You are on page 1of 13

PINTAR CERDAS

BAGAIMANA GURU MENGURUSKAN BILIK DARJAH INKLUSIF .

Guru perlu memberikan kebebasan dalam menentukan had masa untuk menyiapkan tugasan mereka menikmati kebebasan untuk membuat keputusan sendiri. .

. Guru memainkan peranan guru sebagai pembimbing murid amat diperlukan dalam usaha membantu mereka mengenalpasti kecerdasan masing- masing.

. Penggunaan kaedah dan strategi yang pelbagai akan menjadikan sesuatu pengajaran itu menarik dan akan memberi ruang untuk membolehkan pelajar terlibat secara aktif dan bergiat sepanjang sesi pengajaran tanpa merasa jemu dan bosan.

Personaliti terutama watak. perangai. . tingkah laku dan cara gaya pembelajaran mereka perlu difahami oleh guru bagi merancang strategi pengajaran yang sesuai.

Pembelajaran kanak- kanak pintar cerdas boleh dibantu melalui tiga jenis program :  Pengasingan  Pemecutan (acceleration)  Pengayaan .

Guru perlu memperkembangkan kemahiran-kemahiran yang sedia ada pada kanak-kanak .

Guru perlu meluaskan pengetahuan dan pengalaman mereka .

Guru harus memberi ruang untuk mengembangkan lagi daya kreatif. minat. sikap berdikari dan bakat kepimpinan murid- murid dalam pelbagai bidang . sifat ingin tahu.

Guru mestilah memperkembangkan potensi murid kepada tahap yang paling maksimum. .

kemudian guru akan memberi ganjaran supaya murid-murid merasai yang semua usaha mereka dihargai. . Hasil aktiviti dibincangkan dengan guru atau rakan sebaya.

Seki an teri ma .