Jawapan yang mengelirukan

9 PASANGAN KATA
MENGELIRUKAN
PELAJAR
Oleh:
Cikgu Juilis Mokujal
GC Bahasa Melayu
SMK Narinang

. Kata nafi ialah perkataan yang menjadi unsur nafi untuk frasa-frasa predikat.KATA NAFI : tidak - bukan Kedua-duanya ialah kata naf.

dan frasa sendi nama. . Kenyataan yang Projek itu bukan usaha diberinya itu tidak benar. yang saya lakukan. tidak bukan Kata nafi tidak ialah Kata nafi bukan menjadi unsur nafi bagi frasa unsur nafi frasa nama kerja dan frasa adjektif. Ali tetapi untuk Aminah. Bapanya tidak pergi ke Makanan itu bukan untuk pejabat hari ini.

 Dia bukan hendak belajar tetapi hendak bermain sahaja. .Nota: Kata nafi bukan boleh juga hadir sebelum frasa kerja dan frasa adjektif jika kedua-dua frasa tersebut mendukung maksud pertentangan maklumat.  Contoh: Pak Abu bukan kaya sangat tetapi pemurah orangnya.

sebab kerana ialah kata hubung manakala sebab ialah kata nama.kerana . .

Penjelasan kerana sebab Zainal tidak Pihak tertuduh pergi ke gagal sekolah memberikan kerana dia sebab dia tidak demam bersalah. campak. .

Perlu diingat bahawa kata hubung kerana yang memang merupakan kata hubung tidak boleh diletakkan perkataan oleh untuk menjadikannya sebagai kata hubung. frasa oleh kerana adalah salah: . Oleh itu.Nota: Perkataan sebab boleh dijadikan sebagai kata hubung dengan meletakkan perkataan oleh di hadapannya menjadi oleh sebab.

(X) Abu ditangkap oleh pihak polis kerana mencuri di pasar raya.Contoh kesalahan ayat: Abu ditangkap oleh pihak polis sebab mencuri di pasar raya. (√) .

(X) Oleh sebab hujan. (√) .Oleh kerana hujan. kami terpaksa berteduh di bawah pokok itu. kami terpaksa berteduh di bawah pokok itu.

telah sesat di dalam hutan yang tebal itu. Kita harus fasih bertutur 2. dalam . Perkara itu telah 3. mesyuarat yang lalu. 1. di dalam kelas itu. Beberapa orang pemburu dalam bahasa Melayu. . Kita semua bersetuju 1.di dalam dalam di dalam Merupakan kata sendi nama Merupakan kata arah hadir di yang hadir di hadapan kata hadapan kata nama yang nama yang membawa merujuk kepada tempat yang pengertian tempat yang mempunyai ruang atau jarak. Buku-buku itu terletak di dibincangkan dalam dalam meja saya. 1. 1. tidak mempunyai ruang atau jarak. Banyak pelajar masih berada dalam hal ini.

(X) Julesa masih berada di dalam kelas 5 Binary . (X) Saya tidak terlibat dalam urusan perniagaan itu Julesa masih berada dalam kelas itu. Contoh ayat: Saya tidak terlibat di dalam urusan perniagaan itu.

jarak. Contoh: Contoh:  Tidak ada perbezaan  Tambak Johor terletak di yang besar antara antara negeri Johor pendapat saya dengan dengan negara pendapatnya. antara – di antara antara di antara Kata sendi nama yang Kata arah yang digunakan tidak membawa maksud untuk maksud arah yang yang mempunyai ruang mempunyai ruang dan dan jarak. indah sepanjang perjalanan di antara . Singapura.  Pelajar itu sedang  Saya dapat menikmati berbincang antara pemandangan yang mereka.

(√) .  Asrama itu dibina untuk pelajar- pelajar miskin. (√)  Asrama itu dibina bagi pelajar- pelajar miskin. untuk Pada umumnya kata bagi dan untuk ialah kata sendi nama yang digunakan secara bervariasi antara satu sama lain. bagi .

Nota : Dalam penggunaan untuk menyatakan maksud bahagian yang ditentukan kata untuk tidak boleh ditukar ganti dengan kata bagi. (√) Hadiah itu pemberian khas daripada ibu bagi saya. (X) . Contoh: Hadiah itu pemberian khas daripada ibu untuk saya.

Saya tidak dapat 2.boleh dapat boleh Kata bantu yang Kata bantu yang digunakan dalam digunakan dalam ayat ayat yang yang menyatakan menyatakan maksud maksud keizinan atau ada keupayaan atau kebenaran. berupaya. dapat . 1. Ahmad tidak boleh memenuhi menghadiri majlis itu permintaannya kerana . tidak boleh berbohong. Kanak-kanak dapat dilalui kerana mahupun orang dewasa banjir. Jalan itu tidak 1. 2.

berasa .merasa Berasa bermakna mempunyai rasa manakala merasa pula bermakna menikmati rasa.  Berasa mesti digunakan di hadapan kata adjektif  merasa digunakan di hadapan kata nama. .

pertandingan itu. suntuk. berasa merasa Ahmad berasa Ibu ingin merasa kecewa dengan kari ayam yang telah keputusan dimasak oleh ayah. Gulai ikan itu Aminah merasai berasa sangat kesakitan yang teruk . Seluruh badan Pak Bapa saya pernah Samad berasa merasai keperitan sakit setelah hidup pada zaman bekerja sehari pemerintahan Jepun.

Contoh: Contoh: Cikgu Juilis ialah Langkah kerajaan itu guru Bahasa Melayu adalah untuk saya. membantu mereka   yang kurang bernasib Menara Berkembar baik. Petronas ialah   .adalah ialah adalah Kata pemeri yang Kata pemeri yang digunakan di digunakan di hadapan hadapan kata nama. kata sendi nama dan kata adjektif. ialah .

(√) . Contoh: Siswazah yang baru lulus itu ialah bukan berasal dari Tamu Darat. (X) Siswazah yang baru lulus itu bukan berasal dari Tamu Darat.Nota: Ingat jangan tak ingat Kata pemeri tidak boleh hadir bersama-sama dengan kata nafi.

Kata pemeri boleh wujud dalam binaan kata nafi dan frasa adjektif Berita yang disebarkan itu adalah tidak benar. (√) .

(√) .  Adalah dimaklumkan bahawa kerja gotong-royong akan dimulakan esok.Kata pemeri tidak boleh hadir di hadapan frasa kerja atau kata kerja. (X)  Dengan ini dimaklumkan bahawa kerja gotong-royong akan dimulakan esok.

khasnya untuk manusia. hari ini kerana banjir. banyak . dan riuh rendah.     Ramai kanak-kanak yang Banyak kanak-kanak melompat-lompat semasa suka akan makanan yang menyaksikan persembahan . Contoh: benda dan binatang.ramai banyak ramai Kata adjektif yang Digunakan untuk digunakan untuk menunjukkan suasana dan menunjukkan bilangan keadaan meriah. Suasana majlis hari jadi itu Contoh: menjadi riuh-rendah apabila Banyak pelajar yang ramai orang yang menjerit- tidak datang ke sekolah jerit. tidak sunyi. yang lebih daripada satu bising.

(√) . (X) Banyak pelajar tidak hadir ke sekolah kerana sakit mata. Contoh ayat: Ramai pelajar tidak hadir ke sekolah kerana sakit mata.

(X) Jennifer Lopez mempunyai banyak peminat di Malaysia. (√) .Jennifer Lopez mempunyai ramai peminat di Malaysia.