You are on page 1of 7

Zupani prijenos

Dodirnica

NN dodirnica
kut dodirnice (kut zahvata),
za evolventne zupanike
=20

Z1 poetak zahvata
Z2 - kraj zahvata

C1CC1= C 2CC2 - zahvatni luk


Z1Z2 - aktivna duina zahvata
dt1, dt2 [mm] - promjeri temeljnih
(evolventnih) krugova
Zupani prijenos

Dodirnica

NN dodirnica
C1CC1=C 2CC2 - zahvatni luk
Z1 poetak zahvata
Z2 kraj zahvata
Z1Z2 - aktivna duina zahvata
Zupani prijenos

Stupanj prekrivanja

Stupanj prekrivanja () Aktivna duina zahvata l


je srednji broj parova zubaca u zahvatu.
Z1 Z 2
l
l cos
1
t
kut dodirnice (kut zahvata),
za evolventne zupanike =20

2 2
1 z1 2 z2 2
z1 z 2 ( z1 z 2 ) tg
2 2

2 cos cos

Zupani prijenos

Stupanj prekrivanja

Za mirniji i tii rad stupanj prekrivanja treba biti to vei.

Ako je <1, jedan par zubaca u zahvatu izae iz zahvata prije nego drugi par
ue u zahvat pa se javljaju udarci u radu i pojaano troenje zubaca.

Vrijednosti stupnja prekrivanja kod elnika s ravnim zupcima

= 1,2 do 1,4 (normalne vrijednosti)


min = 1,15
max = 1,98
Zupani prijenos

Podrezivanje zubaca

Spregnuti zupanici rade bolje ako imaju vie zubaca i vei stupanj prekrivanja.
Radi utede na prostoru i teini zupanici se esto izrauju sa to manjim brojem zuba.

Ako jedan od spregnutih zupanika ima premali broj zubaca zapinjat e vrh zupca
veeg o korijen zupca manjeg zupanika tj. javlja se podrezivanje zubaca.

Da bi se izbjeglo podrezivanje zubaca odreen je granini broj zubaca zg.

2hg 2
zg
m sin sin 2
2

Za kut dodirnice =20


zg = 17
a moe se uzeti i neto manji
zg = 14
Zupani prijenos

Ispravak profila

Ako se zupanici izrauju s manjim brojem zubaca od graninog


vri se tzv. ispravak profila.

Ispravak (korekcija) profila se vri pri izradi zupanika tako da se alat primakne ili
odmakne od zupanika za vrijednost xm.

m [mm] - modul zupanika


x - koeficijent korekcije profila
x = - 0,6 do 1,4
Zupani prijenos

Ispravak profila

Postoje dva postupka ispravka profila:

V - postupak
- poveava se tjemeni i korijenski promjer,
debljina zupca i osni razmak.

V0 - postupak
- promjeri jednog zupanika se
smanjuju, a drugog poveavaju,
te osni razmak ostaje isti.