You are on page 1of 26

Sistemi muskular

• Muskujt
• Formacionet ndihmese te tyre

• Muskujt te strijuar (skeletike dhe
kardiake)
• Muskuj te lemuar
Muskuli
• Caput
• Venter
• Fiksimi ne kocke (ose direkt ose
nepermjet formacioneve ndihmese)
• Punctum fixum---vendi I fillimit
• Punctum mobile—vendi I fiximit
• Shpesh alterohem me njeri tjetrin
Klasifikimi sipas formes
• Muskul rectus
• Muskul fuziform
• Muskul planus
• M. triangularis
• M.quadrangularis
• M. orbikularis
Sipas numrit te kokeve dhe
levizjes
• Biceps
• Triceps
• Quadriceps

• Sipas veprimit
• Adduktor, abductor
• Flexor, extensor
• Pronator, supinator
• Levator, depresor
• Sfincter, dilatator
Formacionet ndihmese te muskujve

• Tendinet—kordone fibroze qe fiksojne
muskulin ne kocke
• Aponeurozat-flete tendinoze qe fiksojne
muskulin e sheshte
• Bursat sinoviale –vendosen poshte tendinit
• Kur e rrethon tendinin si menge-vagina
sinoviale
• Fasciet-flete aponeurotike qe veshin muskujt
• Fascia propria muskuli vesh nje muskul
• Fascia investiens— vesh grup muskujsh
Muskujt e kokes
• Muskujt e kokes ndahen ne

• Muskujt e pertypjes

• Muskujt e fytyres apo mimike

• Muskujt e vertete te kokes
Muskujt e pertypjes
• Muskujt e pertypjes kane karakteristike qe nje fiksim
ta kene patjeter ne mandibul.
• Ata jane:

1-M.Temporalis

2-M.Masseter

3-M.Pterigoid lateralis

4-M.Pterigoid medialis
Muskujt e pertypjes
• M. temporalis

• Fillon ne Linea temporalis te kockes
parietalis dhe perfundon ne forme
freskoreje ne procesin coronoid te
mandibules

• Funksioni ndihmon ne ngritjen dhe
uljen e mandibules gja te aktivitetit
te pertypjes
Muskujt e pertypjes
• Muskuli masseter

• Fillon ne tuberositas te kendit te
jashtem te mandibules dhe perfundon
ne buzen e poshteme te kockes
zygomatike dhe harkut zygomatik
• Funksioni
• Ngre nofullen e poshteme lart gjate
aktivitetit te pertypjes
Muskujt e pertypjes
• Muskuli pterigoid medialis

• Fillon ne tuberositas pterigoidea, ne kendin e
mandibules nga ana e brendeshme

• Per fundon ne Fossa pterygoidea ndermjet dy
fleteve te proceseve pterygoide

• Funksioni Leviz mandibulen majtas
djathtas(Anash)
Muskujt e pertypjes
• Muskulus pterygoideus lateralis
• Fillon ne qafen e mandibules

• Perfundon ne kendin e trupit te kockes
sphenoidalis

• Funksioni

• Leviz mandibulen majtas dhe djathtas
Muskujt e kokes(Proprie
capitis)
• Muskulus frontalis

• Muskulus occipitalis

• Gales aponeurotika

• Skalpi
Muskujt mimikes
• Vendosen rreth orificiumeve
• Nje fiksim ne kocke dhe nje nen lekure
• Inervohen nga n. facial

• Muskujt rreth cavum orbite

• Muskujt rreth zgavres se gojes

• Muskujt rreth aurikules
Muskujt rreth orbites
• 1- M.orbicularis oculi

• 2-M.palpebralis superior

• 3-M.palpebralis inferior

• 4- M. lacrimalis
Muskujt e auricules
• 1- M.auricularis anterior

• 2-M. auricularis posterior

• 3-M. auricularis superior
Muskujt rreth zgavres se gojes

• 1-M.orbicularis oris
• 2-M.zygomaticus major
• 3-M.zygomaticus minor
• 4-M.levator labi superior
• 5-M.levator labi superior alaque nasi
• 6-M.levator anguli oris
• 7-M.risorius
• 8-M.buccinator
• 9-M.depresor anguli oris
• 10-M.depresor labi inferior
• 11-M.mentalis