ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ

ΜΥΘΙΚΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ
ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Δ2
ΤΑΞΗΣ
«ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ»
ΣΧ. ΕΤΟΣ 2016-2017
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!