SEJARAH

MATEMATIK DAN
PERANAN AHLI
MATEMATIK

SEJARAH MATEMATIK

Peringkat Pertama ( sebelum 400 SM )
Bermula dari masa manusia menggunakan tanda atau simbol
untuk membilang hingga tokoh-tokoh matematik Yunani menemui
sistem teori matematik yang pertama.

Peringkat Kedua ( 400 SM – 1700 TM )
Merupakan perkembangan aritmetik, geometri, algebra dan
trigonometri ke tahap yang mantap, menjadi satu sistem yang
sempurna.

Peringkat Ketiga ( 1700 TM – 1900 TM )
Peringkat perkembangan matematik tradisi ke peringkat
perubahan dan penemuan. Pada tahap ini, banyak bidang, teori
dan hukum baru ditemui dan didemonstrasikan oleh tokoh-tokoh
matematik khasnya dari negara-negara barat. Antara bidang
matematik yang baru ditemui ialah geometri koordinat, kalkulus
dan rumus-rumus kalkulus.

Peringkat Keempat ( 1900 TM - kini )
Dikenali sebagai peringkat moden, merupakan peringkat
perkembangan matematik daripada konkrit kepada abstrak.
Dalam tempoh ini, teori-teori baru ditemui oleh tokoh-tokoh
matematik untuk digunakan dalam bidang sains teknologi,
ekonomi dan sosiologi. Di antaranya adalah kebarangkalian, teori
set, teori nombor, penaakulan mantik dan logik.

MENGIKUT KRONOLOGI…
Babylonian, Egyptian and Native American Periods (3000 BC - 601 BC)

Greek, Roman and Chinese Periods (600 BC - 499 AD)

Hindu and Arabian Period (AD 500 - 1199)

Transition Period (1200 – 1599)

Century of Enlightenment (1600 – 1699)

Early Modern Period (1700 – 1899)

Modern Period (1900 – sekarang )

AHLI MATEMATIK INDIA .

ARYABHATA (476–550 CE) Zaman Klasik .

Karya termasyhurnya adalah Aryabhatiya dan Arya-siddhanta. .SEJARAH Aryabhata adalah orang yang pertama dalam turutan ahli matematik-ahli astronomi hebat dari zaman klasik matematik India dan astronomi India.

((4+100)×8+62000)/20000 = 3.SUMBANGAN  Menempatkan sistem nilai dan kosong  Pi () sebagai tidak rasional  Nisbah bagi bulatan terhadap jejarinya dengan lima titik perpuluhan tepat.1416  Mensurasi dan trigonometri  Persamaan tidak tetap  Algebra .

RUMUSAN YANG RINGKAS BAGI HASIL TAMBAH URUTAN KUASA DUA DAN KUASA TIGA .

BRAHMAGUPTA (598–668 CE) Zaman Klasik .

satu bentuk am yang masih digunakan pada hari ini.  Rujukan-rujukan Diophantus dahulu telah dibincangkan dengan lebih ketara oleh Brahmagupta. nombor-nombor negatif telah digunakan di India untuk mewakili hutang. . di dalam karyanya Brahma-Sphuta-Siddhanta pada tahun 628 Masihi.  Beliau menggunakan nombor-nombor negatif untuk menghasilkan rumus kuadratik. Semasa dekad 600-an.

-n – 0 = -n A fortune minus zero is a fortune n–0=n Zero minus zero is a zero. 0 . the number remains unchanged.n = -n The product of zero multiplied by a debt or fortune is zero. 0–0=0 A debt subtracted from zero is a fortune. A debt minus zero is a debt. and a number multiplied by zero becomes zero. MENURUT PEMAHAMAN BELIAU… When zero is added to a number or subtracted from a n±0=n number.(-n) = n A fortune subtracted from zero is a debt. 0 . 0 x (± n) = 0 .

The product or quotient of two fortunes is one fortune. . The product or quotient of two debts is one fortune.  Zero divided by negative or positive numbers is either zero or is expressed as a fraction with zero as numerator and the finite quantity as denominator. The product or quotient of a debt and a fortune is a debt.  Zero divided by zero is zero.The product of zero multipliedby zero is zero.  Brahmagupta juga berusaha untuk mengembangkan arithmetik dengan melibatkan pembahagian kosong:- Positive or negative numbers when divided by zero is a fraction the zero as denominator. The product or quotient of a fortune and a debt is a debt.

Memperkenalkan konsep sifar dan kosong Sebelum sifar diperkenalkan. Selain sifar. Orang Arab kemudiannya memanggilnya Siphra atau Sifar yang kemudiaannya dikenali sebagai Cipher atau Cypher dalam tamadun barat. wujudlah nombor negatif yang kita kenali. satu lagi sumbangan penting beliau ialah terciptanya sistem perpuluhan yang terus digunakan hingga kini. Setelah nombor sifar ditemui. . Konsep kosong juga dikenali sebagai Shukla dan Shubra. Sekarang sifar dikenali sebagai suuliyam. hanya nombor positif sahaja yang diketahui.

BHASKARA (1114–1185) Zaman Klasik .

BHASKARA  Pada abad ke-12. pekali pembezaan dan pembezaan. dan menyiasat terbitan fungsi sinus  x² = 1 + py² . Beliau juga membuktikan teorem Rolle (kes khas untuk teorem nilai min). mengkaji persamaan Pell. bersamaan dengan konsep- konsep terbitan. Bhaskara merupakan tokoh pertama untuk memikirkan kalkulus pembezaan.

.KARYA  Siddhānta Shiromani dibahagian kepada empat bahagian iaitu Lilāvati.  Empat bahagian ini membincangkan mengenai arithmetik. Bijaganita.  Hasil Bhāskara mengenai kalkulus mendahului  Newton dan Leibniz dalam jangka masa yang panjang.  Beliau terkenal dengan penemuan prinsip perbezaan kalkulus dan aplikasinya dalam bidang astronomi. matematik bagi planet. algebra. dan bulatan. Grahaganita and Golādhyāya.

26 April 1920) Tahun 1800-an .SRINIVASA AIYANGAR RAMANUJAN (22 Disember 1887.

BIOGRAFI  Berasal daripada Erode. India  Diberi anugerah The Greatest Mathematician of 20th Century  Beliau belajar secara bersendirian tanpa pendidikan dan latihan formal dalam bidang matematik tulen  Siri infinit dan Pecahan Berterusan . Tamil Nadu.

Beliau berjaya menerima biasiswa untuk meneruskan pengajian di Kolej Kerajaan di Kumbakonam tetapi malangnya beliau gagal dalam kursus bukan matematik dan disingkirkan dari kolej tersebut.Loney.L. . Ramanujan berjaya menguasai trigonometri dan beliau mencipta banyak teori-teori beliau sendiri. Pada usia 12 tahun.SEJARAH RAMANUJAN Pada umur 10 tahun. Pada usia 17 tahun. Memenangi pelbagai anugerah. beliau menjalankan kajian matematik sendiri tentang Nombor Bernoulli dan Konstan Euler-Mascheroni. beliau mempamerkan bakat semulajadi dan telah dianugerahkan buku tentang Trigonometri Lanjutan yang ditulis oleh S.

. Pada usia 32 tahun. Ramanujan menghadapi penyakit dan beliau meninggal pada usia yang muda. Ramanujan dilantik sebagai Fellow of Royal Society dan Fellow of Trinity College. Cambridge. lantas Ramanujan dijemput bekerja dengan Hardy di Cambridge Universiti. Hanya GH Hardy mengiktiraf penemuan pintar Ramanujan.Beliau memasuki kolej yang lain dengan kajian tersendiri sambil bekerja sebagai kerani di Pejabat Akauntan Negara di Madras Port Trust Office Dalam tahun 1912-1913 beliau telah menghantar sampel teori- teori matematik beliau ke tiga jabatan akademik di Cambridge Universiti.

satu penerbitan antarabangsa telah dilancarkan untuk menerbit kajian-kajian ilmiah dalam pelbagai tajuk matematik yang diilhamkan dari hasil kerja Ramanujan . formula-formula ciptaan Ramanujan telah diaplikasikan dalam Crystallography dan Teori String • Ramanujan Journel. • Beliau telah menghasilkan Perdana Ramanujan dan Fungsi Theta Ramanujan yang telah mencetuskan kajian lanjutan yang begitu banyak • Baru-baru ini.PENCAPAIAN RAMANUJAN • Mengumpulkan 3900 penyelesaian matematik terutamanya bagi tajuk identiti dan persamaan • Kebanyakan teori beliau dibuktikan benar pada hari ini.

Ahli Matematik Barat • Rene’ Descartes (1596-1650) • Archimedes 287 – 212 sm • Sir Isaac Newton (1642-1727) • John Venn (1834-1923) • Johann Carl Friedrich Gauss .

Rene’ Descartes (1596-1650) • Beliau lahir di Touraine. • Dikenal sebagai ahli filsafat modern pertama. . ahli fisika. dan matematikawan. Perancis. • Penemu biologi modern.

y). • Graf dilukis pada paksi yang mengandungi satu set pasangan tertib (x. • Mendapat idea daripada seekor labah- labah .Sejarah Dan Peranan Beliau Dalam Matematik • pencipta bagi cabang matematik koordinat geometri.

• ARCHIMEDES 287 – 212 SM • Berasal dari Syracuse • Dilahirkan pada 287 sebelum masihi dan meninggal pada tahun 212. . • Beliau digelar bapa kalkulus.

England. SIR ISAAC NEWTON (1642-1727) • Dilahirkan pada 1642. • Beliau suka merekacipta sesuatu permainan untuk beliau. .Lincoln.

SUMBANGAN BELIAU Teorem • Hukum Newton binomial .

ohn Venn (1834-1923) • lahir pada 4 August 1834 di Hull. Yorkshire. . England. England dan meninggal pada 4 April 1923 di Cambridge.

• Beliau mengembangkan lagi idea George Boole mengenai logik dengan mencipta gambarajah Venn untuk menunjukkan persilangan dan kesatuan set. . Beliaudan •Peranan banyak membuat sumbangan kajian beliau terhadap logik dan kebarangkalian.

Jerman dan meninggal dunia pada 23 Feb 1855 di Göttingen. Jerman. Hanover . apabila dia mengira jumlah nombor 1-100 dengan cepat menyedari bahawa kiraan nombornya adalah 50 pasang dan . • Kepintarannya terserlah seawal 7 tahun. Johann Carl Friedrich Gauss • Beliau dilahirkan pada 30 April 1777 di Brunswick.

Sumbangan dan peranan beliau dalam matematik • Menemui Hukum Bode iaitu teorem binomial. arithmetik-geometrik. . hukum pertukaran kuadratik dan teorem nombor perdana • Pembinaan 17-gon(poligon) menggunakan pembaris dan kompas.

AHLI MATEMATIK ISLAM .

Al-Khwarizmi Al-Buzjani Al-Battani AHLI MATEMATIK ISLAM Omar Khayyam Al-Biruni .

. AL-KHAWARIZMI Abu Abdullah Mohammad Ibnu Musa Dilahirkan di Khawazim (Kheva). Uzbekistan. selatan Laut Aral.Khawarizmi Seorang ahli astronomi dan geografi yang terkenal pada zamannya. Gelaran : Al.

istilah yang bermakna kosong digunakan bangsa Eropah sebenarnya berakar daripada istilah diperkenal Al-Khawarizmi sebagai sifar. Sehingga hari ini. Menghasilkan peta dunia pertama. SUMBANGAN Menghitung isipadu dan ukurlilit bumi. mencipta alat penentu kedudukan bintang. Merintis algebra (arithmatic). Pencapaian paling ulung Al-Khawarizmi ialah apabila beliau memberi nilai kepada angka kosong sedangkan dalam sistem nombor Hindu. ungkapan quadratik secara geometri dan trigonometri. sukatan masa dan jam matahari. . kosong tiada nilai. penggunaan angka sifar dan perpuluhan. fungsi sinus dan tangen.

 Kitab al-Jam’a bil Hisab al-Hindi(arithmatic).KARYA-KARYA AL-KHAWARIZMI  Kitab at-Tarikh (falak)  Kitab al-Rukhmat(falak)  Istkhraj Tarikh al-Yahudi (falak)  Kitab Surat al-Ard (falak- geografi)  Hisab al-Jabr wal Muqabalah (matematik). .

Turki dan meninggal di Samarak. Diiktiraf sebagai ahli astronomi dan matematik Islam yang tersohor. Harran. . Iraq. AL-BATTANI Abu Abdallah Mohammad Ibnu Jabir Ibn Sinan al-Raqqi al- Harrani al-Sabi al-Battani Dilahirkan di Battan. Dilahirkan pada 250 Hijrah atau 854 masihi .

46 minit dan 24 saat.  Orang pertama menggunakan kosain dan garis sendeng dalam segitiga dan sudut juga penggunaan lambang dan trigonometri ke barat. .SUMBANGAN  Pencapaiannya yang terulung adalah dalam penentuan tahun matahari sebagai 365 hari.  Penyelidikan yang teliti dalam gerhana matahari. 56 jam.  Memperkenalkan kaedah pengukuran bintang di cakerawala menggunakan garis lengkuk. bulan dan pergerakanya.

 Menghasilkan satu persamaan geometri dengan memecahkan persamaan: .SUMBANGAN  Pembentukan persamaan trigonometri.

kadar kadar miring. sifat buruj. Terdiri dari Terdiri dari muqaddimah muqaddimah dandan 57 57 bahagian bahagian tentang tentang cara-cara cara-cara pengiraan.“Syarah Arbau’u Arbau’u Maqolat Li Maqolat Li Batlimous". ukuran taqwim. nya. bintang bintang dan dan permasalahan permasalahan nya. “Zaiju al “Zaiju al Ralqani" Ralqani" yang yang mengandungi mengandungi hasil hasil kajian kajian beliau. berjenis-jenis berjenis-jenis taqwim. tahunan. Batlimous". ““ Kitab Kitab Ta’ Ta’ dil dil Kawakib" Kawakib" dan dan “Kitab “Kitab Ma’rifatul Ma’rifatul Matoli’u al Matoli’u al Buruj Buruj fima fima Baina Baina Arba’i Arba’i al al Falak" Falak" . sifat buruj. miring. pengiraan. ukuran masa masa dan dan tempoh tempoh tahunan. KARYA-KARYA AL-BATTANI Memperbetulkan hasil Memperbetulkan hasil Batlimous Batlimous dalam dalam bukunya bukunya ““ Al Zaiju Al Zaiju al al Sabik".“Syarah beliau. Sabik". membuatnya. alat-alat alat-alat astronomi astronomi dan dan cara cara membuatnya.

AL-BIRUNI Abu al-Raihan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni. Dilahirkan pada tahun 362 H (973 M) di Birun. . Mendapat pendidikan dari seorang pakar astronomi dan matematik bernama Abu Nasr al-Mansur. ibu negara Khawarizm .

 Beliau berjaya mendahului ahli matematik yang lain dengan membuktikan rumus sinus dalam satah segi tiga iaitu.   sinA = sinB = sinC a b c .  Beliau turut membincangkan tentang jejari bulatan sebagai satu kesatuan mnenggantikan 60.SUMBANGAN TRIGONOMETRI SFERA  Karangan Qanun al-Mas’udi yang berkaitan dengan trigonometri mengandungi 10 bab. Ini akan memendekkan lagi kerja-kerja pengiraan.

Antaranya ialah.ARITMETIK ORANG INDIA  Beliau telah menulis beberapa buah buku berhubung dengan subjek itu. (d) Mansubat al-Darab yang menerangkan tentang kaedah mendarab yang berbeza. (a) Rashikat al-Hind iaitu Zodiak di India (b) Kaedah aritmetik yang berbeza dalam Brahma Siddhant (c) Kaedah-kaedah orang India (Rusum al- Hind) dalam pengajaran aritmetrik. .

 Tahdid Nihayat al-Amakin (Penentuan Batas Daerah) .KARYA-KARYA AL-BIRUNI  Maqalid ‘Ilm al-Hai’ah fi Basit al-Kurah.  Qanun al-Mas’udi yang berkaitan dengan trigonometri mengandungi 10 bab. Buku itu dihasilkan sebagai satu karya yang setanding dengan buku astronomi berjudul al- Tafhim kerana penguasaan bahasa dan subjeknya yang baik dan mudah difahami.  Jami’ al-Tarq al-Sa’irah fi Ma’rafah Awtar al-Da’irah yang membincangkan mengenai kaedah-kaedah dalam penemuan ukur lilit bulatan.

Dilahirkan pada tahun 1044 di Parsi. Khayyam sebenarnya bermaksud pembuat khemah. Sumbangan terbesar Omar Khayyam ialah dalam bidang Algebra. . OMAR KHAYYAM Ghiyath al-Din Abul Fateh Omar Ibn Ibrahim al-Khayyam .

 Menawarkan beberapa penyelesaian untuk beberapa masalah algebra. . SUMBANGA N  Membuat percubaan untuk mengklasifikasikan kebanyakan persamaan algebra termasuk persamaan darjah ke tiga.  Memperkenalkan kalendar yang hampir- hampir tepat dan dinamakan Al-Tarikh-al- Jalali.  Membuat kajian-kajian yang menjurus kepada pembentukan teori garisan selari.doktor & penyair yg hebat.  Beliau juga terkenal sebagai seorang ahli astronomi.

10 buku dan 30 monograf berjaya dikesan.KARYA OMAR KHAYYAM Terkenal di kalangan dunia barat sejak tahun 1839 apabila Edward Fitzgerald menerbitkan terjemahan bahasa Inggeris bagi bukunya -Rubaiyat `Mazalat fi al-Jabr wa al-Muqabila’ adalah karya agungnya dalam bidang algebra dan sangat penting dalam perkembangan algebra. metafizik (tiga) dan satu untukalgebra dan geometri. fizik (tiga). Empat buah buku adalah berkaitan matematik. .

iaitu Al- Buzjan. AL-BUZJANI Muhammad bin Muhammad bin Yahya bin Ismail.  . Abu Al-Wafa’ Al-Buzjani. Al- Buzjani. Dilahirkan di sebuah desa bernama Buzjan pada tahun 328H (940 M) Abu Al-Wafa’. Abu Al- Wafa’ bin Al-Abbas.   Al-Buzjani adalah namanya yang diambil dari nama tempat kelahirannya.

 Beliau mengikut cara baru di dalam penggunaan kosain dan menetap undang-undang am kosain dalam trigonometri bulatan. analisa dan kejuruteraan dan trigonometri. .SUMBANGAN  Perintis di dalam lukisan.  Di dalam trigonometri beliau mengarang buku “Kitab Isthikhraj al Autar” dan “Kitab al Amal bi al Jadual Satini”.  Beliau dianggap orang pertama pencipta nisbah segitiga dan memasukkan penggunaan garisan linear dan berjasa besar dalam memperkemaskan trigonometri .

Matematik. .KARYA-KARYA AL-BUZJANI Kejuruteraan-“Kitab fi ma Yahtaju Illaihi al Shona’ min al A’malul Hindasah" dan “Kitab fi Amal al Masthurah wa al Bukar wa al Kunia” (kaedah terbaru cara melukis bulatan.segitiga dan sektornya). Kamil”.“Kitab al Madkhal fi al Arasmatiq” Astronomi ialah “Kitab al dan “Tafsir Kitab Majesti" dan “Kitab al Abrakhas fi Algebra”.

HISTORICAL FIGURES OF CHINESE MATHEMATICS .

extraction of square root and linear interpolation in mathematics.  The book demonstrated the Theory of Canopy- Heavens in astronomy.ZHOU BI SUAN JING  Zhou Bi Suan Jing (Arithmetical Classic of the Gnomon and the Circular Paths) was a mathematic and astronomic work composed in Western Han Dynasty. it also applied complex fraction operations. Giving illustrations on the Sifen (quarter remainder) calendar. It is the earliest work that quotes the Pythagorean theorem among all documents in China. . making it systemized and mathematical. while raising the issues of arithmetic progressions and linear indeterminate equation.

His contribution to mathematics was the calculation of the circumference ratio. and so on.ZU CHONGZHI  Zu Chongzhi (429 -500). In addition. he also invented rice-polishing device using water power. thousand-mile ship. leading the whole world for over a thousand years. In terms of astronomy. born in Qiuxian of Fanyang (present Laishui of Hebei Province). . He figured out seven significant figures after the decimal point. Zu Chongzhi created the Daming Calendar and the method of measuring time in winter solstice. was a great scientist living between Song and Qi during the Southern Dynasty. compass chariot.

Zhang Heng wrote altogether 32 works on science. . An inventor of the seismograph and armillary sphere. philosophy and literature. of which Ling Xian (a summary of astronomical theories at the time) and The Map of Ling Xian are astronomical works. he made great contributions to the development of astronomy in ancient China.ZHANG HENG  Zhang Heng was a celebrated astronomer of ancient China.

mechanical technology. and versed in research. and so on. Zhang Heng was born in a renowned literary family in 78 A. math. therefore. . but also was good at making various scientific instruments to facilitate his scientific research.  As a distinguished scientist in ancient China. erudite and diligent in his study. His grandfather was an honest and upright official. D. Growing in such an environment. Zhang Heng had set an ambitious and lofty goal at an early age and worked very hard for it. He took advantage of his official privilege and read extensively the ancient research works. responsible for drawing up writs. yet he preferred to conduct researches on astronomy and other branches of science. and supervising astronomy and calendar as well as ancestor-worshipping. Outstanding in both virtue and talent. In addition. he learnt from previous experiences and made brilliant achievements in astronomy. seismology. though Zhang Heng was brought up in an eminent family. He was a rare talent versed in multiple fields in the Chinese history. in Henan Province during the Eastern Han Dynasty. He was an upright and diligent official and had achieved great accomplishments in his administrative career. He used to be a local official in charge of writ-writing. Diligent in observing and experimenting. compiling history records. Zhang Heng not only made eminent achievements in scientific theories. the economic condition of the family was not very good. and lofty and noble in setting his goal. All these virtues have exerted great influence on the later generations and inspired Chinese learners of all dynasties. and painting. Zhang Heng did well in such fields as philosophy. Zhang Heng was indifferent to fame and fortune. literature. His invention of the seismograph and armillary sphere fully demonstrated the intelligence of the scientists in ancient China. he was later promoted as a key official in the imperial court.

TERIMA KASIH .