You are on page 1of 9

Unitatea

colar_______________
PORTOFOLIUL
CATEDREI DE LIMBA
I LITERATURA
ROMN /
PORTOFOLIUL
PROFESORULUI
PARTEA I
Componena catedrei
CV europas / membru al
catedrei
Documente personale:
(diplome de studii,
formri etc.)
Perfecionare: grade
didactice
PARTEA A II-A

Structura anului colar


ncadrarea membrilor
catedrei (clase, numr de
ore)
Orarul
Fia postului
Calendarul activitilor pe
anul colar n curs
PARTEA A III-A
Programa colar
Programele opionalelor propuse
Planificarea materiei (planificarea anual i
planificarea pe uniti de nvare)
Proiecte didactice
Teste de evaluare:
Teste iniiale, rezultatele acestora i observaiile
ce se impun-analiz SWOT, planuri remediale
Simularea probei scrise a examenelor naionale
2013: EN, bacalaureat; rezultatele acestora i
observaiile ce se impun impun-analiz SWOT,
planuri remediale
Teste sumative pentru fiecare unitate de
nvare i lucrrile semestriale)
Evaluarea alternativ ( titlurile proiectelor,
referatelor, eseurilor i portofoliilor ntocmite de
elevi etc.)
PARTEA A III-A
Fie de lucru-exerciii ( pe clase, pe
grupe, pe nivel de performan)
Catalogul profesorului care este
oglinda nivelului de cunotine ale
elevului
Programa adaptat pentru elevi cu
CES, unde este cazul
Planuri remediale pentru ameliorarea
performanei colare la examenele
naionale, a elevilor corigeni etc.
Lista materialului didactic existent
Fie cu asistene / interasistene la ore.
PARTEA A IV-A

Regulamentul olimpiadei, al
concursurilor colare la care au
participat elevii
Subiecte propuse
Tabel nominal cu elevii selectai pentru
participarea la olimpiade / concursuri
Rezultatele obinute la diferitele etape
ale olimpiadelor / concursurilor
PARTEA A V-A

Proiecte personale
PLAN MANAGERIAL

Obiective Obiective Directii de Responsabilitati Termene Modalitati


generale specifice actiune/ de
din planul masuri evaluare
managerial
RAPORT DE ACTIVITATE PE
SEMESTRUL I, AN COLAR 2012-
2013