TEKNIK MENJAWAB SOALAN SAINS

BAHAGIAN A DAN BAHAGIAN B

FORMAT PEPERIKSAAN UPSR SAINS RENDAH 2005 NAMA KERTAS : SAINS RENDAH KOD KERTAS : 018 MASA : 1 JAM 15 MINIT

APA YANG DIUJI 1. BAHAGIAN A ± 30 SOALAN OBJEKTIF Menguji Pengetahuan, kefahaman dan aplikasi Sains berdasarkan objektif Huraian Sukatan Pelajaran. 2. BAHAGIAN B ± 4-5 SOALAN Menguji Kemahiran Proses Sains.

Bagi murid yang ingin Skor A - sains UPSR , 3 perkara penting perlu dikuasai iaitu :1. Fakta Sains ( Bahagian A ) 2. Kemahiran Proses Sains ( Bahagian B ) 3. Kemahiran Berfikir ( Bah. A dan B )

Suntikan markah maksimum , murid pastikan :1. Bahagian A , betul

25 dan ke atas ke atas

daripada 30 markah penuh 2. Bahagian B , betul 15 dan daripada 20 markah penuh .

Keseluruhan , dijumlahkan markah :AAAAA - Sains UPSR

KEMAHIRAN PROSES SAINS

APAKAH KPS?
‡MEMERHATI ( OBSERVING ) ‡MENGELAS ( CLASSIFYING ) ‡MENGUKUR DENGAN MENGGUNAKAN NOMBOR ( MEASURING USING NUMBER ) ‡MEMBUAT INFERENS ( INFERRING ) ‡MERAMAL ( PREDICTING ) ‡BERKOMUNIKASI ( COMMUNICATING ) ‡MENGGUNAKAN PERHUBUNGAN RUANG DAN MASA ( USING TIME AND SPACE RELATIONSHIP ) ‡MENTAFSIR DATA ( INTERPRETING DATA ) ‡MENDEFINISI SECARA OPERASI (DEFINING OPERATIONALLY ) ‡MENGAWAL PEMBOLEHUBAH ( CONTROLLING VARIABLES) ‡MEMBUAT HIPOTESIS ( HYPOTHESIZING ) ‡MENGEKSPERIMEN ( EXPERIMENTING )

MEMERHATI / OBSERVING
Melibatkan penggunaan deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa atau bau untuk mengumpul maklumat tentang objek dan fenomena. Alat atau instrumen boleh digunakan untuk membantu deria. Pemerhatian boleh dilakukan secara : »Mengumpul maklumat »Membuat perbandingan

Anda diberi sehelai daun dan nyatakan pemerhatian anda.
Soalan ‡Apakah warnanya? ‡Adakah warnanya sekata? ‡Adakah daun itu mempunyai sisi sekata atau bergerigi? ‡Adakah daun itu berkilat? ‡Bagaimanakah susunan urat daun tersebut? ‡Adakah tangkainya tebal atau nipis, keras atau lembut? ‡Adakah daun itu mempunyai bau? ‡Apakah tekstur permukaan daun itu? Pemerhatian ‡««««««««««.. ‡««««««««««.. ‡««««««««««.. ««««««««««... ««««««««««... ‡««««««««««... ‡««««««««««... ««««««««««« ‡««««««««««... ««««««««««« ««««««««««« ‡««««««««««... ««««««««««« ‡««««««««««... «««««««««««

MEMBUAT INFERENS / INFERRING
‡ Kesimpulan awal ‡ Andaian yang munasabah ‡ Penerangan ‡ Sebab / kenapa boleh terjadi demikian

Jenis Inferens
Inferens terbahagi kepada tiga jenis 1). Inferens bebas. 2). Inferens terkawal / jitu 3). Inferens berbanding.

Cara Membuat Inferens
1). Teliti pemerhatian utama 2). Buat pemerhatian. 3). Buat penerangan atau sebab.

«..pemerhatian«.kerana«sebab««

Anda diminta membaling ke atas beberapa objek dan membuat pemerhatian

Soalan ‡Apakah yang dapat anda perhatikan? ‡Berikan inferens berdasarkan pemerhatian anda.

Jawapan ‡Pemerhatian: «««««««««««. ««««««««««« ««««««««««« ‡Inferens: «««««««««««. ««««««««««« ««««««««««« «««««««««««.

MENGAWAL PEMBOLEHUBAH/ CONTROLLING VARIABLES ‡ Tiga jenis pembolehubah : ‡ Pembolehubah yang dimanipulasikan Pembolehubah yang diubah-ubah, ‡ Pembolehubah yang bergerakbalas Hasil dari eksperimen ‡ Pembolehubah yang dimalarkan Pembolehubah yang sentiasa sama sepanjang eksperimen

Cara Menulis Pembolehubah
Ukuran ( ciri ) Suhu Bilangan Masa Tinggi Benda / objek Air Bongkah Air dipanaskan Anak benih

* Ada juga pembolehubah yang tidak perlu dinyatakan ukuran/ciri seperti waktu/blan/minggu/masa/tahun.

Contoh: Jadual Jenis Baris
Baris 1 : Pem. Dimanipulasi

Masa (minit) Suhu (°C)

3 28

6 32

9 36

12 40

Baris 2 : Pem. Bergerakbalas

Contoh: Jadual Jenis Lajur
Pem. Dimanipulasi Berat Baja ( gram) Ketinggian Pokok ( cm )

5 10 15 20

3.0 3.5 4.0 4.5

Pem. Bergerakbalas

MEMBUAT HIPOTESIS/ HYPOTHESIZING

Merupakan satu pernyataan umum yang cuba mengaitkan dua atau lebih pembolehubah Kenyataan ini perlu diuji untuk membuktikan kesahihannya

CaraMembuat Hipotesis
‡ Kenal pasti pembolehubah dimanipulasi (PUM) dan pembolehubah bergerak balas (PUB) ‡Lihat corak/pola PUM dan PUB ‡Hubungkan kedua-dua PUM dan PUB menjadi satu penyataan. ‡Gunakan kata hubung yang sesuai seperti : Semakin«pola«PUM«semakin«pola««.PUB«. Jika««..«pola«PUM«Jika««.«pola««.PUB«.

MENTAFSIR DATA / INTERPRETING DATA
Memberi penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa, pola dari maklumat yang dikumpul.

Maklumat boleh dikumpul daripada objek, fenomena, graf, jadual dll.

Contoh KPS Mentafsir Data
‡ corak perubahan : menaik / meningkat / bertambah / lama menurun / cepat ‡ corak pertambahan : meningkat banyak / meningkat sedikit menurun cepat / menurun perlahan ‡ hubungan dua pembolehubah : Semakin«««««««..semakin««« Jika«««««««..Jika«««««..

Contoh KPS Mentafsir Data
‡ tujuan/tajuk penyiasatan : tujuan/ Untuk mengkaji / menyiasat hubungan di antara ««.PUM«.dengan««..PUB« ««.PUM«.dengan««..PUB«

‡ membuat kesimpulan/rumusan : kesimpulan/ Semakin««««..semakin««« Semakin««««..semakin««« Sekiranya«««««««..Jika«««««.. Sekiranya«««««««..Jika«««««..

ISTILAH-ISTILAH CORAK / POLA :
1. MENAIK / SEMAKIN BANYAK / BERTAMBAH 2. MENURUN / SEMAKIN KURANG / BERKURANG 3. MENDATAR / MALAR / TETAP / TIDAK BERUBAH

Corak pertambahan/corak pengurangan Lihat kadar pertambahan / kadar pengurangan dalam Pembolehubah dimanipulasikan dan kadar pertambahan/pengurangan dalam pemboleubah bergerakbalas

Contoh:
Berat Baja (gram) 30 35 40 45 50 Kuantiti Bunga 20 24 28 28 26

Contoh graf : ( Corak / pola gabungan )

uhu a a

7

MERAMAL / PREDICTING

Meramal adalah proses untuk menentu dan menjangka peristiwa akan datang berasaskan pemerhatian dan pengalaman lalu atau data yang boleh dipercayai

Anda diminta membincangkan keadaan di Bumi jika berlaku kemusnahan salah satu bahagian permukaan Bumi

‡Ramalkan keadaan kehidupan manusia jika air lautan kering. ‡Berikan alasan kepada jawapan kamu.

‡«««««««««««. ««««««««««« ««««««««««« ««««««««««« ‡«««««««««««. ««««««««««« ««««««««««« «««««««««««.

Mengkaji pertumbuhan anak benih dari segi ketinggian

MASA (Minggu) TINGGI ( Cm )

1 6

2 10

3 15

4 21

5 26

Ramalkan ketinggian anak pokok pada minggu 7?

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.