You are on page 1of 5

VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA

H E M A N G I O P E R I C Y T O M A H E PATI S

- p r i k a z s l u č a j a -

D . S v i l a r - V.Vas i l j e v i ć – D . S t e f a n o v i ć

NIŠ, oktobar 2013.godine

INSTITUT ZA RADIOLOGIJU VMA

pericita (cells of Zimmerman). u moždanom parenhimu. Objektivno u gornjem desnom kvadrantu prisutna palpabilna bezbolna masa. INSTITUT ZA RADIOLOGIJU VMA . Anamnestički kod pacijenta je evidentiran gubitak TT od oko 15kg nekoliko meseci pre pregleda. vaskularni tumor. retroperitonealnom prostoru ili maloj karlici. UVOD : Hemangiopericitom jetre je veoma redak.  MATERIJAL I METODE : pacijent star 47 godina. Češća je njegova pojava u mekim tkivima donjih i gornjih ekstremiteta. tzv. koji se razvija iz perikapilarnih potpornih ćelija. upućen na MDCT pregled abdomena.

Urađen MDCT pregled abdomena i male karlice sa intravenski aplikovanim kontrastnim sredstvom .Toshiba Aquillon 64* INSTITUT ZA RADIOLOGIJU VMA .

 REZULTATI : Nativno. Nema infiltracije IVC i AA. Promena sličnih karakteristika. a ne . uočavaju se dve velike heterogene cistične formacije. uz prednji trbušni zid. U arterijskoj fazi promene su jasno ograničene. Ova promena potiskuje desni bubreg. dimenzija 12x11x6 cm uočava se i intraperitonealno. ali je jasno demarkirana od njega. ali i sa bogato vaskularizovanom solidnom komponentom unutar njih kao i na periferiji. niti okolnih struktura. Pregledom jetre ne uočavaju se znaci dilatacije intra i ekstra-hepatičnih žučnih puteva. denziteta gušće tečnosti. Ovo ukazuje na ekspanzivnu. Nema uvećanja limfnih nodusa u gornjem INSTITUT ZA RADIOLOGIJU VMA abdomenu. u parenhimu uvećane jetre. veća u desnom režnju dimenzija 28cm(CC)x16cm(LL)x20cm(AP) i nešto manja u levom režnju dimenzija 15cmx11cmx12 cm.

nastali širenjem primarnih hemangiopericitoma lokalizovanih intraperitonealno. H L H+ L Urađeni PH nalaz (A*) i imunohistohemijska analiza (B*) potvrđuje da se radi o hemangiopericitomu. u mekim tkivima gornjih/donjih ekstremiteta ili u CNS. mozak. INSTITUT ZA RADIOLOGIJU VMA .  Uzeti su uzorci za PH verifikaciju tumora. Primarni hemangiopericitomi jetre su izuzetno retki i kada se dijagnostikuju obično su metastaski. nisu otkrivene dostupnim dijagnostičkim procedurama .hemangiopericitom. pluća. Kod našeg pacijenta druge lokalizacije tumora. Javlja se u beningnoj ili malignoj formi kada metastazira u jetru. DISKUSIJA i ZAKLJUČAK : Ovakav nalaz upućuje na retku vaskularnu neoplazmu .