KOMPONEN KOMPETENSI KECERDASAN EMOSI

KOMPETENSI PERSONAL

KHALILAH BINTI KHALID FATIMAH SAIDAH BT RUSLI AZRIZAMANI BT HJ AHMAD @ OTHMAN NUR AQILAH SYAMIMI BT MOHAMMAD ROZALI

KESEDARAN KENDIRI
‡ Amat penting dalam kehidupan individu. ‡ Tanpanya, kita akan menghadapi konflik kerana kurang pemahaman positif & negatif terhadap diri kita. ‡ Jika kita peka, akan sedar bahawa konsep ini sentiasa berubah dari masa ke semasa.

KESEDARAN KENDIRI
seseorang itu yang mengenali emosi dan kesannya serta dapat membuat tafsiran yang tepat serta mempunyai keyakinan sendiri.

Menyesuaikan diri dengan isyarat dalaman mengetahui kedudukan dalaman, keutamaan, sumber dan intuisi.

KESEDARAN KENDIRI
Kesedaran Emosi Kendiri/ Emotional self-awareness Kesedaran Ketepatan Kendiri/ Accurate self-awareness Keyakinan Kendiri/ Self-confidence Penghormatan Kendiri/ Self-regard ‡ mengetahui emosi sendiri ‡ mengesan impaknya ‡ menggunakanya sbg panduan membuat keputusan ‡ mengetahui kekuatan seseorang ‡ mengetahui batasan

‡Kepercayaan yang tinggi terhadap keupayaan diri Keupayaan dan kesedaran untuk memahami, menerima dan menghormati diri sendiri.

Kesejahteraan/ Berpuas hati dengan kehidupan sendiri, Happiness menikmati kehidupan sendiri dan bersama orang lain 7 dan bergembira dengan mempamerkan emosi yang positif

Individu yang memiliki kompetensi ini biasanya : 1. Sedar emosi yang dirasakan dan sebabnya. 2. Sedar akan perkaitan perasaan dan pemikiran, perlakuan dan pertuturan. 3. Sedar bagaimana emosinya mempengaruhi prestasinya. 4. Mempunyai kesedaran tinggi tentang nilai dan matlamat hidup.

5. Sedar akan kelemahan dan kekuatan diri. 6. Reflektif dan belajar dari pengalaman. 7. Terbuka kepada maklum balas yang jujur atau perspektif baru atau pembelajaran berterusan atau perkembangan diri

8. Berupaya menunjukkan unsur kecindan dan perfektif-perfektif tentang diri sendiri. 9. Berkeyakinan, berketerampilan dan disedari kehadirannya. 10.Berani menyuarakan pandanagn yang kurang bernas dan mempertahan sesuatu yang benar. 11.Berkebolehan membuat keputusan yang baik walaupun dalam ketidakpastian dan tekanan.

PENGURUSAN KAWALAN
Mengurus keadaan dalaman, dorongan dan potensi. Dilihat dari beberapa aspek iaitu kawalan kendiri, amanah, ketekunan, kebolehubahsuaian, dan inovasi. Tiap-tiap aspek tersebut mempengaruhi dan membentuk watak individu 

KAWALAN KENDIRI Kawalan kendiri ialah keupayaan
mengawal emosi yang destruktif. Individu yang mempunyai kompetensi kawalan kendiri biasanya

i. Menguruskan perasaan dan emosi yang negatif dengan yang baik. ii. Tenang dan positif ketika tertekan. iii. Berfikiran waras dan berfokus dalam tekanan. 

AMANAH Amanah ialah keupayaan diri yang mengekalkan piawai kejujuran dan integriti. Individu yang memiliki kompetensi amanah biasanya : i. Bertindak secara beretika mengikut peraturan. ii. Membina keyakinan melalui kebolehkepercayaan dan autensiti. iii. Mengakui kesilapan sendiri dan menentang tindakan tidak beretika orang lain. iv. Mengekalkan pandangan yang ada prinsip walaupun tidak popular. 

KETEKUNAN
Ini bererti individu itu bertanggungjawab atas prestasi diri. i. Mempuyai komitmen dan menunaikan janji. i. Bersifat akauntable untuk memenuhi objektif. ii. Teratur dan sistematik dalam melaksanakan tugas. 

KEBOLEHUBAHSUAIAN

Ini bererti semua individu itu luwes (fleksible) dalam menangani perubahan. Individu yang memiliki kompetensi ini biasanya : i. Menangani tuntutan pelbagai, perubahan keutamaan. ii. Menyesuaikan respon dan taktik dengan keadaan yang sering berubah. iii. Luwes dalam persepsi terhadap peristiwa-peristiwayang berlaku. 

INOVASI Ini bererti sesuatu individu itu rasa selesa dan terbuka kepada idea-idea serat maklumat baru. Individu yang mempunyai kompetensi ini biasanya: i. Mencari idea baru daripada pelbagai sumber. ii. Memirkan penyelesaian kreatif terhadap masalah-masalah. iii. Menjana idea baru. iv. Memmpunyai perspektif terkini dan risiko dalam pemikiran.

MOTIVASI KENDIRI 
Motivasi kendiri boleh dilihat dari beberapa aspek iaitu motivasi kecapaian, komitmen, inisiatif dan optimis. 

MOTIVASI KECAPAIAN Ini bererti induvidu sentiasa berusaha menambahbaikan atau memenuhi piawaian kecermerlangan . i. Berorentasikan hasil, dengan motivasi tinggi untuk memenuhi objektif dan piawaian ii. Memberi matlamat yang mencabar. iii. Mengejar maklumat untuk mencari jalan untuk memperbaiki kelemahan iv. Belajar untuk menambahbaikkab pada diri. 

KOMITMEN Ini bererti seseorang individu itu komitmen yang selaras dengan matlamat kumpulan mahupun organisasi. Individu yang memiliki kompetensi ini biasanya: i. Bersedia membuat pengorbanan kendiri atau kumpulan untuk memenuhi matlamat. ii. Menyedari tujuan dan misi. iii. Menggunakan nilai utama kumpulan dalam membuat keputusan dan menjelaskan pilihan yang dibuat. iv. Mencari peluang secara aktif untuk memenuhi misi . 

INISIATIF Individu yang mempunyai kecekalan untuk mencapai matlamat walaupun ada halangan dan Masalah. Individu yang memiliki kompetensi ini biasanya : i. Terus berusaha mencari matlamat walaupun ada halangan. ii. Bertindak daripada harapan kepada berjaya, bukannya ketakutan untuk gagal. iii. Melihat masalah sebagai akibat akibat daripada keadaanyang boleh diurus bukan dari satu kekurangan personal. 

KEMARAHAN
Kemarahan ialah emosi destruktif. Kemarahan untuk mengendalikan hal-hal negatif seperti kemarahan dan keraguan atau rasa kurang yakin pada diri sendiri ialah kemahiran sosial yang amat penting.

Cara menguruskan kemarahan

SEKIAN TERIMA KASIH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful