Funcţiile de nutriţie- recapitulare

Obiectivele lecţiei:
Să enumerăm funcţiile de nutriţie în lumea vie.
Să descriem funcţiile de nutriţie la plante şi animale.
Să recunoaştem organele ce intră în alcătuirea
diferitelor aparate şi sisteme.

Vom împărţi elevii în patru grupuri. Fiecare grup va primi fişe de
lucru şi va prezenta o anumită funcţie- la plante şi
animale.Timp/ câte 10 min.

Nutriţia la plante •Autotrofă •Heterotrofă La cine se întâlneşte? Ce înseamnă nutriţie parazită? Care este procesul de Dar nutriţie saprofită ? preparare a hranei? Ce importanţă are Ce organisme simbionte acest proces în natură? cunoaşteţi ? . Grupul1.

Fotosinteza/ descrieţi procesul .

Nutriţia la animale. Recunoaşteţi organele sistemului digestiv.2. .

Grupul 2. Respiraţia la plante • Explicaţi respiraţia aerobă. • Cum este denumită respiraţia anaerobă? • La ce organisme se întâlneşte? Care este importanţa acestui proces în natură? .

Descrieţi cele două etape ale respiraţiei la animale. .Respiraţia la animale.4.

Grupul 3. • Care sunt vasele conducătoare? . Circulaţia sevei la plante • Reprezentaţi o plantă şi trasaţi săgeţi prin care să indicaţi sensul de circulaţie a sevei.

Circulaţia la animale Descrieţi circulaţia sangelui. .6.

Grupul 4.Excreţia la plante Ce proces se observă în imagine? Ce este gutaţia? Ce importanţă au aceste procese pentru plantă şi natură? .

8. Excreţia la animale Ce produc nefronii? Pe unde se elimină acest produs? .

sângelui la animale 4. unele plante 2.eliminarea urinei . Circulaţia . Respiraţia: a) aerobă -la plante şi animale. b) anaerobă -la bacterii fermentative 3. Fixare Funcţiile de nutriţie: • Hrănirea: a) autotrofă.la plante. b) heterotrofă. gutaţia -la animale. Excreţia -la plante– transpiraţia.la animale.sevei la plante .