BRON IECTAZIA

DEFINI IE
Cre terea calibrului i deformarea bron iilor datorit distrugerii componentelor elastice i musculare din peretele bron ic Consecin = alterarea mecanismelor de epurare muco-ciliar Consecin : inflama ia bron ic supurativ , cu evolu ie cronic marcat de acutiz ri i remisiuni + hemoptizii repetate

Inciden a este în sc dere datorit amelior rii condi iilor de igien la copil Mecanismul principal de apari ie = stagnarea secre iilor infectate la nivel bron ic

ETIOLOGIE
Primitiv (congenital ): debut precoce topografie bilateral AHC de bron iectazie Asocierea unor deficite imune (hipogamaglob., hipocomplement) asocierea cu alte malforma ii 
 sindromul Kartagener (situs inversus + polipoz nazal ) deficit de 1-antitripsin

Secundar topografie unilateral consecutiv unor boli bronhopulmonare vindecate cu defect: apari ia de benzi de fibroz ce modific traiectul i calibrul bron iilor: 
  TBC pulmonar supura ie pulmonar cronic pahipleurit compresiuni bron ice

Etiologia suprainfec iilor este reprezentat de: stafilococ Haemophillus pneumococ pseudomonas

EXAMEN CLINIC
pacient vechi tu itor, cu episoade frecvente de infec ii respiratorii în antecedente, de obicei pe aceea i parte (pneumonii recidivante, hemoptizii repetate); simptomele apar frecvent din copil rie/adolescen tuse cu expectora ie muco-purulent abundent (50100 ml/zi), în special diminea a, stratificabil i care devine fetid în perioada de suprainfec ie bacterian Hemoptizii (det de ruperea unturilor bronhopulmonare) ± febr (în cazul suprainfec iilor, curba febril se încruci eaz cu cea a expectora iei) raluri subcrepitante în zona afectat ± raluri sibilante hipocratism digital (la pacien ii cu evolu ie îndelungat )

EXAMEN PARACLINIC
Examenul radiologic este necaracteristic dar necesar pentru diag diferen ial Imagini areolare ³în fagure de miere´ la una din baze sau la ambele Opacit i retractile Accentuarea localizat a desenului peribronhovascular Umbre liniare paralele ³ ine de tramvai´ Benzi opace groase, uneori ramificate ³în degete de m nu ´ (prin umplerea permanent a bron iilor)

EXAMEN PARACLINIC
Bronhografia cu lipiiodol este obligatorie pentru excluderea unui CBP i reprezint metoda ÄGolden Standard´ pentru diagnosticul de certitudine; ast zi este complet înlocuit de CT

EXAMEN PARACLINIC
Bronhoscopia = este obligatorie, în special în forma focal , pentru: 
Elucidarea unor eventuale stenoze (neoplasm) Eliminarea unui corp str in Stabilirea sediului hemoptiziei Aspira ia de secre ii bron ice pentru analiz

EXAMEN PARACLINIC
Tomografia computerizat f r substan de contrast = metoda de referin 
Atest dilata ia bron ic Precizeaz forma anatomo-patologic (ampular , cilindric , moniliform , chistiform ) Precizeaz sediul i topografia Nu are contraindica ii!!

EXAMEN PARACLINIC
Examenul sputei Hemocultura Sindromul inflamator Probe ventilatorii (la distan lun de episodul infec ios)

de minim 1 

Disfunc ie ventilatorie mixt , predominant restrictiv (fibroz pulm, pahipleurit , emfizem) Aprecierea rezervei func ionale restante în vederea exerezei

DIAGNOSTIC DIFEREN IAL
1. Hemoptiziile: 
    

2. Expectora ia purulent :

TBC pulmonar SM infarctul pulmonar CBP Sindromul Goodpasture

BC suprainfectat abcesul pulmonar TBC suprainfectat CBP suprainfectat Pleurezia purulent cu fistul pleuro-bron ic

PROFILAXIA PRIMAR
= m suri ce combat cauzele ce favorizeaz dilata ia bron ic Trat complica iilor pulm ale infec iilor virale din copil rie Asanarea focarelor de infec ie CAS Extragerea corpilor str ini endobron ici Depistarea i tratarea sistematic a tu itorilor cronici

PROFILAXIE SECUNDAR
evitarea expunerii la frig, umezeal administrarea preventiv de antibiotice Vaccinarea antigripal anual Vaccinarea anti-pneumococic i antihemophilus

TRATAMENT
A. Regimul igieno-dietetic Repaus la pat în cursul episoadelor febrile Evitarea suprasolicit rii vocale Dieta febrilior = hidratare corect + aport caloric corespunz tor Interzis alcoolul! Interzis factorii poluan i: fumat, varia ii de temperatur

TRATAMENT
B. TRATAMENT MEDICAL Eliminarea cauzei (în special a factorului obstructiv) Favorizarea drenajului secre iilor bron ice Combaterea infec iei Cre terea rezisten ei generale a organismului

TRATAMENTUL PUSEELOR DE ACUTIZARE
dac pacientul este afebril + stare general bun p tratament cu antibiotice la domiciliu: 
  Ampicilin , 500 mg x 4 / zi, p.o., 5-7 zile Cotrimoxazol Penicilin G, 10-20 mil U.I. / zi Gentamicin , 80 mg x 3 / zi Metronidazol, 1 g x 2 / zi

dac pacientul este febril + stare general alterat p spitalizare + ± ±

Tratamentul dureaz 10-14 zile; se poate reajusta, la nevoie, în func ie de antibiogram . În caz de e ec, penicilina se poate înlocui cu: 
Cefalosporin de genera ia II - III sau Chinolon Aten ie la germenii multirezisten i!!!

EVACUAREA SECRE IILOR
este deosebit de important în prevenirea i tratarea episoadelor de acutizare se utilizeaz : 
  mucolitice, fluidifiante, expectorante (vezi Anexa A.5.) bronhoaspira ia cu bronhoscopul tapotajul zonei ajut la desprinderea secre iilor drenajul postural ce const în a ezarea bolnavului într-o pozi ie care s favorizeze scurgerea secre iilor în virtutea gravita iei.

Astfel: sediul este în unul din lobii inferiori p bolnavul se a eaz în decubit lateral pe partea s n toas sediul este în lobul mijlociu p decubit dorsal sediul este în segmentul dorsal p decubit ventral sediul este în lobii inferiori (bilateral) p pozi ia Trendelenburg sediul este în lobii superiori p pozi ia semi ezând Pacientul va p stra aceea i pozi ie 10-25 minute, de 2-3 ori/zi, înaintea mese Bronhoaspira ia cu bronhoscopul poate fi util dac drenjul postural este ineficient sau pacientul este debilitat

TRATAMENTUL GENERAL
Vitaminoterapie Prednison, 30-40 mg/zi, cura scurt Indometacin inhalator în formele cu bronhoree excesiv

TRATAMENTUL COMPLICA IILOR
Insuficien a respiratorie cronic : 
oxigenoterapie

TRATAMENTUL HEMOPTIZIILOR
combaterea anxiet ii legate de o eventual cauz neoplazic sau TBC a hemoptiziei p tranchilizante (Fenobarbital) repaus absolut în pozi ie semi ezând (în care respira ia este optim ), repaus vocal antitusive: Codein , 1 tb = 15 mg, 3 tb x 3/zi hemostatice: Venostat (heocoagulaz izolat din venin de arpe, care activeaz transf fibrinogen- fibrin ) Etamsilat (cre te rezisten a i scade permeabilitatea capilarelor), 1 f = 250 mg, 1 f x 3 / zi Calciu gluconic, 1 f = 10 ml, 1-2 f / zi

TRATAMENTUL HEMOPTIZIILOR
Formele rezistente la tratament: 
Tamponament endobron ic cu balona Fogarty Hemostaza chirurgical rezec ie

TRATAMENTUL CHIRURGICAL
Se recomand în urm toarele situa ii: 
 

formele unilaterale, cu drenaj dificil formele cu hemoptizii repetate Formele cu obstruc ii ireversibile formele cu recidive infec ioase frecvente

Nu se opereaz : 
formele bilaterale Formele asociate cu boli generale grave

Se practic exereza zonei afectate Bronhografia preoperatorie este obligatorie!