BAB 4

PROSES RAKAMAN DAN
PENYIMPANAN REKOD
SEJARAH

muzium atau mana-mana sumber lain . ISI KANDUNGAN   Proses penyalinan bahan rakaman  Menyusun semula dalam laras ayat sejarah  Membuat semakan melalui pelbagai bahan bertulis  Menulis semula sesuatu peristiwa dengan memasukkan pelbagai konsep sejarah  Keperluan keterangan saksi melalui banding silang  menemubual lebih daripada seorang saksi  menggunakan fail / dokumen asal dari arkib.

peraturan penggunaan katalog dan teknik penyimpanan. membuat salinan kekal (Transkrip).  Setiap perkataan daripada pita rakaman ditranskrip secara perkataan demi perkataan @ verbatim bagi mengelakkan unsur bias atau hanya memasukkan unsur yang relevan atau yang disukai sahaja. mengedit. Proses Penyalinan Bahan Rakaman   Memerlukan penyelidik untuk menyalin semula.  Transkrip dilakukan secara menyeluruh tanpa meninggalkan apa sahaja yang didengar termasuklah beberapa isyarat bukan verbal .

tarikh. perhatian dan masa. masa.  Setiap rakaman kaset perlu dilakukan proses katalog berasaskan kepada tajuk. nama orang yang ditemuramah dan nama penemuramah.   Merupakan proses yang memerlukan kesabaran. . tempat .

s 21-40 6. m.   Format yang diterima pakai dalam kaedah sejarah lisan. Draf disediakan dalam 2 salinan iaitu 1 salinan utk interviewee dan 1 salinan utk simpanan 2. Nombor m. Maklumat penting temubual ditulis di awal transkrip 5. Tiap2 permulaan / akhir pita dinyatakan dlm . Pita no 2. 1. Ditaip 2 baris jaraknya dan ditinggalkan 1 ruangan 3.s 1-20. Cth : Pita no 1. Ditepi kertas utk nota. semakan dan pembetulan 4.s berterusan dari pita pertama hingga akhir. m.

Menyusun Semula dalam Laras Ayat menepati konsep sejarah   Beberapa perkara diambil perhatian oleh ahli sejarah iaitu melihat sesuatu sumber itu dari sudut gaya bahasa.  Gaya Bahasa : melihat makna perkataan dan cara penulisan mengikut zaman  Perbendaharaan Kata : maksud sesuatu perkataan (kadangkala maksud perkataan berbeza mengikut zaman) . perbendaharaan kata. tatabahasa d.

  Tatabahasa : memahami konsep sintaksis ayat dalam sesuatu dokumen. .

jurnal. akhbar. dan laporan jabatan . majalah. Semakan melalui pelbagai bahan bertulis   Kenapa perlu buat semakan? Ada kaitan dengan kekurangan terhadap sumber lisan  Dua masalah juga akan dihadapi berkaitan bahan bertulis iaitu kurangnya sumber bertulis @ terdapat sumber bertulis tetapi tidak lengkap. ensiklopedia. risalah.  Contoh sumber bertulis : buku.