You are on page 1of 13

perhubungan dan sebagainya yang mempunyai tujuan dan dipersembahkan secara peribadi atau tidak peribadi melalui simbol atau isyarat yang bertujuan untuk mencapai matlamat organisasi. Berdasarkan Kamus Dewan Edisi Keempat: Perhubungan (secara langsung / dengan perantaraan surat. telefon dan lain-lain). pendapat. maklumat.” . radio.’ “Satu mesej daripada pengirim dipindahkan menerusi alat tertentu kepada penerima yang akan memberikan maklum balas mesej tersebut. Bernard Rosenblatt dalam bukunya Communication in Business (1983): Pertukaran idea.  Menurut Sulaiman Masri (1997) dalam petikan buku ‘Santun Komunikasi.  Menurut S.

’ “Satu proses interaksi antara manusia.’ “Satu proses yang berterusan melibatkan pemindahan maklumat daripada sumber kepada penerima dan ada maklum balas di antara kedua-duanya.’ “Apa sahaja proses di mana seseorang berkongsi maklumat.” b) Menurut Abrams (1986) dalam petikan buku ‘Santun Komunikasi.” . di mana orang ramai bertutur dan bertukar-tukar pendapat. memujuk atau mengubah keadaan fizikal dan mental mereka. Berdasarkan pendapat pakar-pakar komunikasi: a) Menurut Byrnes (1975) dalam petikan buku ‘Santun Komunikasi. idea dan perasaan. mempengaruhi tingkah laku. gerak isyarat atau simbol dengan tujuan untuk memberi dan bertukar-tukar maklumat.” c) Menurut Hybels dan Weavers (1992) dalam petikan buku ‘Santun Komunikasi.

94). 1838.”  Menurut Wilhelm Von Humboldt (Sarjana Linguistik Jerman abad ke-19) dalam petikan buku ‘Pengantar Psikolinguistik Moden. Berdasarkan Kamus Dewan Edisi Keempat: “Sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia (antara seorang individu dengan individu yang lain dan sebagainya).’ “Sebagai satu sistem tabiat-tabiat yang sangat rumit.  Menurut Charles F.” . Hockett (Sarjana Linguistik Amerika abad ke-20) dalam petikan buku ‘Pengantar Psikolinguistik Moden.’ “Satu sintesis daripada bunyi yang dibentuk oleh ‘lautform’ (bentuk luaran) dan fikiran yang dibentuk oleh ‘idenform’ (bentuk dalaman) (1930.

”  Menurut Chomsky (1957.’ “Satu sistem berstruktur daripada bunyi-bunyi vokal dan urutan bunyi-bunyi yang digunakan sewenang-wenang atau boleh dipakai dalam komunikasi antara perorangan oleh sekumpulan manusia. Menurut John B. Carroll (Sarjana Psikologi Amerika abad ke-20) dalam petikan buku ‘Pengantar Psikolinguistik Moden.1965) dalam petikan buku ‘Pengantar Psikolinguistik Moden.” . iaitu setiap ayat mempunyai panjang yang terbatas dan terdiri daripada sejumlah unsur-unsur atau elemen-elemen yang terbatas pula jumlahnya.’ “Sejumlah ayat-ayat yang tidak terbatas.

” . apa yang dituturkan. sebutan. percakapan. ucapan. Berdasarkan Kamus Dewan Edisi Keempat: “Cara atau gaya menuturkan sesuatu. lafaz.

.

seorang murid berfikir dan membuat pertimbangan sama ada mahu menjawab soalan yang diajukan oleh gurunya atau tidak. Ia melibatkan pemikiran. perasaan dan cara mana seseorang itu melihat dirinya sendiri. # Jika keputusannya mahu menjawab soalan tersebut. KOMUNIKASI INTRAPERSONAL: # Komunikasi ini berlaku di dalam diri seseorang. Lazimnya komunikasi jenis ini berlaku sebelum berlakunya komunikasi antara perseorangan yang berbentuk perbicaraan atau polemik yang berlaku dalam diri seseorang sebelum keputusan dibuat. Perbuatan bangun itu adalah maklum balas kepada mesej yang telah . maka dia akan bangun dari tempat duduknya lalu memberikan jawapan kepada gurunya. # Contohnya.

# Contohnya. KOMUNIKASI ANTARA PERSEORANGAN: # Komunikasi ini ialah komunikasi bersemuka antara dua orang atau lebih yang melahirkan potensi maklum balas segera. seorang murid memberi salam kepada gurunya. # Komunikasi ini melibatkan perlakuan spontan. . guru tersebut akan menjawab salam tersebut. Apabila gurunya terdengar. tabii atau terancang atau ketiga-tiganya sekali.

komunikasi sekumpulan lima orang mahasiswa berkumpul di bawah pokok untuk membincangkan satu tugasan yang diberi oleh pensyarah mereka. # Komunikasi ini lebih kompleks berbanding dengan komunikasi sebelumnya kerana terdapat lebih ramai sumber dan penerima. KOMUNIKASI KUMPULAN: # Komunikasi ini ialah komunikasi yang berlaku apabila sebilangan kecil manusia bertemu untuk mengatasi masalah. . # Contohnya. Proses komunikasi ini lebih kompleks berbanding dengan komunikasi sebelumnya.

meluahkan rungutan dan ketidakpuasan hati. . komunikasi adalah arena atau ruang untuk menyatakan perasan dan isi hati. tegur-menegur demi membetulkan keadaan merupakan tanggungjawab semua pihak dalam rumah tangga dan keluarga. KOMUNIKASI DALAM KELUARGA: # Komunikasi dalam keluarga amat penting kerana dapat digunakan untuk mengukuhkan keluarga itu sendiri bagi membentuk satu unit yang harmoni. # Contohnya. # Dalam keluarga. menyuarakan cadangan dan saranan serta mencari penyelesaian bagi segala masalah dan kekusutan.

. # Ia memberi tumpuan kepada pengaliran maklumat dalam organisasi berdasarkan hierarki atau tatatingkat struktur organisasi tersebut. KOMUNIKASI DI TEMPAT KERJA: # Komunikasi di tempat kerja adalah komunikasi yang berlaku antara sesama warga sesebuah organisasi di semua peringkat. # Contohnya. pengurus di sesebuah syarikat memberi alasan khusus tentang pelaksanaan kerja dan cara menjalankannya.

Linguistic relativity. contrastive linguistics. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Cambridge. The Hague: Mauton. Chomsky. Selangor: Dawama Sdn. Mangantar Simanjuntak. Aspects of the Theory of Syntax. and language learning. Santun Komunikasi. . The MIT Press. (2001). Kamus Dewan Edisi Keempat. Syntactic Structures. (1957). (1963). (1987). Bhd. N.Abdul Mua’ti @ Zamri Ahmad. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Carrol. (1965). Pengantar Psikolinguistik Moden. Dewan Bahasa dan Pustaka. B. (2007). N. IRAL 1 : 1-20 Chomsky. Mass. J.