You are on page 1of 25

CURS 9: Program de calcul tabelar EXCEL

CURS 9
Program de calcul tabelar
EXCEL
Functii IF si aplicatii
Matrici

1

CURS 9: Program de calcul tabelar EXCEL

Functia de decizie

=IF(conditie, expresie1, expresie2)
Se evaluează valoarea expresiei logice conditie. Dacă conditia este
adevarata (TRUE), atunci funcţia IF returnează valoarea specificată
prin expresie1, altfel returnează valoarea specificată prin expresie2

Expresie1
TRUE

conditie

FALSE
Expresie2
2

-5*A2^2-2*A2) 3 . 10].  5 x 2  2 x daca x0 f ( x)     5 x 2  2 x daca x0 5x 2  2 x TRUE SCHEMA LOGICA X<=0 FALSE  5x 2  2 x Functie in EXCEL =IF(A2<=0. CURS 9: Program de calcul tabelar EXCEL Exemple de probleme rezolvate cu ajutorul functiei IF 1.Sa se calculeze valorile functiilor f(x) si g(x) pe domeniul [-10.5*A2^2+2*A2. (100 valori pe fiecare domeniu).

(26 valori)  5x 2  2x daca x  0  f ( x)   5sin(x) daca 0  x  15  e x 10-7 daca x  15 5x 2  2 x  TRUE TRUE X<=0 5 sin( x) SCHEMA LOGICA FALSE X<=15 e x 10-7 FALSE Functie in EXCEL =IF(A2<=0.Sa se calculeze valorile functiei pe domeniul [-5.exp(A2))) 4 . 20]. CURS 9: Program de calcul tabelar EXCEL Exemple de probleme rezolvate cu ajutorul functiei IF 2.5*sin(A2).5*A2^2+2*A2. IF(A2<=15.

”E”) ) ) ) . CURS 9: Program de calcul tabelar EXCEL Afiseaza A 3.”C”.IF(A2>=80.IF(A2>=70.”B”.”D”.”A”. Daca scorul este : TRUE mai mare ca 89 afiseaza A intre 80 si 89 afiseaza B TRUE Afiseaza B intre 70 si 79 afiseaza C scor>89 intre 60 to 69 afiseaza D mai mic ca 60 afiseaza E TRUE FALSE Afiseaza C scor>=80 SCHEMA LOGICA TRUE FALSE Afiseaza D scor>=70 FALSE scor>=60 FALSE Functie in EXCEL Afiseaza E 5 =IF(A2>89.IF(A2>=60.

CURS 9: Program de calcul tabelar EXCEL 4. Sa se rezolve ecuatia de gradul 2 pentru diverse valori ale coeficientilor ax  bx  c  0 2 TRUE  b  delta x1  2a  b  delta x2  TRUE 2a delta>0 FALSE b re  a<>0 2a  delta im  2a FALSE c x b 6 .

46i -1 3. C10+SQRT(E 5 88 99 9724 Reale 1.22i -0.56 7 .83 3.06 -18.66 10))/(2*B10) X2=(-C10- SQRT(E10))/ 3 6 9 -72 Complexe -1+3.83+3.22i -0.22 -0. CURS 9: Program de calcul tabelar EXCEL Formula de calcul a a b c delta Tip solutii x1 x2 re im solutiilor DELTA=C10* C10- 1 4 3 4 Reale -1 -3 4*B10*D10 X1=(- .44 5 -8 -6 184 Reale 2.44i 3.83- 3 5 8 -71 Complexe -0.44i -0.16 -0.5+1.5-1.46 (2*B10) 1 1 1 -3 Complexe -0.5 1.46i -1-3.

conditie) Se evaluează valoarea expresiei logice conditie pe domeniul selectat si se numara cate valori indeplinesc conditia Functie statistica cu conditii multiple =COUNTIF(domeniu. conditie1)+ COUNTIF(domeniu.CURS 9: Program de calcul tabelar EXCEL Functia statistica cu decizie =COUNTIF(domeniu. conditie2) 8 .

CURS 9: Program de calcul tabelar EXCEL Exemple de probleme rezolvate cu ajutorul functiei IF 5.10) 3 3 3 3 3 3 3 3 10 3 3 3 3 3 2 3 3 3 Rezultat 5 valori 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10 3 3 3 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 . conditie) 3 3 3 3 3 3 3 10 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 =COUNTIF(F15:K33. Calculati cati studenti au luat nota 10 la proba 3 Calculati cati studenti au bursa integrala 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Functie de numarare dupa o conditie 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 =COUNTIF (domeniu.

CURS 9: Program de calcul tabelar EXCEL Exemple de probleme rezolvate cu ajutorul functiei IF 5. Formatarea unei celule dupa o conditie FORMAT / CONDITIONAL FORMATTING 10 .

C$1<=$B2). End] casutele vor lua valoarea x .pentru conditie dubla se utilizeaza functia AND -se aplica conditional formating pentru celulele care au valoarea x -orice modificare a intevalului se va reflecta automat in grafic 1) =IF(AND(C$1>=$A2."X". CURS 9: Program de calcul tabelar EXCEL Sa se realizeze urmatorul grafic Gant in EXCEL conform urmatoarelor cerinte: -daca numarul coloanei este in intervalul [Start." ") 11 2) Formatare pentru celula sa aiba fundal rosu daca are valoarea X .

Adunarea a 2 matrici Pentru a aduna doua matrici conditia care trebuie respectata este ca dimensiunea (numarul de linii si de coloane) celor doua matrici sa fie aceeasi. CURS 9: Program de calcul tabelar EXCEL Calcul matriceal in EXCEL 1. Daca A este o matrice de dimensiune mxn si B este o matrice cu aceeasi dimensiune mxn atunci termenii matricii rezultat C = A + B se vor exprima prin: În Excel. =Adresa elementului a11 + adresa elementului b11 2. adunarea matricilor se realizeaza prin introducerea unei formule de calcul în care se folosesc adresele relative ale celulelor care contin valorile matricilor. Inmultirea cu un scalar Se inmulteste primul element al matricii cu scalarul real dorit întroducând formula de calcul într-o celula alaturata matricii introduse în foaia de calcul Excel: = scalarul * adresa primului element din matrice 12 .

Înmultiti matricea A cu valoarea 3/5 13 . Sa se calculeze într-o foaie de calcul Excel suma matricilor de dimensiune 5x7 2. CURS 9: Program de calcul tabelar EXCEL Calcul matriceal in EXCEL 1.

14 . In EXCEL exista functia MMULT cu sintaxa =MMULT(array1. Pentru afisarea rezultatului functiei selectati mai intai o zona de celule de dimensiune m xn. Inmultirea a 2 matrici Pentru inmultirea a doua matrica exista restrictia numarul de coloane a primei matrici sa fie egal cu numarul de linii a celei de a doua matrici. Incheiati dialogul prin tastarea simultana a tastelor Ctrl+Shift+Enter.array2) Array1 reprezinta domeniul de celule in care s-a introdus prima matrice Array2 reprezinta domeniul de celule in care s-a introdus cea de a doua matrice. CURS 9: Program de calcul tabelar EXCEL Calcul matriceal in EXCEL 3.

Determinantul unei matrici Acest calcul asociat unei matrici patratice este realizat in Excel de functia MDETERM. Sintaxa functiei MDETERM este: =MDETERM(array) Unde array reprezinta adresa domeniului de celule din foaia de calcul unde a fost introdusa matricea. CURS 9: Program de calcul tabelar EXCEL Calcul matriceal in EXCEL 4. 15 .

Aceasta matrice se obtine prin înlocuirea fiecarui element al matricii A cu determinantul obtinut din matricea patratica A din care s-a eliminat linia si coloana corespunzatoare elementului ai j. In Excel se obtine cu ajutorul functiei MINVERSE care are sintaxa: =MINVERSE(array) Unde Array reprezinta adresa domeniului de celule unde a fost introdusa matricea 16 . CURS 9: Program de calcul tabelar EXCEL Calcul matriceal in EXCEL 5. Inversarea matricilor Formula matematica de calcul a matricii inverse a unei matrici patratice A de dimensiune n este: A* reprezinta matricea adjuncta.

Aplicatie: rezolvarea sistemelor de ecuatii liniare de tip Cramer Prin sistem Cramer intelegem un sistem de ecuatii polinomiale liniare cu numar egal denecunoscute si ecuatii in care determinantul asociat sistemului este diferit de zero. CURS 9: Program de calcul tabelar EXCEL Calcul matriceal in EXCEL 6. Un astfel de sistem de ecuatii poate privit si sub forma lui matriceala: AX = B unde § A este matricea sistemului formata din coeficientii necunoscutelor § X reprezinta vectorul necunoscutelor § B este coloana termenilor liberi 17 .

în ordinea aparitiei lor în sistemul de ecuatii. 3. Rezultatul se va afisa sub forma: 18 . 2. CURS 9: Program de calcul tabelar EXCEL Calcul matriceal in EXCEL 6. 1. Rezolvati acest sistem matriceal. Inversati matricea sistemului folosind functia matematica Excel MINVERSE. Se da sistemul de ecuatii. Înmultiti matricea inversa cu matricea coloana a termenilor liberi B folosind functia matematica Excel MMULT. Fiecare valoare a matricii coloana obtinute corespunde câte unei variabile.

3 -0.7 0.7 1.667 1.7 x 0 1 0.33 19 .3 0.3 0. CURS 9: Program de calcul tabelar EXCEL 2 -1 1 -1 1 A= 2 -1 0 -3 B= 2 3 0 -1 1 -3 2 2 -2 5 -6 det A= -9 transpusa lui A 0.7 2 -0 -0.333 0.3 1.7 -2.3 0.3 -1.667 -1.7 -0.

CURS 9: Program de calcul tabelar EXCEL Suma dupa conditii multiple D E F 14 a 2 1 2 0 0 0 15 a 1 1 1 1 1 1 16 a 1 1 1 1 1 1 17 a 1 1 1 1 1 1 18 a 1 1 1 1 1 1 19 a 1 1 1 1 1 1 20 a 2 1 1 1 1 1 21 a 2 1 1 1 1 1 22 a 2 1 1 1 1 1 23 a 1 1 1 1 1 1 24 a 1 1 1 1 1 1 25 a 1 1 1 1 1 1 26 f 1 1 1 1 1 5 27 g 1 1 1 1 1 1 28 a 1 1 1 1 1 1 =SUM((D14:D28="a")*(E14:E28<>"2")*F14:F28) Atentie! Se apasa CTRL+SHIFT+ENTER 20 .

Bar.Pentru reprezentari stiintifice: XY scatter 2. Alegerea tipului de grafic: standard sau custom: . CURS 9: Program de calcul tabelar EXCEL Reprezentari grafice:utilizarea componentei Chart Wizard Pasii pentru realizarea unei reprezentati grafice: 1.numele seriei . Column : reprezentarea datelor de pe coloana -Series: Adaugarea seriilor de date pentru mai multe reprezentari pe acelasi grafic.Pentru fiecare serie se defineste : . Alegerea celuleor care contin datele si etichetele corespunzatoare .Data Range : se scrie/se selecteaza domeniul datelor .domeniul pentru axa y .Series in : Row : reprezentarea datelor de pe linie. Column.domneiul pentru axa x 21 . etc . Pie.Pentru reprezentari statistice: Line.

Afisarea datelor pe grafic 4. CURS 9: Program de calcul tabelar EXCEL Reprezentari grafice:utilizarea componentei Chart Wizard 3. Formatarea reprezentarilor grafice: . Vizualizarea graficului 22 .Vizualizarea gridului: pe orizontala si pe verticala .Vizualizarea datelor pe axe .intr-o foaie noua denumita “chart” 5. Titlul graficului .Pozitionarea legendei . Plasarea graficului -pe foaia de calcul .Denumirea axelorX si Y.

Chart type .Scara: domeniul.Format axis(Formatarea axelor de coordonate): .Fundal .Source data . valoareaminima.Orientarea si formatul textului axelor 23 . CURS 9: Program de calcul tabelar EXCEL Reprezentari grafice:utilizarea componentei Chart Wizard Modificarea elementelor unui grafic: se selecteaza elementul graficului si se alege una din urmatoarele optiuni (click dreapta): .Location .Chart options . pasul .valoarea maxima.

CURS 9: Program de calcul tabelar EXCEL Reprezentari grafice: sa se realizeze un grafic pe care sa se evidentieze punctele de minim si de maxim 24 .

CURS 9: Program de calcul tabelar EXCEL Reprezentari grafice: sa se realizeze un grafic pe care sa se evidentieze punctele de minim si de maxim Modificarea marcarelor de pe grafic -Se deseneaza -Se copiaza in memorie CTRL+C -Se selecteaza marcarul si se apasa CTRL+V 25 .