berlainan dengan keadaan kamu
sekarang kerana mereka telah
dijadikan Tuhan untuk zaman yang
bukan zaman engkau.”
• Hamka menjelaskan, anak adalah
untuk zaman yang akan datang, bukan
untuk zaman kita. Salahlah pendidikan
orang tua yang hendak menjadikan
anak mereka seperti mereka juga.

selaras dengan transformasi pendidikan negara dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013 . DASAR PAK21 Pelaksanaan pengajaran berdasarkan KSSR dan KSSM adalah merupakan penanda aras keberkesanan pendidikan abad 21 seperti yang dihasratkan Kementerian Pendidikan Malaysia mulai tahun 2014.2025) .

.

3. 5. 4. 2. PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Meningkatkan ketelusan akauntabiliti awam. Melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai.  . Bekerjasama dengan ibu bapa. 8. Memastikan pemimpin berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Transformasi keguruan sebagai profesion pilihan. 10. 6. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Memastikan setiap murid profisien dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. 9. Mengupaya JPN. 11. Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. 7. komuniti dan sektor swasta secara meluas.11 anjakan yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025:  1. Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Transformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan.

.Proses transformasi sistem pendidikan turut akan dilaksana dalam tempoh 13 tahun menerusi tiga gelombang:  Gelombang 1 (2012-2015) menumpukan kepada usaha memperbaiki sistem dengan memberi sokongan guru dan tumpuan kepada kemahiran asas. Gelombang 3 (2021-2025) ke arah kecemerlangan menerusi operasi yang lebih fleksibel. Gelombang 2 (2016-2020) mempercepatkan penambahbaikan sistem.

Selain daripada itu.” . pelajar juga mempunyai tanggungjawab sosial yang perlu dilaksanakan atas rasa tanggungjawab dan penuh prihatin. Kemahiran yang perlu dikuasai oleh pelajar dalam PAK21 1. boleh kendiri diharapkan dan dapat beradaptasi dengan persekitaran dan rakan sekelas lain. Kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah 3. Kemahiran interpersonal dan arah “Pelajar mempunyai akauntabiliti yang tinggi. Kemahiran maklumat dan komunikasi 2.

KELAS PAK21 Satu proses yang melibatkan penyusunan fizikal sesebuah bilik darjah serta galakan komunikasin dan interaksi antara murid .

.

.

.

.

.

.

serta mampu menyayangi mereka seadanya. CIRI GURU PAK21 • 1.  . Guru abad 21 seharusnya mampu untuk menilai perkembangan murid sesuai dengan kebolehan mereka. 2. Mahir dan Berketrampilan dalam Pedagogi Guru haruslah mahir dalam menggunakan pelbagai kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran yang betul semasa menjalankan p&p di dalam kelas.  Memahami Perkembangan dan Menyayangi Murid Psikologi pendidikan juga menerapkan kepentingan bagi seseorang guru untuk faham akan perkembangan muridnya. Menguasai Subjek Guru haruslah menguasai kandungan kurikulum bagi subjek yang diajar. Tentu agak canggung jadinya jika guru sendiri masih terkial-kial untuk menerangkan sesuatu kandungan dalam subjek yang diajarnya. Pembelajaran yang pelbagai ini tentu mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih kondusif dan mesra pelajar. 3.

maka akan membantu seseorang guru itu berfungsi dengan lebih baik sebagai seorang pendidik.• 4. Pembelajaran yang menggunakan lcd. Memahami Psikologi Pembelajaran Guru abad 21 juga berupaya untuk memahami psikologi pembelajaran bagi para pelajarnya. Kemahiran untuk membantu pelajar menangani emosi. Penggunaan Teknologi Terkini Memang tidak dapat dinafikan penggunaan teknologi terkini merupakan salah satu ciri penting bagi guru abad ke 21. Hanya dengan memahami bagaimana minat dan respon pelajar ketika belajar. Kemahiran Kaunseling Guru juga perlu mempunyai kemahiran kaunseling ketika berurusan dengan pelajar. maka guru juga perlu seiring dalam menggunakan kelebihan ini untuk menarik minat pelajar untuk belajar. Selain daripada murid yang memang mahir dengan penggunaan gajet dan pelbagai alatan elektronik lain. aplikasi mobile sudah tentu membawa kelainan kepada suasana pembelajaran di dalam kelas. . game. sosial dan juga pelbagai lagi perkara yang menjadi masalah kepada golongan remaja. Adalah satu kelebihan untuk guru-guru yang memiliki kemahiran kaunseling dalam menangani isu-isu yang berkaitan dalam dan luar bilik darjah. 5. 6.

Pembelajaran aktif .pelajar berperanan penting.penglibatan yang lebih aktif sama  ada dengan perbincangan bersama rakan.meletakkan minat pelajar sebagai keutamaan 2. Pembelajaran kendiri .10 Ciri Pembelajaran Kelas Abad ke 21 1. Penggunaan komputer . Berpusatkan pelajar . atau pun penggunaan komputer 4. guru sebagai pembimbing .alat penting untuk kelas abad ke 21 .sangat membantu dalam pdp 3.

tidak terlalu sesak . Persekitaran yang kondusif .perlu hormat menghormati antara guru dan pelajar . Pelajar faham dan mematuhi arahan .peraturan kelas.guru perlu menggalakan pelajar berucap dengan yakin dan menghargai pendapat mereka . prosedur dan notis ditampal di ruang khas bagi memudahkan pelajar sentiasa berada dalam landasan yang betul 7.pembelajaran dirancang dengan teliti dan tersusun . Saling hormat menghormati .peralatan mengajar yang asas seperti papan putih interaktif dan lcd projektor 6.5.

guru sentiasa menjalankan penilaian dengan pelbagai kaedah tanpa terikat dengan sesuatu bentuk ujian sahaja 10. Pembelajaran kolaboratif . Penilaian berasaskan pencapaian .pembelajaran secara berkolaborasi merupakan kaedah paling berkesan dalam pembelajaran .8.sekiranya pelajar digalakkan untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Pelajar bertanggungjawab terhadap pelajaran mereka . maka mereka akan lebih bertanggungjawab dengan pembelajaran mereka 9.

Bagi menggalakkan penyertaan murid semasa di dalam bilik darjah juga. antaranya ialah…. beberapa Tool Kits Pembelajaran Abad 21 boleh digunakan. Hand Signal Parking Traffic Lot Light Mini Papan Exit Ticket whiteboar Ganjaran d .

Ciri-ciri PAK21 juga adalah berteraskan kepada KONSEP 4C DULU PAK21 Read Communication/Komunika si Write Critikal Thinking/Pemikiran Arithmetic Collaboration/Kolaborasi Creative/Kreativiti .

Lain-Lain . Aktiviti Kelas PAK21               1. Deklamasi Sajak/Puisi/dll                5. Three Stray One Stay                9. Hot Seat                4. Gallery Walk                8. Round Table                2. Role Play                7. Peta i-think               10. Think Pair Share                3. Pembentangan Hasil                6.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

JOM BERTINDAK…! JOM BERTINDAK…! JOM BERTINDAK…! .

Bagaimana nak kuasai dan bertindak? Tidak ada jalan pintas Mahupun tongkat ajaib .

000. untung menjadi guru ini laluan luas terbentang menuju ke syurga dengan ilmu yang bermanfaat. kerjanya macam rm1000. “Jika gaji kita rm1000.” Seperti mana kata orang. Tetapi jika gaji kita rm10.000 maka Allah akan gantikan bakinya dengan nikmat dan kesenangan lain. Jangan pula hanya kerana negatifnya kita. maka kerjaya ini pula menjadi laluan mudah untuk ke neraka! .Betulkan niat! Betulkan niat kita dan sentiasa positifkan diri. gelojohnya kita. tetapi kita bekerja ikhlas dan bersungguh-sungguh seperti rm10. maka Allah akan tarik balik bakinya dengan segala kesusahan dan masalah. inshaAllah kejayaan dan penyelesaian juga akan muncul. tak ikhlasnya kita.

http://www. com .cikguhailmi.