Nabibigyang

katuturan
ang salitang
balangkas.

Naiisa-isa
ang mga
hakbang sa
pagbuo ng
balangkas.

Nakasusula t ng tentatibong balankas. .

Ano ang pagbabalang kas? .

Ang balangkas ay isang skeleton ng anumang .

Hakbang sa Pagsulat ng .

Kinakailangang makatipon ng mga materyal at datos na kakailanganin sa paglinang ng .

aanalisa sa mga nakuhang datos sapagkat may nakukuha tayo na maaaring gasgas na impormasyon na paulit-ulit na nating naririnig o nababasa subalit kapag binigyan ng panibagong .

3. Kailangang planuhing mabuti ang susulating komposisyon. .

Ano ang pantulong o kaugnay na .pangunahing ideya? 2. Ano ang mga di- pangunahing ideya na madalas na panlaman sa pangunahing ideya? 3.

pagbabalangk as na makatulong sa pag- organisa ng .

TATLONG URI NG BALANGKAS .

binubuo ng mga pariralang siyang punong .

Pangungusap na 2. binubuo ng mahahalagang pangungusap na siyang kumakatawan sa mahahalagang .

3. Talata na ang binigyang-diin ay ang pagkakaugnay ng mga .

ANYO NG BALANGKAS .

Ano ang paksa ng balangka .Tugunin ang mga tanong: 1.

Tugunin ang mga tanong: 2. ano ang . II. at III. Sa bilang I.

Tugunin ang mga tanong: 3. Bakit ang mga pangunahing .

Tugunin ang mga tanong: 4. Ano naman ang mga letrang .

Ano ngayon ang pagkakaiba ng pangunahing ideya sa hindi .Tugunin ang mga tanong: 5.

Mga pamamaraan sa Pagbabalangk as ayon kay .