You are on page 1of 15

HIGH VOLTAGE PRE TESTING

TRANSFORMER
Oleh Nur Fatihah bt Mohamad
SEJARAH

Sejarah pengubah telah bermula pada tahun 1880. Pada tahun 1950, 400KV
kuasa elektrik pengubah diperkenalkan pada voltan tinggi sistem kuasa
elektrik.
Pada awal 1970-an, Kedudukan unit sebesar 1100 MVA telah dihasilkan dan
800KV dan transformer kelas KV yang lebih tinggi telah dihasilkan dalam
tahun 1980
PENGENALAN

Alatubah ( Transfomer ) adalah satu alat yang digunakan bagi menaik serta
menurunkan voltan arus ulang alik ( AC )
Alat ini dipasang di pencawang pembahagian untuk memperolehi tahap
voltan yang diperlukan oleh penguna bagi menyalurkan bekalan elektrik
kepada pengguna mengikut kehendak yang dimohon .
Alatubah berfungsi bagi menaikkan atau menurunkan voltan mengikut
kehendak ataupun keperluan bagi sesuatu sistem
ALATUBAH MENAIKKAN VOLTAN : 6.6kV ke 132 Kv terus ke Pencawang Masuk
Utama
Jika menggunakan voltan rendah bagi jarak jauh, maka akan menyebabkan
kehilangan tenaga dalam proses penghantaran

ALATUBAH MENURUNKAN VOLTAN : 11kV ke 433 V membekalkan elektrik


kepada pengguna melalui Sistem Voltan Rendah iaitu :
1. kabel bawah tanah
2. sesalur voltan rendah
BILIK PENCAWANG ELEKTRIK
JENIS-JENIS ALATUBAH

No Jenis Alatubah Tahap Voltan


(kV)
1. Alatubah Kuasa 33/11, 22/11, 22/6.6, 11/6.6,
11/33, 11/22

2. Alatubah Pembahagian 11/0.433, 22/0.433,


33/0.433, 0.415/11
PENGUBAH KUASA
PENGUBAH KUASA ialah sebuah alat statik arus ulangalik yang digunakan
untuk mengalih kuasa elektrik dari satu litar ke litar yang lain dengan
mengubah voltan dan arus tetapi tanpa mengubah frekuensinya.
PENGUBAH PEMBAHAGIAN
PENGUBAH PEMBAHAGIAN ialah satu perkakasan elektrik yang boleh
mengubah voltan dari voltan tinggi ke voltan rendah atau dari voltan rendah
ke voltan tinggi
KEBIASAANNYA, mengubah voltan tinggi ke voltan rendah bagi disalurkan
kepada pengguna
Voltan yang dikeluarkan oleh pengubah pembahagian ialah 415V sistem tiga
fasa
PENGUBAH DI PENCAWANG ATAS TALIAN
KEUPAYAAN PENGUBAH
Keupayaan pengubah ditafsirkan di dalam KVA atau MVA, contohnya 100 KVA, 200
KVA, 1 MVA, 30 MVA. Adalah mustahak untuk mengetahui keupayaan pengubah kerana
ini dapat menentukan:

Arus maksima di bahagian utama primary dan pendua secondary.

Kadar fius yang akan digunakan dibahagian utama dan pendua.

Arus Maksima = KVA x 1000


3 x V
FIUS VOLTAN TINGGI

Fius yang dipasang di bahagian voltan tinggi mesti dapat menahan arus masuk
magnetik magnetising in-rush current di pengubah yang dikira 12 kali arus
maksima dalam jangka masa 0.1 saat.

Dapat menahan arus lampau sebanyak 150%

Perlindungan kepada kerosakan di sesumbu pendua unit masuk atau basbar.


PENYELENGGARAAN
Senggaraan Alatubah Jenis Minyak

Minyak perlu dipastikan mencukupi, tiada kebocoran, dielectric strength minyak


masih baik (melebihi 22kV), kandungan asid dalam tahap yang diterima.

Pastikan suhu minyak alatubah adalah normal

Pastikan silica gel masih baik (kebiruan), jika warnanya sudah berwarna merah
jambu (pink) perlulah ditukar.

Kekotoran pada bahagian luar (bushing) hendaklah dibersihkan, pastikan tiada


keretakan dan kesan terlalu panas.

Periksa penamatan kabel supaya sentiasa ketat dan kuat.

Bersihkan bushing (LV dan HT) dari habuk dan kotoran

Pastikan pembumian rangka dan star point alatubah dalam keadaan baik.

Pastikan tiada apa-apa tanda luar biasa pada alatubah