You are on page 1of 18

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I
KOMUNIKACIJE

-VILJUŠKARI -

Student:
Profesor: Bošnjaković Semir
V.prof. Dr Ahmić
Abdulah

Kao što nam je već od ranije poznato .istovar i premještanje jedinica tereta sa jednog na drugo mjesto. Upravo jedna od mašina koja doprinosi lakšoj manipulaciji jedinica tereta jesu i viljuškari koji ujedno predstavljaju temu mog seminarskog rada. U VO D  U praksi se pojavljuje veliki broj manipulativne mehanizacije koja nam prije svega služi za utovar.kroz čitavu historiju naučnici ali i obični radni stalež težio je stvoriti takve mašine koje bi učinile čovjeku rad lakšim i što manje štetnim po zdravlje. .

). skljadištenje itd. spuštanje. Viljuškari se mogu pokretati na motor sa unutrašnjim sagorijevanjem ili na elektro motor. Viljuškari su mašine veoma podesne za utovar. . skladištima i slično. Primjenjuju se u fabrikama za proizvodnju komadne robe većih dimenzija i veće mase. Viljuškari Najpoznatije manipulativno sredstvo je viljuškar. distributivnim centrima. u građevinarstvu. To je mehanizovano manipulativno sredstvo koje ima specijalne viljuške koje se podvlače ispod palete ili drugog podesnog nepaletizovanog komada sa kojim se manipuliše ( podizanje. Sastavljeni su od postolja sa pneumaticima na koje je ugrađen pogonski motor sa prenosnim mehanizmom. istovar i uskladištenje komadne robe.

O d kapaciteta ikvaliteta akum ulatora zavise radne kakteristike m ašine.koji se često zove viljuška pa su im ašine dobile naziv viljuškari. .po kom e se podiže ispušta uređajza poduhvatanje ipodizanje tereta.N a postolju m ašine postavljen je ram .

Priključna oruđa se jednostavno zamjenjuju i primjena im je dosta široka. a brzina kretanja viljuškara iznosi od 6 do 32 km/h. a često i niže pogotovo na gradilištima gdje zahtjeva ravnu i čvrstu podlogu. Snaga pogonskog motora iznosi od 16 do 40 kW. Nosivost viljuškara kreće se od 5t za potrebe građevinarstva. Visina dizanja im je 5.5 m i pogodni su za utovar i istovar vagona. . Imaju veliku moć manevrisanja jer im je međuosovinski razmak mali. pa do 75t za potrebe industrijske primjene. Brzina dizanja tereta iznosi od 8 do 14 m/min. a i zadnji točkovi su mu obično zbliženi. Iskorištenost kapaciteta je mala do 60%.Nosač može da mijenja ugao po vertikali od 3 do 4° naprijed i 10 do 20° nazad.

vrijeme trajanja ciklusa (sec).koeficijent iskorištenja nosivosti mašine.za 180 10-15 sec t3.vrijeme dizanja tereta na potrebnu visinu 0. kp .vrijeme za mijenjenje brzine 6-8 sec . t2 -vrijeme zaokreta viljuškara 90 stepeni 6 – 8 sec.vrijeme pune vožnje f(v) t4.nosivost viliuškara (t).koeficijent iskorištenja radnog vremena. Vrijeme trajanje ciklusa utovara transporta i istovara čine: t1-vrijeme naklona viljuške i zahvatanja 10 – 15 sec .vrijeme ispravljanja kraka 2-3 sec t5. Kapacitet se izračunava po slijedećem odnosu: 3600  q  kv  kp Qh   t / h tc gdje su: q . tc . kv .2 m/s t6-vrijeme istovara tereta 5-8 sec t7 vrijeme za ponovo naginjanje rama 2-3 sec t8-vrijeme spuštanja viljuške 0.2 m/s t9-vrijeme zaokreta viljuškara bez tereta t9=t2 t10-vrijeme praznog hoda f(i) t11.

Mora se voditi računa da se utovar organizira na najmanjoj mogućoj distanci kako bi vrijeme praznog hoda bilo sto kraće. odnosno 180 stepeni. može vršiti utovar i istovar sa strane pod uglom od 45 stepeni.. Viljuškar. ili pozadi pod uglom od 90. zavisno od terenskih uslova. . sa strane pod uglom od 90°.

Ručni viljuškari 2. Motorni viljuškari 3. Podjela viljuškara  Viljuškari se mogu podijeliti u četiri osnovne grupe: 1. Kontejnerski viljuškari . Regalni viljuškari 4.

pretovarati ili istovarati. hidraulučnim uređajem ugrađenim u samom viljuškarom. odnosno utovariti u kola. a kod hidraulučnog sistema još i pomoću pedale. Ručniviljuškari  Ručni viljuškar je snadbjeven uređajima za mehaničko ili hidraulučno podizanje tereta. U primjeni se nalazi pretežno ručni viljuškari sa hidrauličnim uređajim za podizanje i spuštanje tereta. Ručnim viljuškarem može se paletizovana roba.Ručni viljuškar može da bude na električni. podići za oko 10-12 cm i pomoću fizičke snage radnika prenositi sa jednog na drugo. U oba slučaja podizanje tereta vrši se jednim ili sa više pokreta ruke. ili podesan komad nepaletizovane robe. benziski ili dizel-pogon i onda se .

 Tehničke osobine ručnog viljuškara su: -nosivost 1000 do 1200 kg -korisna dužina 1120 do 1200 mm -visina gornje ivice viljuškara u spuštenom položaju 90 mm -visina gornje ivice viljuškara u podignutom položaju 200 do 215 -ukupna širina viljuškara 540mm -debljina viljuške 50 mm -širina viljuške 160 mm -razmak viljušaka 220 mm .

.

po kojima je i dobio ime. a i pogonski mehanizam za podizanje takođe sa dvije brzine i uređaj za istovar. odnosno premiještanje tereta sa viljuškara u policu regala. . regale.  Pogonski mehanizam smješten je na platformi iznad regala i čini ga mehanizam za kretanje po dužini staze. Regalni viljuškari Regalni viljuškari isključivo se primjenjuje u velikim skladištima za smještaj standardno upakovane robe u police. Roba mora biti dopremljena na određeno mjesto pred magazin jer ovaj viljuškar ima potpuno ograničen radijus kretanja. odnosno prostorije i posjeduje dvije brzine.

.

. tako se nameće potreba za primjenu kontejnerskih viljuškara kao najprikladnijih mašina za pretovar kontejnera. sa kojim je povezana hidraulična pumpa koja pokreće sve radne sklopove mašine. Postavljaju se na konstrukcije sa pneumaticima već prema zahtjevima za pretovar. Kontejnerski viljuškari Kako se povećava upotreba kontejnera u prevozu tereta. Uglavnom su u primjeni dvije konstrukcije viljuškara i to sa čeonim i bočnim sprejderom. mahom su sa pogonom motorima sa dizel gorivom.

.

i povećava rizik od prevrtanja viljuškara. a pošto kontejner nosi popriječno. zahtijeva nešto veći prostor zavisno od dimenzija kontejnera. . ali takav način vožnje smanjuje statičku stabilnost. Preglednost kod ovih viljuškara nije u pitanju kad se kontejner nosi nešto podignut. Viljuškari sa čeonim sprejderom ovaj rizik ne izazivaju i u principu zahtijevaju nešto uži prostor za prolaz. Viljuškari sa bočnim sprejderom su pregledniji u toku vožnje.

ima dosta više slobodnog vremena završavajući svoje obaveze u veoma kratkom vremenskom roku.Također primjenjuju se i u poštama. a i zadnji točkovi su im zbliženi. istovar i uskladištenje komadne robe. predstavljaju nezaobilazno sredstvo u izvršenju radnih obaveza u velikim preduzećima .  Mogu biti regalni i konternerski.  Ljudi koji rade sa mehanizacijom imaju daleko veće mogućnosti zadovoljenja svojih kulturnih potreba jer radnik koji primjenom ove mehanizacije radi sa mašinama. gdje u velikoj mjeri pomažu u obavljanju i pružanju poštanskih usluga. Zaključak  Viljuškari su mašine veoma podesne za utovar.  Sve ovo ukazuje da viljuškari. i ako zbog svojih početnih nabavnih cijena. i imaju veliku moć manevrisanja jer im je međuosovinski razmak mali.

HVALA NA PAŽNJI! .