You are on page 1of 13

BANDING BEZA MODEL

DISIPLIN KOUNIN DAN
GLASER.
Nama Pensyarah : Puan Zahiroh
Binti Awang
Ahli Kumpulan : Chean Tze Soon
Cheng Chee Ling
Kelas : PISMP –PJK-SEMESTER
3

Model .

• Kebolehan guru untuk mengawasi semua perkara yang berlaku di dalam bilik darjahnya pada setiap masa dan cara untuk menangani masalah sebelum menjadi masalah disiplin. Model Pengurusan Kelompok Kounin • Pengawasan & penyeliaaan yang teliti guru terhadap aktiviti-aktiviti di dalam bilik darjah. .

.

Elakkan .

Mengawasi .

Kualiti & Kreativiti) . • Teori Kawalan Teori Pilihan (Keperluan asas. Model Terapi Realiti oleh William Glasser • Meyakinkan bahawa guru boleh membantu murid memilih tingkah laku yang sesuai di dalam bilik darjah.

Kasih Sayang 2.• Teori Pilihan : individu membuat pilihan berasaskan keperluan asas mereka dan mempunyai pilihan aplikasi yang luas. Kebebasan 4. • 4 Keperluan Psikologi Asas: 1. Keseronokan . Mempunyai kuasa dan kawalan 3.

Aspek Kounin Glaser Pelopo Jacob Kounin Glasser r  Konsep riak : apabila seorang murid  Setiap individu bertanggungjawab Konsep akur kepada arahan. Bertindan-tindih iii. murid lain juga atas tingkah laku masing-masing akan ikut bersama. ii. ”with-itness kehendak masing-masing. Kelicinan iv. mengikut cara tertentu agar dapat  5 teknik : membentuk persekitaran ikut i. Momentum .  Setiap individu berupaya untuk  Bukan cara guru bertindak sebagai berubah dan hidup secara berkesan reaksi terhadap tingkah laku murid sekiranya diberi bimbingan dan tetapi cara bagaimana mereka sokongan. menangani salah laku yang timbul  Setiap individu bertingkah laku dlm blk drjh berkenaan.

kebebasan dan keseronokan.serius dan jelas. mempunyai kawasan dan kawalan. oleh murid. sayang. Asas utama ialah Menekankan tingkah kebolehan guru laku manusia Penekanan mengawasi semua didorong oleh perkara yang berlaku di keperluan untuk dalam bilik darjahnya pada memenuhi 4 setiap masa dan berupaya keperluan psikologi mengatasi masalah yang asas iaitu kasih timbul. pilihan yang telah •Teguran juga haruslah dibuat tegas. . Pelaksanaan •Guru perlu menegur •Guru perlu murid yang membantu melakukan kesalahan murid memahami tanpa tindakan dan pilihan- bertangguh.

Empat keperluan psikologi menarik. dalam kelas. •Apabila murid bercakap dan •Apabila murid melakukan Contoh salah laku. •Sebagai contoh jika murid itu menumpukan tidak merasakan ada perhatian kepada proses kebebasan untukbergerak di P&P.kenal pasti punca bermain. guru boleh •Guru memberikan arahan mengatasinya dengan dan member amaran dengan tegas dan kuasa kepada murid tersebut serius untuk menyapu papan hitam yang mana akan membolehkan dia berjalan dan bergerak. nama murid tersebut dan •Apabila guru telah berjaya mengarahkan mengenal pasti.mempunyai arahan asas perlu dipenuhi agar yang jelas supaya murid murid dapat menumpukan dapat menumpukan perhatian dan tidak perhatian dan tidak melakukan tingkah laku yang melakukan kesalahan tidak diingini. .langkah murid itu untuk seterusnya diambil. Aktiviti P&P haruslah lancar. guru memanggil atau keperluan mana yang Aplikasi tidak dipenuhi.

Kelemahan Sukar bagi guru yang perlu Bukan semua murid mengambil tindakan terhadap dapat selesaikan dua atau lebih kelompok pada masalah tingkah laku waktu yang sama.Kekuatan Fokus terhadap pengurusan Menitikberatkan kelompok mewujudkan suasana positif serta suasana bilik darjah dan saling percaya antara persekitaran pembelajaran guru dan murid yang kondusif. masing-masing kerana tidak matang. .