• PEJABAT PELAJARAN DAERAH

• PASIR GUDANG

Kasihanilah Mereka.Masa
depan mereka di tanganmu
guruku !
( Auditlah Diri Mereka)

Kita Perkasa Maruah kita !
PPD Pasir Gudang
Audit Total

Persoalan ? BAGAIMANA IDEA • AdakahAUDIT Audit Total TOTALBerkesan ? TERCETUS ? • AnugerahSPM 63% Saujana Lonjakan – 65% JPN 2013 29/35New • Hampir Mencapai ? Deal 2013 • Ranking 29/35 kepada 15/36 • Band 5 kepada band 4 • KEJAYAAN BERGANTUNG KEPADA GURU BESAR ? .

.• Audit Total (Audit 360) .Satu pendekatan yang menyeluruh ke arah peningkatan prestasi akademik yang cuba mengupas isu akademik dari semua perspektif.

Pen. KananGuru Kanan HEM Guru Kaunselin gMata PIBG Pelajaran Ibu Bapa .• Audit Total .Satu pendekatan menangani masalah akademik dengan menggabungjalinkan peranan seluruh warga sekolah Pengetua secara total. Pen.

Mengum 1.Post Mortem .Pelaksan 3. 2.• Satu pendekatan perancangan secara holistik dan bersepadu ke arah peningkatan akaemik.Mesyua pul dan rat j/k Mengkaji data 4.Meranc aan Program ang Program 5.

1.0 MATLAMAT

• Menjalankan audit akademik
yang mempunyai piawaian yang
selaras di semua sekolah di
daerah Pasir Gudang.
• Bukan lagi mengikut cara
masing-masing tetapi mengikut
Kertas Kerja yang dibekalkan
dan ditaklimatkan

2.0 OBJEKTIF
2.1 Meningkatkan
• peratus kelulusan,
• peratus cemerlang
• dan GPS sekolah

• Setiap panitia mesti mempunyai KPInya
sendiri
• Sekolah telah menetapkan KPInya sendiri
(Berdasarkan KPI PPD/JPN)

2.0 OBJEKTIF
2.2 Menangani masalah P & P
kepada 0%
( Peranan HEM, guru kaunseling
dan semua guru mata
pelajaran )

0 OBJEKTIF 2.3 Membina hala tuju pelajar selepas UPSR ( Peranan guru kauseling) . 2.

guru kaunseling dan semua guru mata pelajaran ) .2.4 Menangani kes-kes disiplin murid termasuk kes ponteng ( mencapai KPI kehadiran murid 95%) (Peranan HEM.0 OBJEKTIF 2.

Pen Kanan dan Guru Kanan) . 2.0 OBJEKTIF 2.5 Menjadi asas perancangan akademik ( Peranan pengetua.

2.0 OBJEKTIF 2.6 Melahirkan guru yang hebat dalam P & P • Guru Cemerlang dan Times Based Berasaskan Kecemerlangan – melalui kad prestasi guru .

3.4Pelajar-pelajar bermasalah disiplin.4 kumpulan pelajar • 3. keluarga.0 SASARAN.3Pelajar near miss yang berpotensi untuk lulus agar dapat menyumbang kepada peratus kelulusan • 3. .2Pelajar yang berpotensi menjadi pelajar cemerlang • 3. dan pelajar yang mempunyai peratus kehadiran rendah.1Semua pelajar yang terlibat dalam peperiksaan awam SPM & PT3 • 3.

Pelan Tindakan Audit Total • dan • Cara Pelaksanaan .• 8.

• 1.4 Fokus Utama • Mesyuarat Jawatankuasa Audit Total/Kurikulum Sekolah Kali Pertama. . Januari 2015 . (lihat lampiran I) dan Fail P dan P guru • c) Pengetua memperkenalkan kad Disiplin Pelajar. (lihat lampiran H) • d) Pengetua menerangkan data/maklumat yang perlu dikumpulkan. ( 3 fokus utama pengetua) • a) Pengetua Siapakah yang membentangkan Program Audit Total supayaakan hadir semua guru jelas akan cara pelaksanaan ( Rujuk Kertas mesyuarat ini ? Kerja) • b) Pengetua memperkenalkan ( Semua Guru) kad prestasi guru.

5. Pengerus : Pen Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi : GPK HEM Setiausaha : Setiausaha Kurikulum AJK : Semua Ketua Panitia : Guru Bimbingan dan Kaunseling : Guru Disiplin : SU peperiksaan : Semua guru tahun 6 : Semua guru Mata Pelajaran tahun 6 .0 JAWATAN KUASA AUDIT TOTAL SEKOLAH Penasihat : PPD Pengerusi : Pengetua Timb.

Pengerus : En Hasim Bin Zainal Naib Pengerusi : En Mohamad Samudin Bin Johari Setiausaha : En Ahmad Bin Ali Fasilitator : Tn Hj Rosland B Mohd Yusof :9 Pengerusi Zon Akademik : 9 Pen Kanan Pentadbiran : 9 Pen Kanan HEM . JAWATAN KUASA AUDIT TOTAL PEJABAT PELAJARAN DAERAH PASIR GUDANG Pengerusi : Tn Hj Jasni Bin Omar Timb.

• Contoh Kad Prestasi Guru .

SMK TAMAN KOTA MASAI 2 JALAN TEMBIKAI UTAMA PASIR GUDANG    PRESTASI GURU (e-PRESTASI) Mengapa diperkenalkan Rosland Bin Mohd Yusof ? .

Melaksanakan Program Mengawal Masa Instruktional. 6. IKRAR GURU SMK Taman Johor Jaya 2 SAYA. Tandatangan guru ________________________________ Tarikh : 14 Januari 2015 . Rosland Bin Mohd Yusof  DENGAN PENUH AZAM DAN ILTIZAM BERIKRAR AKAN Komitmen 1.Melaksanakan P dan P dengan penuh dedikasi dan tanggungjawab.Menyediakan latihan kerja murid yang melebihi tahap KPI.Menjalankan P dan P yang menarik minat pelajar.Melaksanakan semua program akademik yang dirancang oleh sekolah. 5. 4. 3. guru ! 2.Mencapai kecemerlangan dalam setiap mata pelajaran yang diajar.

Mengenal  Alamat Rumah :  8. Jln Delima 4/1. Kad Pengenalan : 9.  Nama Guru : Rosland Bin  7. Butiran Diri Bil Butiran Bil Butiran   1.  Opsyen  N0 4.  Pengalaman Mengajar :  620928085951 25 Tahun  4.  Nama Universiti : USM Mohd Yusof  Tahun : 1988  Pengkhususan : BM/Sejarah  2.  Gred Jawatan : GD52  10  Tarikh dilantik : 1.  No. Telefon Bimbit :     .    5.1989 . Taman Major : BM Delima 2 potensi guru 81100 Johor Bahru Minor : Sejarah   3.8.  No. A.

2011  Kursus Penulisan Karangan Ajuran Pusat guru Perkembangan Kurikulum 2. Kursus Dalam Bidang Kurikulum     Kursus Bil Tahun / ( Nama Kursus dan penganjur) Tarikh Mengenal   kehebatan 1.   2012  Kursus PBS Bahasa Melayu Tingkatan 1 anjuran PPD Pasir Gudang 3. B.  2012  Kursus Pembinaan Item Bahasa Melayu Tingkatan 5 Anjuran Jabatan Pelajaran Johor  .

Membina 2 Modul SPM Peringkat Negeri Johor .  Ketua Panitia Bahasa Malaysia   guru   2.   Penggubal Soalan Bahasa Malaysia Tingkatan 5   Peringkat Negeri Johor 4. C. Menghasilkan 3 buah Buku Rujukan SPM 6. Penglibatan/sumbangan Dalam Bidang Kurikulum ( Sekolah/Daerah/Negeri/Kebangsaan/Antarab angsa)  Bil Mengenal Penglibatan dan Sumbangan   kehebatan   1.  Jurulatih Utama Bahasa Malaysia Jabatan Pelajaran   Johor  3. Ketua Pemeriksa Bahasa Malaysia SPM 5.

D) Kelas dan subjek yang diajar Tahun Subjek Pe Tin Tin Tin Tin Tin r g1 g2 g3 g4 g5  2014  Bahasa            5D Malaysia  Sejarah        3C                     Mengenal              2015                   kehebatan                           guru                                                                       .

E) Latihan Kerja Murid  Tahun Subjek  Jenis Latihan ETR  Ma Jun Se Capai c pt an  2014 BM KPI Latihan Karangan 20  6  9  12  -8  Rumusan 15 4 5 7 -5 kerja murid Karangan 15 3 4 6 -9 menjadi Berpandu asas 2015      kejayaan                       pelajar                                                 .

5%  Cemerlan  Pn Ng 2014 Guru yang hebat 14 g Poh Sim     mengajar menjadi                   penentu kepada           2015     kejayaan pelajar      ( Kualiti guru di bawah dashboard PPD) . F) Pencerapan Guru Tahu Tarikh Tingka Mata Peratus Taraf Nama n tan Pelajara Pencapaia Pencapaia Pencerap n n n   14/3/  4D  Sains  94.

G.2%  3%   kehebatan %  guru                                                         2015                                                                                         .01  2014 D 0. Prestasi Akademik       ETR AR1 AR2 Capaian Tahu Subje Bil.15 % 0 1. P % P % Lulu P % s P   Cem. 5.23 01  99  5.23% a   0.29   Tiad 95%  6. Bil %   Bil %   Bil     Bil %   n k Calo dan % Lulus GPM dan Lulus GPM dan % GPM dan Lulu GPM dan n Cem. Lulu s Cem.5  98.8 0. Ting   s    BM/5  35 02 100%  5.

12.30     guru  2.30 setiap hari khamis. I) Program Akademik ( Yang dijalankan atas inisiatif sendiri) Bil Tarikh Mengenal Nama Program    1.   25/4/ 14 komitmen  Kelas Tambahan semasa cuti 8.   28/6/  Modul Aras Sederhana diperkenalkan bagi kelasa 14 5G      3.  12/8/1  Kelas Tambahan selepas sekolah bagi kelas 5D dari 4 jam 1.       .30 – 3.00 .

 12/5/1  Seminar Teknik Menjawab Pelajar Near Mis Sains 4       .   25/3/ 14 komitmen guru  Kelas Tambahan Masa ke-10 Setiap Selasa dan Rabu   kehebatan guru    2. J) Program Akademik Yang dijalankan Oleh Sekolah Bil Tarikh Mengenal Nama Program    1.   28/4/  Program Near Sains Tingkata 5D 14      3.

 2/2/14   Cop dan tandatangan Tahniah. K) Penyemakan Kad Prestasi Guru Bil Tarikh Disemak oleh Catatan    1. KPI   tercapai                                                                           .

. Kad Prestasi Guru • Disimpan oleh guru sendiri • Akhir Tahun disimpan oleh Pen Kanan • Dibawa semasa audit ( Bukti P dan P) • Disemak oleh Pengetua 3 kali setahun • ( Selepas Pra-Audit. • Kad ini menjadi eviden untuk memohon Times Based Berasaskan Kecemerlangan dan Memohon Guru Cemerlang. AR1 dan AR2) • Kad ini digunakan sepanjang guru bertugas di sesebuah sekolah/ Pasir Gudang • Kad ini digunakan oleh Guru Besar/Pen Kanan dalam menetapkan kelas yang akan diajar.

KAD DISIPLIN PELAJAR SMK TAMAN JOHOR JAYA 2 NAMA PELAJAR : __________________________ TINGKATAN : __________ NAMA GURU : ___________________ MATA PELAJARAN : _____________ BIL TARIKH KES DISIPLIN TINDAKAN         Membendung         kes disiplin             dalam P dan P         sahaja                     Bagaimana ?               Kenapa ?                                                   .

4 Kad Disiplin Pelajar Audit Total • Disimpan oleh guru mata pelajaran • Digunakan bagi kelas bermasalah sahaja • Disemak oleh Penolong Kanan HEM setiap minggu untuk diambil tindakan bagi kes-kes disiplin yang berlaku. . 8.

Bagaimana Audit Total Dijalankan ? .

3 Kali Audit Total • Audit Total 1 • ( Mengumpul Data ) • Audit Total 2 • Peperiksaan Pertengahan Tahun Postmort em • Audit Total 3 • Peperiksaan Akhir Tahun .

3 Fasa Audit Total Audit Total Fasa 1 – Januari ( Mengumpulkan Data ) Audit Total Fasa 2 Program ( Peperiksaan ½ Tahun ) Audit Total Fasa 3 Postmortem ( Peperiksaan Akhir Tahun ) Program .

• Perjumpaan Audit Total Fasa 1 • Guru Besar mempengerusi Perjumpaan Audit Audit Total Kali Totalbersama-sama Pertama pelajar danBersama-Sama jawatankuasa Autit Total ( Audit Markah Pelajar dan Ujian 1) • Cara Guru perlu Audit Total mengendalikan mengikut Bersama Pelajar dan GuruKPI: sekolah/Objktif • Guru tingkatan akan memaparkan markah peperiksaan/ujian setiap pelajar dalam power point • i) Analisis markah Keseluruhan Kelas • ii) Pencapaian setiap pelajar .

57 % ) 6 3 Fikrah 30/28 0 30 orang 0 28 orang ( 0% ) ( 0% ) 7 3 Gigih 28 0 28 orang 0 28 orang ( 0% ) ( 0% ) .79% ) ( 86.Perbandingan Peperiksaan Pertengahan Tahun dan Percubaan mengikut Tingkatan Pertengahan Percubaan Bil Tingkata Bil.29% ) 4 3 29/28 0 28 orang 3 orang 25 orang Dedikasi ( 0% ) ( 10.45% ) ( 14. Lulus Gagal Lulus Gagal n Pelajar 1 3 Arif 38 25 orang 13 orang 33 5 orang ( 65.84% ) 2 3 Bestari 29/30 4 orang 25 orang 9 orang 21 orang ( 3.71% ) 5 3 Elit 30/28 0 30 orang 1 orang 27 orang ( 0% ) ( 3.79% ) ( 30% ) 3 3 Cerdas 28 1 26 orang 4 orang 24 orang ( 3.

Susunan Semasa
Perjumpaan
• Guru Besar mempengerusi audit
akademik
Ketua Panitia
P G PKHE G S
M
K B K U
M GT
M M
M M
M M
M M
M M
M M
M M
M M M M M
Skrin LCD

Pelaksanaan Audit Total

Pelaksanaan Audit Total

Pelaksanaan Audit Total .

60 Sejara 7 11 13 13 4 10 31 17 53 110 87. Ujian 1 2015 Tingkatan : 5D Bil Pelajar : 38 Guru Tingkatan : Pn Ramlah Bin Ahmad GRED Subjek % A+ A A. B+ B C+ C D E G LULUS GPS BM 16 14 4 2 22 23 39 34 56 112 86.81 4.53 KPI 27 34 19 12 12 11 31 10 10 86.23 h Sains 0 1 2 0 2 2 11 3 5 23 76.7 3.47 6.4 5.2 2.78 BI 7 7 8 5 5 4 3 0 1 124 83.33 .

Nama Pelajar : Mohamad Darwis Bin Ramlah Cita-cita : Tukang Masak Profesional No Telefon : 013.7774543 Pekerjaan Bapa : Buruh Binaan   Mata BM BI BC/B Mate Sej  Pd  Ek  PM  Se       Pelajaran T   o ni TOV  35  45    56  45 43  32   48  68         AR1  40  35   60   53  50  40  54 60          AR2  42  45   67  54   48  42 57   68         ETR  45  55    60  55 50  45   65  75           Audit Total 1 (AR1) Audit Total 1 (AR2) Keputusan  Lulus   Peperiksaan Kes Disiplin  Tiada     Kedatangan  89/90   Biasiswa  Pemegang BKP Keluarga  Tinggal dengan Datuk Tindakan       .

• Elemen Pelajar yang akan diaudit Kehadiran ialah Persekolahan dari aspek Pelajar Suasana Di Rumah Latar Belakang Keluarga Masalah P dan P Guru Sikap dan Minat Terhadap Pelajaran Tugasan dan Latihan Kerja Murid Hala Tuju Pelajar Elemen lain yang berkaitan .

Pengetua mengajukan soalan kepada pelajar • Mengapa kamu gagal ? • Apa yang kamu buat di rumah ? • Adakah kamu menghadiri kelas tuisyen ? • Apakah masalah kamu dalam kelas ? • Adakah kamu faham apa yang diajar oleh guru ? .

Memberi pujian/tahniah II. pengetua akan I. • Bagi pelajar yang lulus/ada peningkatan. Menyampaian sijil penghargaan III.Memberi hadiah (dalam bentuk buku) Guru Diberi penghargaan .

  • Pengetua boleh mengarahkan guru disiplin mengambil tindakan ketika audit dijalankan • ( Kad Disiplin dan register dibawa semasa audit) • **Guru Kaunseling menyenaraikan pelajar bermasalah yang belum berubah ( Kaunseling dan memanggil ibu bapa ke sekolah) .• ***Guru mata pelajaran boleh memberi pandangan/teguran terhadap pelajar yang diaudit.

• Setiausaha membuat laporan untuk dihantar ke PPD setelah audit selesai   • Catatan : Guru dan pelajar akan diaudit serentak . Kad ini membantu pengetua jika berlaku kejatuhan/kemerosotan.  • Guru mata pelajaran akan menjawab soalan pengetua jika berlaku kemerosotan/kejatuhan/tidak mencapai KPI • Semua guru perlu membawa KAD PRESTASI GURU ketika audit dijalankan.

2%         GPMP  5.8 46.23       . 1 2 0 2 2 2 11 11 7.63 89.55 67.43 7.00 53. B+ B C+ C D E G GPS % 5A RIDZUAN 7 Mesti ada KPI 9 7 9 0 1 2 1 0 0 2.6 5F TIONG 0 0 0 0 0 0 3 1 6 21 8.33  6.2 %  67.06 100 5B 5C TIONG TIONG 3 0 ( Dipamerkan 3 1 5 0 2 0 4 0 4 2 12 8 4 7 8 10 0 09 5.23 87.67 0   0%     % % lulus  86.03 100 93.2 5D RIDZUAN 0 0dalam kelas.7 KPI Sejarah 10 mana sahaja) 13 13 13 4 10 31 17 53 110 6.3 Buku Rekod 5E RIDZUAN 0 0 0 0 0 1 4 1 12 16 8.72 9.12 78.3 5G 5H TIONG RIDZUAN 0 0 dan di mana- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 18 24 8.4 SASARAN 2014 AR1 AR2 ETR Cemerlang 15 9. Mata Pelajaran : Sejarah TING GURU Sasaran KPI A+ Semua Panitia A A.

KPI Sekolah Tahun 2015 KPI SEKOLAH Peratus Lulus = ( Dipamerkan 89.6% dalam kelas. Buku Rekod dan di mana- GPS mana=sahaja) 4.6% ( 12 Orang) .23 Peratus Cemerlang = 4.

3  23 /23.35  S    SEJARAH        BILANGAN 12 MATEMATI       CEMERLAN 9.23  A  B.MALAYSI 89.INGGERI       % LULUS  89.24  FIZIK          KIMIA          PERDAGA       NGAN  EKONOMI       ASAS  PRINSIP       AKAUN  . KPI SETIAP MATA PELAJARAN TAHUN 2015 MATA % BIL DAN % GPMP PELAJARA LULUS CEMERLAN KPI SMK TAMAN JOHOR JAYA 2 N G TAHUN 2014 B.8%  K  SAINS        G MATEMATI         K TAM  BIOLOGI        GPS 5.2%  5.

Adakah latihan guru Tindakan mencukupi ? 1.Pencerapan • KPI 40 latihan setahun kelas 5B oleh ( Jun : 3 Latihan ) guru kanan 2.Apakah masalah P dan P guru ? . Mengapa semua pelajar 5B gagal ? • 4.Buku latihan • 2. Apakah yang akan dilakukan selepas ini ? • 5. Adakah guru dihantar kepada menggunakan modul ? pengetua untuk • Tiada modul digunakan disemak • 3. Elemen Guru Yang diaudit • 1.

bekerja. • b) Pen Kanan – Data Guru ( Masalah Guru – masalah P dan P. tuisyen dan masalah keluarga). • Tujuan Total Audit Fasa 1 • ( Pengumpulan data untuk merancang program) • a)Guru kaunseling mengumpulkan data (Pelajar bermasalah (disiplin. kursus dan sbg) • C)Setiausaha peperiksaan mengumpukan data pelajar cemerlang dan near mis. ponteng. pelajar galus • D) Pen Kanan dan Guru Kanan/Jawatankuasa Kurikulum akan merancang Program Akademik .

pasti masalah  Nama Pelajar     2.    Masalah Apa tindakan   Keluarga kita  Ibu bapa bercerai ( Tinggal dengan nenek) ………………………………. Mengapa kita 81100 JOHOR BAHRU.     Disediakan Oleh. Disahkan Oleh. TAMAN JOHOR JAYA. Telefon   4.  Tingkatan   pelajar ?   3. (KOD SEK: JEA 1051)     perlu MAKLUMAN PELAJAR BERMASALAH   Bil mengenal Butiran    1.  No. SMK TAMAN JOHOR JAYA 2 JALAN TERATAI 32.     .

SMK TAMAN JOHOR JAYA 2 JALAN TERATAI 32. Telefon Ibu Bapa      4.  Nama Pelajar     2.  Mata Pelajaran      5. DI sediakan Oleh.  Tingkatan      3. . ………………………………………. TAMAN JOHOR JAYA. (KOD SEK: JEA 1051) MAKLUMAN TERLIBAT DENGAN TUISYEN SELEPAS SEKOLAH       Bil Butiran    1.  No. 81100 JOHOR BAHRU.   ………………………………….  Bayaran Sebulan       Tandatangan Pelajar.

Nama Pelajar : Mohamad Darwis Bin Ramlah Cita-cita : Tukang Masak Profesional No Telefon : 013.7774543 Pekerjaan Bapa : Peniaga Pasar Malam   Mata BM BI BC/B Mate Sej  Pd  Ek  P.I  Se       Pelajaran T   o ni TOV  35  45    56  45      48  68         AR1                           AR2                           ETR  45  55    60  55      56  75           Audit Total 1 (AR1) Audit Total 1 (AR2) Keputusan     Peperiksaan Kes Disiplin       Kedatangan     Biasiswa  Pemegang BKP Keluarga  Tinggal dengan Datuk Tindakan       .

• Program Akademik Tahun 2015 Peranan • ( Berdasarkan data Pen. yang dikumpulkan) Kanan • a)Penolong Merancang Program Akademik • ( Berdasarkan Data) • i) Program Pelajar Cemerlang UPSR • ii) Program Pelajar Near Mis • iii) Program Peningkatan Prestasi Sekolah • iv) Program Pelajar Miskin/Masalah Keluarga • V) Program Guru .

• ii) Pelajar Bermasalah Disiplin • iv) Program Membina Hala Tuju Pelajar Selepas UPSR • v) Program Pelajar Bermotivasi Rendah • vi) Program Mentor-Mentee Pelajar Cemerlang   . Peranan Guru Kaunseling • b) Guru Kaunseling membentangkan 6 program utama ( Di bawah Unit HEM) • i) Pelajar ponteng ( KPI 95%) dan masalah keluarga.

• Contoh Program yang perlu dijalankan oleh pihak sekolah untuk Sasaran pelajar Nama Program Pelajar  Mentor-Mentor di bawah guru Cemerlang kaunseling. Perjumpaan 7 – 10 kali setahun  Kelas Pengukuhan (Tambahan)  Modul Pelajar Cemerlang Aras Tinggi  Seminar/Teknik menjawab  Motivasi bersama-sama Pengetua (Sentuhan Pengetua) .

  Pelajar bekerja  Kelas tambahan waktu ke-10 ( 2 kali selepas sekolah seminggu)   . kali setahun dan masalah keluarga. ponteng. • Contoh Program yang perlu dijalankan oleh pihak sekolah untuk Pelajar Near Mis pelajar  Seminar/Teknik menjawab  Kelas tambahan ( pemulihan) waktu ke-10   Pelajar bermasalah  Kaunseling kelompok (wajib) – 4 – 8 disiplin.

• Contoh Program yang perlu dijalankan oleh pihak sekolah untuk pelajar Program  Ceramah motivasi 2 .3 kali Pelajar setahun Bermotivasi ( Tokoh-tokoh Berjaya) Rendah   Semua Pelajar  Program membina hala tuju UPSR selepas UPSR   Semua Pelajar  Program yang sesuai yang dirancang oleh sekolah   .

3 Fasa Audit Total Audit Total Fasa 1 – ( Mengumpulkan Data ) Audit Total Fasa 2 Program ( Peperiksaan ½ Tahun Murid Thn 5 ) Audit Total Fasa 3 Postmortem ( Peperiksaan Akhir Tahun Program Murid Thn 5 ) .

• Audit Total Fasa 2 .

Penilaian Program Program Peperiksaa n Audit Total Post Bersama- Morte sama m pelajar dan guru .

. • Audit Total Fasa 2 • Mesyuarat Jawatankuasa Audit Total Sekolah • Pembentangan Program Penambahbaik an Sekolah Tahun 2015.

Audit Total Fasa 3 Fasa 3 Selepas Peperiksaan Percubaan SPM/ PT3 Program Audit Total dijalankan ( Peperiksaan Peperiksaan Percubaan) Postmortem Program Program Sekolah Program Zon Program Program PPD Pengukuhan .

TUGAS-TUGAS JK PENGERUSI Mempengerusikan Audit (Guru total Besar ) TIMBALAN • Mempengerusikan Audit jika ketiadaan pengetua PENGERUSI • Mengambil tindakan (GPK /merancang program Pentadbira kurikulum yang n) diputuskan semasa audit • Menyediakan sebuah fail program Kurikulum Audit Total .

Memantau program HEM yng Naib diputuskan semasa audit Pengeru Menyediakan sebuah fail HEM si Audit Total (GPK HEM ) Mengeluarkan surat panggilan Audit Total Setiausa Menyediakan minit mesyuarat ha dan laporan audit untuk dihantar ke PPD Menyediakan sebuah fail Audit Total Menyediakan surat pelantikan .

ponteng. disiplin. Program ponteng b . Memantau program panitia dan guru- GKMP guru di bawah seliaan Merancang dan menjalankan program akademik yang diputuskan dalam mesyuarat Menyemak buku latihan murid semasa audit Mengumpulan data (pelajar bermasalah . Pelajar bermasalah disiplin d. Program pelajar bekerja selepas sekolah c . GBK bekerja dan masalah keluarga) Merancang 6 program utama Audit Total (wajib) a . Program membina hala tuju pelajar selepas PMR .

Merancang dan menjalankan program peningkatan akademik yang diputuskan dalam audit KETUA total PANITIA Membentangkan program yang dijalankan .

Semakan MATA/ dijalankan oleh guru kanan . Menyediakan data SAPS untuk dibentangkan SETIAUSA HA Membekalkan data SAPS kepada PEPERIKS guru tingkatan selepas peperiksaan AAN GURU Menyediakan data/maklumat TINGKATA pelajar di bawah N seliaannya dalam bentuk powerpoint untuk dibentangkan semasa Audit Total (lampiran A) Membawa buku alat tulis untuk GURU disemak semasa audit .

DOKUMEN DAN FAIL Fail Audit Total Kurikulum ( Warna Kuning) (disimpan Oleh GPK) • Menyimpan semua program kurikulum yang dirancang dan yang dijalankan • Menyimpan Maklumat Pelajar Cemerlang dan Program Pelajar Cemerlang SPM/PT3 • Senarai Pelajar Near Miss dan Program Pelajar Near Miss • Program Peningkatan Prestasi Sekolah • Senarai Pelajar Bekerja dan Program Pelajar Bekerja Selepas Sekolah .

Fail setiausaha ( Warna Biru ) • Surat panggilan mesyuarat • Minit Mesyuarat Audit Total • Laporan Audit Total yang dihantar ke PPD .

bekerja dan masalah keluarga.Fail Audit Total Unit Bimbingan dan Kaunseling ( Warna Hijau) • Senarai pelajar bermasalah disiplin. • Pelajar Bermasalah Disiplin • Program Membina Hala Tuju Pelajar Selepas SPM / PT3 • Program Pelajar Bermotivasi Rendah • Program Mentor-Mentee Pelajar Cemerlang . ponteng.

Kad Disiplin Audit Total • Disimpan oleh guru mata pelajaran • Digunakan bagi kelas bermasalah sahaja • Disemak oleh Penolong Kanan HEM setiap minggu untuk diambil tindakan .

Kad Prestasi Guru • Disimpan oleh guru • Dibawa semasa Audit Total • Disemak oleh Pengetua 3 kali setahun .

TEMPAT Audit total bersama-sama guru dan pelajar boleh dijalankan di  Bilik Darjah  Bilik APD  Bilik Mesyuarat  Bilik yang mempunyai kemudahan pembesar suara dan LCD .

MASA AUDIT TOTAL Audit total bersama-sama guru dan pelajar boleh dijalankan  selepas sekolah  waktu ke-10 Masa selama 2-3 jam .

PROGRAM UNTUK GURU 12.3 Pembinaan modul Mengikut Aras .1 Bengkel Penandaan 12.2 Seminar P&P berkesan anjuran PPD 12.

JAWATAN KUASA AUDIT TOTAL PEJABAT PELAJARAN DAERAH PASIR GUDANG Pengerusi : Tn Hj Jasni Bin Omar Timb. Pengerus : En Hasim Bin Zainal Naib Pengerusi : En Mohamad Samudin Bin Johari Setiausaha : En Ahmad Bin Ali Fasilitator : Tn Hj Rosland B Mohd Yusof :9 Pengerusi Zon Akademik : 9 Pen Kanan Pentadbiran : 9 Pen Kanan HEM .

. PPD akan memantau perjalanan audit total di sekolah  PPD merancang program untuk guru PPD akan memantau Program Audit Total Sekolah ( 3 buah fail wajib ada)  JU memberi taklimat kepada sekolah-sekolah yang kurang jelas tentang program ini.  JU juga boleh dijemput hadir bersama-sama PPD semasa audit dijalankan bersama-sama pelajar. Peranan PPD/JU  PPD dijemput hadir semasa Audit Total.

0 Peranan Mesyuarat Panitia/HEM  Merancang program yang dicadangkan dalam Audit Total  Menetapkan KPI Mata pelajaran  Menetapkan latihan kerja murid setahun (3 jenis latihan sahaja) untuk dimasukkkan dalam kad prestasi guru  Unit HEM merancang program pelajar . 14.

• Laporan/Minit yang perlu dihantar ke PPD • a) Laporan Minit Mesyuarat Jawatankuasa Audit Total Kali ke-2 • b) Laporan Audit Total Bersama- sama Pelajar ( selepas Peperiksaan Pertengahan Tahun) • c) Laporan Audit Total Bersama- sama Pelajar • ( Selepas Peperiksaan Percubaan) .

Lampiran C Makluman Pelajar Tuisyen Selepas Sekolah . Lampiran A Makluman Pelajar Bekerja Selepas Sekolah 2. Lampiran B Makluman Pelajar Bermasalah 3. CONTOH LAMPIRAN 1.

4. Lampiran D Power Point Pelajar 5. Lampiran F Power Point Mengikut Mata Pelajaran 7. Lampiran E KPI Setiap Mata Pelajaran Tahun 2014 6. Power Point Analisis Keseluruhan Kelas . Lampiran G 8.

K l . Lampiran j.8. Lampiran H Kad Disiplin Pelajar 9. Lampiran I Prestasi Akademik Guru (e-prestasi) 10.

Rumusan • Audit Total 1 • ( Mengumpul Data ) • Audit Total 2 • Peperiksaan Pertengahan Tahun Postmort em • Audit Total 3 • Peperiksaan Akhir Tahun .

Rumusan • Kekangan Audit Total • 1) Masa yang panjang • 2) Audit Total Hanya Dijalankan oleh Pengetua • 3) Pendekatan Audit Total yang kurang efektif .

Teruskan Perjuanganmu Hingga Ke Titisan darah Yang Terakhir .