You are on page 1of 40

OLEH: PUAN SHAMSAZILA BINTI SA'ABAN
0193381947

ROUND ROBIN

Mengapa
Pembelaj
aran Abad
ke-21
sangat
penting?

.

apakah fokus yang paling penting yang perlu anda tahu dalam pendidikan abad ke-21? . SOALAN Sebagai seorang guru TMK.

OLEH: PUAN SHAMSAZILA BINTI SA'ABAN 0193381947 .

OLEH: PUAN SHAMSAZILA BINTI SA'ABAN 0193381947 .

Kemahiran-kemahiran yang perlu dikuasai dalam pengajaran dan pembelajaran abad ke-21: Ciri-Ciri Pembelajaran Abad Ke-21 OLEH: PUAN SHAMSAZILA BINTI SA'ABAN 0193381947 .

PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN ABAD KE 21 Membangunkan persekitaran bilik darjah Abad ke-21 Melaksanakan strategi dan teknik PdP Abad ke-21 .

Konsep bilik darjah abad ke-21 yang akan dibangunkan ialah: • Mentransformasikan bilik darjah dengan ruang pembelajaran kreatif hasil usaha murid supaya menarik dan bermakna. • Suasana atau iklim bilik darjah dapat merangsang murid untuk bersaing. . belajar secara koperatif dan • memperoleh kemahiran kolaboratif.

•Sudut Parkir komunikasi (Parking Lot) •Sudut Hasil Kerja Murid. •Sudut Maklumat. •Sudut Akses. •Traffic Light •Papan ganjaran .Fizikal bilik darjah abad ke-21 yang dicadangkan ialah: •Murid duduk dalam kumpulan (4-6 orang). •Sudut OPE dan Kriteria Kejayaan di papan tulis.

SUSUNAN MEJA BERBENTUK KUMPULAN (4-6 ORANG) .

.

.

.

sudut opem dan kriteria kejayaan ialah: .

.

sudut PARKING LOT ialah: .

sudut HASIL KERJA MURID ialah: .

.

.

sudut MAKLUMAT ialah: .

sudut SUDUT AKSES ialah: .

.

.

. kenapa susah sangat ni cikgu? Hijau = saya faham cikgu. saya rasa macam faham. tapi x faham. . TRAFFIC LIGHT kuning = cikgu.entahlah merah = cikgu. kacang je.

.

.

.

• Lampu isyarat( atau dipanggil traffic light) .diperbuat daripada kadbod/ manilakad atau kad berwarna dan mempunyai icon wajah yang menggambarkan faham . Ia bagi kegunaan murid menunjukkan aras pemahaman mereka sekaligus membantu guru mengecam murid yang kurang memahami subjek yang diajar. . kurang faham dan tidak faham . • contoh icon traffic light : Guru boleh perbanyakkan icon ini untuk diberi kepada semua murid untuk menggambarkan kefahaman mereka kepada guru semasa sessi pembelajaran berlangsung.