You are on page 1of 5

Aku ingin mengajak kalian semua

mempelajari bagaimana siklus hidup


Te
tumbuhan Paku dan Lumut m HI
an
-te
leb k A m
an
ah u l .
l u il o
ce cu
rd
as n an
lilo W
YY allii itu ah
s e
e kk a d ka
B e
e nn arr s
a tum inam h ya
B
cciillaa hh bu a
ha kan g
n
u aa d
d aallaa np
iittu uhhaann aku
m bb u
ttuum u
ppaakku

u
err egg aau
M
M

ttuu klluus rrttii kkuu ann


ssee ppaa liihhaa iittuu
ppe bbe kaall
aarr

ik ee a a
TTk

SSi pp dda ttkk


a
a
ttuu kkuu ii

ppa bbuuh iidduu aa


nnjju

m s hh aapp
akk haa pp
u

l
nn kkaa

uu nn
m
Lalu seperti
Lalu seperti
apa gambar
apa gambar Tumbuhan paku
Tumbuhan paku dibagi
dibagi menjadi
menjadi
siklus hidup
siklus hidup empat divisi
empat divisi yaitu
yaitu
tumbuhan
tumbuhan PSILOTOPHYTA, LYCOPHYTA
PSILOTOPHYTA, LYCOPHYTA
paku itu,Lilo?
paku itu,Lilo? ,SPHENOPHTYTA ,dan
,SPHENOPHTYTA ,dan
PTEROPHYA
PTEROPHYA

inNah ini
inNah ini
adalah gambar
adalah gambar
siklus
siklus
tumbuhan paku
tumbuhan paku
rio
rio
SSpp eeppaa
ddii kkaann
oorr ss
ll
aa
Rizoid
Rizoid

Daun
Daun Protalus
Protalus
menggulu
menggulu Akar
Akar
Rizo
Rizo haploid
haploid
ng
ng sporofi
sporofi
ma
ma
tt muda
muda

pPaku
(sporofit
dewasa)
Reproduksi vegetatif tumbuhan paku
adalah dengan rimpang. Rimpang
tumbuh ke semua arah sebagai
koloni. Tumbuhan paku memiliki siklus
hidup yang dikenal sebagai
metagenesis dengan dua generasi,
yaitu generasi sporofit dan generasi
gametofit.

lilo
lilo