You are on page 1of 8

ANALIZA PRINCIPA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

I KORPORATIVNE STRUKTURE KORPORACIJE

Studenti:
Nejra Spahić
Enita Smajić
Azra Avdić
Azra Mašić
Edvina Kamenjašević

2015

.

npr. procesovanje novčanih transakcija i usluge kreditiranja.primanje depozita novca. paketi osiguranja. Ove banke nude podršku finansijskih usluga preduzećima. u cilju uvećavanja profita. industrijskim i drugima vrstama kompanija i korporacija. davanje novca iz depozita. na efikasnost rada berzi. .. podršku u razmjeni tržišnih dobara Uticaj bankarstva na efikasnost KU.Karakterstike tržišta bankarskih usluga Sve kompanije imaju istu osnovnu djelatnost . razna finansijska ulaganja. kreditiranje.

760.314.04 HRK IMOVINOM/REPUBLI OBIČNE KA HRVATSKA 42.82 EUR 49. SARAJEVSKA I 100 KM 226  -   Privredna banka BANJALUČKA Zagreb DD sa 94.99 EUR DIONIČARA 41% OBIČNE 1.96% .43 % 410168 10 ISTAKUNTIH ACO ĐURKOVIĆ MONTENEGRO 127. TIP I TRENUTNA NOMINALNA BROJ VEĆINSKO BERZA VRIJEDNOST VRIJEDNOST DIONIČARA VLASNIŠTVO DIONICA DIONICA 447. BROJ.99%  DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE 2024625 DRŽAVNOM ZAGREBAČKA 600 HRK 290 670.94% OBIČNE Komercijalna Banka 1000 KM BANJALUČKA 2  -  ad Beograd sa OBIČNE 99.595 SUNOKO DOO Novi BEOGRADSKA 1900 RSD 5637 785 RSD Sad OBIČNE 83.

POSVEĆEN OST TRANSPAR PRINCIPIM BROJ ENTNOST A NADZORNI KRITERIJ DIONIČAR UPRAVA REVIZIJA POSLOVAN KORPORAT ODBOR A JA IVNOG UPRAVLJA NJA Intesa SanPaolo  4 3   4  3 2 4 banka   Komercijaln a banka 4  4   3  2 2 5  Hrvatska poštanska 5 5   5 4  4 5 banka Prva banka Crne Gore  5  5  5   1 3 5  AIK banka  4  5  5 1  3 5 .

429.523.828 Osnovni kapital 938.000.000.00 25.Finansijska analiza za 2014 godinu INTESA KOMERCIJALNA PRVA BANKA AIK BANKA SANPAOLO BANKA HPB CG 843.00 2.000.193.009% 0.136.192.270.00 Neto knjigovodstvena 100.731.00 5.000.011.00 336.598.666.00 60.00 32.000.262.00 0 ROA 1.00 Prihodi od prodaje 81.00 .666.52684% 1.000.00 32.00 KM 600 Kn 127.428.500.388.82 EUR 785.03% 1.00 629.291.00 Kn 1.03579% 0.338.00 173.00 64.011.000.00 544.00 52.176% 0.00 29.731.184.230.00 70893000 Kn 1.114.818.00 RSD vrijednost dionice Aktiva 1.0005% 0.00 17570000000 256.850.000 Ukupan kapital 206.159% .000.000.00 KM 1.03951% 0.637.901.0 Neto dobit/gubitak 120.19% 0.194% ROE 0.301.000.028.146.

Zaključci ZAKLJUČCI 93% 78% 74% Intesa SanPaolo 67% 66% Komercijalna banka Hrvatska poštanska banka Prva banka CG AIK bANKA 1 .

belex.blberza.me Web stranica banke:www.LITERATURA Web stranica banke: www.kombank-bl.com/o-nama Web stranica Banke: http://www.com/ Sarajevska berza: www.prvabankacg.rs Web stranica berze:www.hr/ Web stranica berze:http ://www.ba.rs www.blberza.sase.zse. Banjalučka berza: https://www.mnse.hpb.rs Web stranica banke: www.hr/default.com http://www.ba Web stranica banke: Banjalučka berza: www.intesasanpaolobanka.aikbanka.aspx?id=10006&dionica=HPB-R-A Web stranica berze: www.com .crhov.