You are on page 1of 9

Pengiraan

S T Band
B E a h
e- e
e n Sekolah
ng Menengah
M
2015
& Sasaran 2016
Kiraan Skor Komposit 2015

70% GPS
100% UPSR / 100% SPM
95% SPM + 5% STPM

+
+ 30% SKPM v2003
SektorJaminanKualiti HjZolkafli 0163910291
zolkafli58@gmail.com
S T
B E a h
e- BAND
e n gSEKOLAH MENGIKUT SKOR KOMPOSIT
e n
SEKOLAH MENENGAH
M

SKOR KOMPOSIT BAND

90.00 hingga 100 SATU (1)


80.00 hingga 89.99 DUA (2)
70.00 hingga 79.99 TIGA (3)
60.00 hingga 69.99 EMPAT (4)
50.00 hingga 59.99 LIMA (5)
40.00 hingga 49.99 ENAM (6)
Kurang daripada 40.00 TUJUH (7)

SektorJaminanKualiti HjZolkafli 0163910291


zolkafli58@gmail.com
aedah Pastikan GPS Mantap
1- Setiap T4
GMP& SPM
dapatkan
rumusan TOV (PAT
terdahulu/PPT semasa.

SektorJaminanKualiti HjZolkafli 0163910291


zolkafli58@gmail.com
aedah Pastikan GPS Manta
2- Semak PAT atau peperikasaan
awam tahun lalu bagi murid
pada lavel yang sama.

SektorJaminanKualiti HjZolkafli 0163910291


zolkafli58@gmail.com
aedah Pastikan GPS Manta
3- GMP perlu bincang dengan
murid untuk sasarkan sama atau
lebih baik dari murid tahun lalu.

SektorJaminanKualiti HjZolkafli 0163910291


zolkafli58@gmail.com
SektorJaminanKualiti HjZolkafli 0163910291
zolkafli58@gmail.com
Contoh sebenar: T1&2 di
SMKTS
TOV (PPT 2016)

Langkah yang sama


Perlu dilaksanakan
Oleh GMP
murid T3/PT3
SektorJaminanKualiti HjZolkafli 0163910291
zolkafli58@gmail.com
SektorJaminanKualiti HjZolkafli 0163910291
zolkafli58@gmail.com
S T
B E a h
e- eng Boleh Semak Sasaran &
e n
M
SMK SSS 2015 merosot GPS
Hasil
SMK Gedangsa 2015 GPS bertambah baik

*Tertakluk kpd PAD


SektorJaminanKualiti HjZolkafli 0163910291
zolkafli58@gmail.com