GARIS PANDUAN

KOMPONEN KEBERHASILAN
PENILAIAN BERSEPADU
PEGAWAI PERKHIDMATAN
PENDIDIKAN

KEBERHASILAN = HASIL /
OUTCOME

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN
PENILAIAN KOMPETENSI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KOMPONEN PBPPP PENILAIAN KOMPETENSI & POTENSI 90% PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI 100% PERKHIDMATAN 100 PENILAIAN PENDIDIKAN % KEBERHASILAN (PBPPP) 10% .

.

PdP (Guru/Pensyarah/ Jurulatih) ASPEK DAN DESKRIPSI MENGIKUT KUMPULAN Fasilitator (GBK & PT(A) Kaunselor) .

50 50 SKOR AGIHAN SKOR JULAT 45. 2 50 34.100 ) WAJARAN 100 80.2 15. mensintesis dan membuat penilaian dalam PdP.25 KEBERHASILAN TUGAS UTAMA (50%)                 3 4 .1 Peningkatan penglibatan murid / pelajar.100 ) 91. 8 5  2 Kokurikulum TARIKH   TARIKH   RENDAH  25 CEMERLANG  94 23.P.05 100 ( 0 .75  TAHAP MARKAH TAHAP JULAT MARKAH WAJARAN ( 0 .100 TARIKH   TARIKH   BORANG T/T PP1 T/T PP1 TINGGI 80 .   XXXXXX-XX-XXXX TEMPAT  SMK XXXXX JANTINA   LELAKI BERTUGAS JAWATAN   CONTOH BIDANG   GURU UTAMA     PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN                  Julat PERTENGAHAN TAHUN / SEMESTER / Tahap Keberhasilan AKHIR TAHUN / SEMESTER / PENGGAL keberhasilan PENGGAL T/T PYD T/T PYD CEMERLANG MENGISI 90 .25 Skor N  Etika dan kerohanian Formula Pengiraan Markah = x Agihan Wajaran  3 100 Peningkatan sahsiah.79 20   78 25  TINGGI 89  22. 1 PdP MARKAH Peningkatan pemahaman dan kemahiran murid/pelajar dalam mengaplikasi.25 KEBERHASILA  1. menganalisis. Peningkatan pengetahuan sedia ada TARIKH T/T PP2 30  SEDERHANA SEDERHANA   64 19. 50 45.75 35 CEMERLANG Akhir  90 tahun / semester/ penggal 31.5 15  2.K.25 murid/pelajar semasa dan selepas PdP.5 identiti nasional murid/pelajar melalui BIL KEBERHASILAN tingkahlaku yang ditunjukkan.6 TARIKH T/T PP2 25  CEMERLANG   93 23.89  1  1.1 TINGGI 25 Pertengahan  87 penggal tahun / semester/ 21.25 AGIHAN 45. SEDERHANA 60 .59   CEMERLANG 95   14. etika dan kerohanian serta PENCAPAIAN 3. 0 . BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BORANG MARKAH KEBERHASILAN TAHUN 2015 SIMULASI NAMA   ALI BIN ABU GRED JAWATAN   DG44 PYD NO.

MULA Perbincangan penetapan aspek. deskripsi dan agihan wajaran serta sasaran keberhasilan pada awal tahun Carta Alir Penilaian pertengahan tahun/semester/penggal Prosedur PP1 memasukkan markah dalam Penilaian Sistem SMG e-Prestasi (Mod Simpan) Komponen Keberhasil an Semakan Tidak setuju Bincang semula sasaran sasaran Sasaran Setuju sasaran Penilaian akhir tahun/semester/penggal PP1 memasukkan markah dalam Sistem SMG e-Prestasi dan hantar TAMAT .

SIPartner+ dan Fail Meja/ Buku Log SISC+ / . Buku Rekod Jurulatih / Rekod JL Jurulatih Sukan / Seni Pengajaran dan Pembelajaran / Portfolio Pengajaran Fasilitator (SISC+ .PENYIMPANAN BORANG MARKAH KEBERHASILAN KUMPUL JAWATAN PENYIMPANAN AN Rekod Pengajaran dan Guru sekolah / Pensyarah Kolej Pembelajaran / Folio Vokasional PdP(Tingkatan Enam) PdP Fail Meja / Folio Profesional / Pensyarah IAB /ELTC / IPG / Kolej Portfolio Pengajaran / Laporan Matrikulasi Pengajaran Pengetua / Guru Besar / Guru Rekod Pengajaran dan PT(A) Penolong Kanan / Ketua Jabatan / Pembelajaran / Fail Meja / Folio Ketua Unit Profesional Pengarah / Timbalan Pengarah / Ketua Penolong Pengarah / Ketua Sektor / Ketua Unit / Penolong PT(B) Pengarah / Ketua Pusat / Pegawai Fail Meja Pendidikan Daerah / Nazir Sekolah / Pegawai Teknologi Pendidikan dan lain-lain.

8 .

ilmu  Kemahiran memimpin. berfikir pengetahuan dan kemahiran dan berbahasa melalui Peningkatan penglibatan penglibatan murid/pelajar murid/pelajar dalam PdP Pengayaan ilmu dan ASPEK : LAIN-LAIN pengetahuan murid/pelajar Deskripsi • Deskripsi-deskripsi lain .KUMPULAN PENGAJARAN ASPEK : KOKURIKULUM DAN PEMBELAJARAN (PdP) : Deskripsi Guru / Pensyarah / Jurulatih  Peningkatan penglibatan murid/pelajar  Peningkatan penguasaan ASPEK kemahiran murid/ pelajar PdP  Peningkatan kecemerlangan DESKRIPSI murid/pelajar ASPEK : ETIKA & KEROHANIAN Peningkatan pemahaman dan Deskripsi kemahiran murid/pelajar  Peningkatan sahsiah. etika dan kerohanian serta identiti Peningkatan pengetahuan nasional murid/pelajar sedia ada murid/pelajar ASPEK : PENINGKATAN KEMAHIRAN Peningkatan perkongsian Deskripsi maklumat .

Deskripsi-deskripsi • Pengurusan Hubungan lain . KUMPULAN PENGURUSAN DAN PEMBELAJARAN PT(A) Aspek Kualiti Pengurusan Aspek PdP / Instruksional DESKRIPSI DESKRIPSI • Pengurusan dan • Pemahaman dan Kepimpinan Organisasi P kemahiran murid / pelajar • Pengurusan Kurikulum E / guru N • Pengetahuan sedia ada • Pengurusan Kokurikulum I murid / pelajar / guru • Pengurusan Hal-ehwal N • Perkongsian maklumat. Murid G ilmu pengetahuan dan • Pengurusan Kewangan K kemahiran oleh murid / • Pengurusan Pentadbiran A pelajar / guru Pejabat T • Penglibatan murid / • Pengurusan Persekitaran A pelajar / guru dalam PdP dan Kemudahan Fizikal N • Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia Aspek-aspek lain .

Peningkatan kesedaran klien .Deskripsi-deskripsi lain .Penurunan kes disiplin klien klien dalam membuat keputusan pemilihan Aspek Kesedaran kerjaya Deskripsi Aspek Sahsiah dan etika .Peningkatan kesedaran klien Deskripsi .Peningkatan sahsiah klien dalam memotivasi diri dalam berbudi bahasa .Peningkatan pengetahuan .Menangani pengurusan emosi Aspek-aspek lain .Peningkatan kesedaran klien .KUMPULAN FASILITATOR GBK / KAUNSELOR Aspek Pengetahuan Aspek Pengurusan Kes Pengetahuan Deskripsi Deskripsi .Peningkatan usaha klien dalam kekemasan diri dalam menepati masa .

CONTOH PENETAPAN SASARAN AWAL Maklumat dalam Borang Maklumat dalam Markah Keberhasilan dokumen Bil rujukan Aspek Deskripsi Sasaran / eviden awal tahun 1 PdP Peningkatan Sasaran 30 daripada 40 pemahaman dan orang murid faham kemahiran murid kaedah membuat karangan dengan betul. .

PENILAIAN PERTENGAHAN TAHUN / SEMESTER / PENGGAL .

PP1 MEMASUKKAN MARKAH PADA PERTENGAHAN TAHUN / SEMESTER / PENGGAL SIMPAN HANTA .

. betul. dengan betul. CONTOH PENETAPAN SEMULA SASARAN PERTENGAHAN Bil Maklumat dalam Borang Markah Maklumat dalam dokumen rujukan Keberhasilan Aspek Deskripsi Sasaran / Pencapaian Sasaran Akhir eviden awal Pertengahan Tahun tahun Tahun 1 PdP Peningkatan  Sasaran 30  Hanya 10  Sasaran Baru: pemahaman dan daripada 40 daripada 40 25 daripada kemahiran murid orang murid orang murid 40 orang faham faham murid faham kaedah kaedah kaedah membuat membuat membuat karangan karangan karangan dengan dengan betul.

. BUKTI PENINGKATAN ATAU PENCAPAIAN KEBERHASILAN DOKUMEN RUJUKAN  RPP = Rekod Pengajaran dan  Buku latihan murid / Hasil kerja Pembelajaran murid  BK09 = Maklum balas sesi latihan  Borang Semakan Prestasi Murid (IAB)  Buku Rekod Perkhidmatan  CGPA = Cumulative Grade Point Bimbingan dan Kaunseling Average  Folio Profesional  SKT = Sasaran Kerja Tahunan  Portfolio Pengajaran  Headcount  Fail Meja  Borang Skor Kemahiran  Buku Rekod Jurulatih. Fail Sukan  Rancangan Pengajaran Individu  RSL = Rancangan Sesi Latihan  Pingat pencapaian  NSL = Nota Sesi Latihan  Sijil / Surat penghargaan  Sebarang bukti (digital dan bukan  Laporan digital) yang boleh menunjukkan  Folio PdP peningkatan / pencapaian  KPI keberhasilan.

PENILAIAN AKHIR TAHUN / SEMESTER / PENGGAL .

PP1 memasukkan markah pada akhir tahun / semester / penggal SIMPA HANTAR .