Variații de clasificare a

edentațiilor şi planificarea
metodelor de tratament

1

 Edentații unidentare
- la maxilă
- la mandibulă

 Edentații parțiale
- la maxilă
- la mandibulă

 Edentații totale
- la maxilă
- la mandibulă

2

1) Edentația anterioară unidentară

3

Situația edentației
Localizarea edentației;
Probleme estetice;
Probleme funcționale;
Migrare dentară:
- dinți antagoniști;
- dinți adiacenți breșei edentate;
Starea dinților restanți;
Aspectul crestei alveolare.

4

Motivele prezentării pacientului la medic  estetice  funcționale 5 .

Variante de tratament 6 .

a) Puntea clasică 7 .

 tratament scurt.  aspect fizionomic.  tratament clasic. 8 .  rezultat cunoscut. a) Puntea clasică Avantaje:  lucrare fixă.  preț de cost rezonabil.

 riscuri estetice.  aspect fizionomic uneori cu neajunsuri.  riscuri de fractură a lucrării.  riscuri endodontice.  devitalizarea dinților vitali.  iritaţie parodontală superficială. 9 .  descimentarea punții.  riscuri de carie a dinţilor stâlpi.  rezorbția în continuare a osului crestei alveolare. a) Puntea clasică Dezavantaje:  șlefuirea dinților sănătoși.

a) Puntea clasică Contraindicații:  supraocluzie adâncă.  solicitările incizale exagerate.  dinți stâlpi inadecvați. 10 .

b) Proteza parțial mobilizabilă 11 .

.preț de cost scăzut. . 12 . b) Proteza parțial mobilizabilă Avantaje: .tratament rapid.tratament clasic.

.risc de cădere şi fracturare a protezei.proteză mobilă.risc de carie la dinții adiacenți pe cei cu croșete. . b) Proteza parțial mobilizabilă Dezavantaje: . . . 13 .rezorbția osului crestei alveolare în continuare. .risc parodontal. . .necesitatea confecţionării unor coroane pe dinții adiacenți.masticație deficitară .volum mare de corp străin în cavitatea bucală.handicapul pe care-l resimte pacientul. .

b) Proteza parțial mobilizabilă Contraindicații: .lapacienți labili ce refuză categoric tratamentul.în toate situațiile în care este posibil un alt tratament fix. 14 . .

c) Tratament implanto-protetic 15 .

16 .c) Tratament implanto-protetic Avantaje: .se menţin spațiile aproximale. . .se stabilizează osul crestei alveolare.rezultat pe termen lung. .se reface procesul alveolar sub forma de proces neoalveolar. . estetică. . . dar limitat.lucrare fizionomică.nu sunt afectați dinţii vecini.lucrare fixă sau demontabilă.

bontul protetic. 17 . dar limitat.preț de cost ridicat.uneori vizibilitatea metalului. . . .rezultat pe termen lung. . . .c) Tratament implanto-protetic Dezavantaje: .risc de desșurubare a bontului protetic.risc de fractură: lucrarea. implantul.2 etape chirurgicale.dificultatea refacerii papilei gingivale interdentare. . șurubul de fixare al lucrării.risc de descimentare.

.spații modificate.ofertă osoasă deficitară . 18 .c) Tratament implanto-protetic Contraindicații: .supraocluzii adânci. .boli ce contraindică intervenția chirurgicală. .

2. Edentația parțială anterioară 19 .

a) Puntea clasică 20 .

. . . 21 .preț de cost cunoscut.a) Puntea clasică Avantaje: .timp de execuție relativ scurt. .tratament clasic.lucrare fixă.rezultate previzibile.

a) Puntea clasică Dezavantaje: . .descimentarea lucrării protetice.şlefuirea dinţilor stâlpi vitali. .afectarea dinților stâlpi la nivel subgingival.fracturarea lucrării protetice. 22 .riscul apariţiei cariilor secundare.riscul afecțiunilor endodontice în caz de devitalizare. . . .riscul apariţiei afecţiunilor parodontale. .

a) Puntea clasică Contraindicații: .dinți stâlpi inadecvați. 23 . .edentație întinsă limitată de dinți naturali.

b) Proteza parțial mobilizabilă 24 .

b) Proteza parțial mobilizabilă
Avantaje:
- tratament clasic;
- cost de preț scăzut;
- tratament relativ scurt;
- rezultate funcționale și fizionomice relativ
mulţumitoare;
- refacerea unor defecte ale crestei alveolare cu
ajutorul rășinii acrilice de pe şaua protezei.
25

b) Proteza parțial mobilizabilă

Dezavantaje:
- volum mare de corpi străini în cavitatea bucală;
- mobilitatea lucrării protetice;
- riscul apariției cariilor
- risc parodontal
- șlefuirea dinților pentru a realiza paralelismul cu
axul de inserție al protezei
- afectarea gustului
- afectarea vorbirii
- efecte fizionomice nedorite
- afectarea psihicului pacientului 26

b) Proteza parțial mobilizabilă

Contraindicații:
- refuzul categoric al pacientului de a
purta o asemenea proteză

27

c) Tratament implanto-protetic

28

transformarea crestelor alveolare în proces neoalveolar. . . 29 . .nu impune șlefuirea şi devitalizarea dinților restanți. .cimentată. c) Tratament implanto-protetic Avantaje: .demontabilă.lucrare fixă: .stabilizează osul crestei alveolare. .ameliorarea funcțiilor alterate.

.2 intervenții chirurgicale. .riscul fracturării lucrării protetice.riscul fracturării implantului.tratament de lungă durată. .riscul fracturării/deşurubării șurubului de fixare al protezei. . . c) Tratament implanto-protetic Dezavantaje: .riscul descimentării.riscul fracturării bontului protetic. .riscul apariției mobilității implantului.riscul deşurubării bontului protetic . . 30 .

. . 31 . .grosimea.ofertă osoasă inadecvată inserării implanturilor privind: .lungimea.c) Tratament implanto-protetic Contraindicații: .înălțimea. . .boli generale ce contraindică intervenția chirurgicală.distanța interarcadică foarte mică.concavitatea peretelui vestibular.

Edentația parțială a maxilarelor 32 .3.

. . . . . .probleme ocluzo – articulare. .migrarea dinţilor adiacenţi edentaţiei.micşorarea dimesiunii verticale de ocluzie. 33 . Aspecte clinice .dureri în A..egresiunea dinților antagoniști. .M.afectarea echilibrului neuro-muscular prin afectarea ocluzo – articulară.carii și afecțiuni parodontale.probleme estetice.probleme funcționale provocate de edentație.T.

a) Proteza parțial mobilizabilă 34 .

35 .preț de cost scăzut. . .reface procentual funcţiile afectate.tratament clasic cunoscut.oprește migrarea pe verticală a dinților antagoniști. . .reface arcada dentară.a) Proteza parțial mobilizabilă Avantaje: .

ocupă un volum considerabil în cavitatea bucală.continuă și accelerează rezorb ția osului crestei alveolare. . . a)Proteza parțial mobilizabilă Dezavantaje: .proteză mobilă. . . 36 .reface parțial funcțiile afectate. .mobilizează dinții pe care se stabilizează.afectează vorbirea.

riscul fracturării protezei.iritarea ţesutului pe care se sprijină. .a)Proteza parțial mobilizabilă Dezavantaje: .necesitatea șlefuirii unor dinți. 37 .dificultatea de adaptare a pacientului. . .necesitatea rebazărilor periodice. . .risc de apariție a cariilor.

a)Proteza parțial mobilizabilă Contraindicații: .refuzul categoric al pacientului către tratamentul protetic mobil 38 .

b) Puntea fixă cu extensie 39 .

.b) Puntea fixă cu extensie Avantaje: .lucrare fixă. 40 .tratament clasic.

risc de fractură a lucrării.unele dereglări estetice şi fonetice.timp limitat de funcționare a protezei. . . .afecțiuni parodontale.risc de descimentare. luxaţie şi fracturare a dinţilor stâlpi.afecțiuni endodontice.risc de mobilitate. b) Puntea fixă cu extensie Dezavantaje: . . 41 .riscul apariţiei cariilor dinţilor stâlpi şi vecini. . . .

.breșe edentate întinse. . 42 . mobili.dinţi stâlpi inadecvaţi.forţe ocluzale mari.b) Puntea fixă cu extensie Contraindicații: .

c) Tratament implanto-protetic 43 .

.demontabilă .nu vor fi afectați dinții restanți.stabilizarea rezorbției osului crestei alveolare. 44 .refacerea procesului alveolar.lucrare fixă: .cimentabilă.transmiterea fiziologica a forțelor în os. .c) Tratament implanto-protetic Avantaje: . .refacerea într-un procent ridicat a tuturor funcțiilor pierdute. . .

.2 intervenții chirurgicale.mobilizarea implantului.riscul fracturării protezei. . a bontului sau a protezei. . c) Tratament implanto-protetic Dezavantaje: .cost ridicat. . .fracturarea implantului. 45 . . .fracturarea șurubului de fixare.fracturarea bontului protetic.tratament îndelungat.

c) Tratament implanto-protetic Contraindicații: .alte afecțiuni generale ce pot genera contraindicații:  temporare. . . greu de ridicat chirurgical (sinuzite). .boli contraindicate operației.sinusul maxilar coborât. 46 .os inadecvat morfo-funcțional .  definitive.os inadecvat din punct de vedere volumetric.

Edentația totală a maxilarelor 47 .4.

. Aspecte clinice Edentație totală .diferite forme de creste alveolare.pierdere majorității funcțiilor ce sunt refăcute parțial. 48 . . .rezorbția osului crestei alveolare mai accentuată în zona anterioară. . cauzele apariţiei edentaţiei.afectare ocluzo-articulară. . .proteza are o stabilitate relativă.arcadele complet edentate .modificarea repoziţionării găurii mentoniere și a canalului mandibular față de creasta alveolară.rezorbția osului în varietate de: timpul scurs de la instalarea edentației. timpul de când se poartă proteze totale.

 pacientul este nemulţumit de protezele actuale.  pacientul este edentat.  protezele prezente prezintă incomodităţi: .fizionomice. neprotezat cu funcțiile dereglate. . Motivele prezentării la medic  pacientul nu este mulţumit de modul cum arată.funcționale.psihice.  pacientul nu mai are gust și chiar miros. 49 . .

Opțiuni de tratament 50 .

a) Proteza total mobilizabilă 51 .

a) Proteza total mobilizabilă Avantaje: .tratament cunoscut și previzibil. 52 .tratament clasic cu timp redus şi cost scăzut. .tratament acceptat din unele motive de către pacienţi. . .refacerea acceptabilă a funcțiilor alterate.

. . .iritarea mucoasei crestelor alveolare . .O.transmiterea nefiziologică a forțelor pe suprafa ța osului crestei alveolare.lucrarea este mobilă cu efecte fizionomice nesatisfăcătoare. a) Proteza total mobilizabilă Dezavantaje: . deficitară. .V. .eficacitate masticatorie diminuată. . 53 . provocând miros specific din gură şi senzaţii de vomă.necesită rebazări repetate.pierderea treptată a D.rezorbția osului alveolar continuă și chiar se accelerează.acoperirea palatului dur cu pierderea senzaţiilor gustative.

a) Proteza total mobilizabilă Contraindicații: .refuzul pacientului 54 .

b) Tratament implanto- protetic  cu lucrări protetice mobile  demontabile  fixe 55 .

1) Tratament implanto-protetic cu proteze mobile fixate pe implante prin intermediul arcului cu clipse de retenţie. attachmenturi sau magnete 56 . arcului Dolder. b.

proteza este mobilizabilă favorizând o bună igienă.proteza are o bună stabilitate. .b.proteza reface bine funcțiile alterate. . . .1) Tratament implanto-protetic Avantaje: . .este o tehnică relativ clasică.proteza transmite forțele adesea numai în interiorul osului și nu pe suprafața acestuia. 57 .fixarea protezei este superioară.preț de cost scăzut. . .proteza este superioară psihic pentru pacient.

.risc de desșurubare a şuruburilor de fixare.este o proteză acrilică. . .risc de fractură a şuruburilor de fixare. .sunt necesare 2 faze chirurgicale.1) Tratament implanto-protetic Dezavantaje: . .este o proteză mobilizabilă. . b.tratament îndelungat. . .proteza reface parțial funcțiile alterate.tratament relativ scurt. 58 .risc de eşec al implanturilor.proteza necesita corecții dese. .

.1) Tratament implanto-protetic Contraindicații: .b.oferta osoasă nu permite inserarea implantelor.contraindicații de ordin general:  temporare  definitive 59 .

2) Tratament implanto- protetic cu proteze demontabile fixate pe implante 60 . b.

.forțele se transmit fiziologic în interiorul osului. .2)Tratament implanto-protetic cu proteze demontabile fixate pe implante Avantaje: .lucrare fixă:  cimentată. . 61 . .se oprește rezorbția osului și coborârea podelei sinuzale. .rezultate previzibile.  demontabilă.se refac în procent crescut funcțiile alterate.lucrare pe termen lung. . b.lucrare cu o bună stabilitate.

eșecul implanturilor.tratament de lungă durată și costisitor. . .vorbirea este ușor afectaă. .fractura protezei. .fractura / descimentarea bontului protetic. . .realizarea stâlpilor de sprijin este adesea dificilă.mai multe etape chirurgicale. . .fizionomia suferă adesea.fractura / descimentarea șuruburilor de fixare. 62 . Tratament implanto-protetic cu proteze demontabile fixate pe implante Dezavantaje: .

. Tratament implanto-protetic cu proteze demontabile fixate pe implante Contraindicații: .boli ce contraindică operația. .ofertă osoasă deficitară.alte afecțiuni generale ce pot genera contraindicații:  temporare  definitive 63 .

3)Tratament implanto-protetic cu proteze fixe pe implante 64 . b.

proteza amovibilă – favorizarea igienei locale. .mărește confortul psihic al pacientului. .proteză clasică. . . Tratament implanto-protetic cu proteze fixe pe implante Avantaje: .cost rezonabil.stabilitate crescută. . .reface procentual funcțiile alterate. . 65 .implanturile opresc resorbția osului.proteza are o bună retenţie și stabilitate. .transmite forțele în interiorul osului.

tratament îndelungat și costisitor.eșecul implanturilor. 66 .mai multe etape chirurgicale. . . . . .fractura / descimentarea șuruburilor de fixare.fractura / descimentarea bontului protetic. Tratament implanto-protetic cu proteze fixe pe implante Dezavantaje: .fractura protezei.

boli ce contraindică interven ția chirurgicală 67 . Tratament implanto-protetic cu proteze fixe pe implante Contraindicații: .

68 .

69 .

70 .

71 .

72 .

73 .

74 .

75 .

76 .

77 .

78 .

79 .

80 .

81 .

82 .

83 .

84 .

85 .

86 .