You are on page 1of 6

PENGANTAR SEJARAH

(abx1103_0309)

Soalan 4

a. Apakah maksud Dokumen Sejarah ?

b. Apakah perkara-perkara yang perlu diberi perhatian


semasa penyelididk menggunakan dokumen
sejarah?

c. Nyatakan masalah-masalah yang dihadapi oleh


penyelidik sejarah apabila menggunakan dokumen.
Soalan 4 (a)
Apakah maksud Dokumen Sejarah ?

Bagi para sejarahwan :


Dokumen merujuk kepada sebarang bentuk tulisan
daripada pelbagai bahasa pada kertas atau lain-lain
bahan.
Dokumen bermaksud sebarang maklumat yang
dirakamkan atau dicartakan dalam apa jua media dan
hurufnya sering digunakan untuk maksud rekod.

Bagi ahli sejarah :


Dokumen bermaksud sumber bertulis mengenai
peristiwa sejarah yang berbeza dengan bukti-bukti
sejarah seperti sumber lisan & artifak sejarah &
Soalan 4 (b)
Apakah perkara-perkara yang perlu diberi perhatian semasa penyelidik
menggunakan dokumen sejarah?

Penyelidik perlu mengenal pasti ciri-ciri


sesuatu dokumen yang dirujuk iaitu
seperti :
i. Jenis Dokumen
ii. Isi Kandungan
iii. Status Dokumen
iv. Perkara-perkara Penting
v. Asal-usul Dokumen
vi. Tarikh Dokumen
Soalan 4 (c)
Nyatakan masalah-masalah yang dihadapi oleh
penyelidik sejarah apabila menggunakan dokumen

Antara masalah-masalah yg dihadapi oleh mereka semasa


menggunakan dokumen sejarah ialah :
i. Sukar untuk dibaca, contohnya seperti dokumen2 yg d tulis
pd abad ke-14 sukar dibaca dari segi ejaan lama & tulisan
ii. Kaedah yang digunakan, contohnya dokumen yg d tulis
dengan tulisan tangan menggunakan dakwat yg tidak
bertahan lama & luntur
iii. Perbezaan maksud asal dokumen, terdpt dokumen yg d
tulis menggunakan bhs melayu lama yg sukar utk d fahami
maksud sesuatu perkataan
iv. Halaman yg hilang & tidak lengkap, dokumen yg hilang
boleh berlaku apabila sesuatu dokumen dikeluarkan dari fail
yg dirujuk & tdk d masukkan semula oleh pengkaji
v. Dokumen sulit, pengkaji terpaksa memohon kpd pihak arkib
spy menurun-tarafkan fail2 sulit tersebut utk dirujuk
SUMBER
RUJUKAN
Rozeman Abu Hassan. (2010). ABXH1103
Aplikasi Sejarah. Open University Malaysia.
Selangor Darul Ehsan: Meteor Doc. Sdn. Bhd

Abdul Rahman Haji Abdullah. (1996). Pengantar


ilmu sejarah. Siri Pendidikan Jarak Jauh. Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka.

Rozeman Abu Hassan. (2004). Mengenali dan


mentafsir sumber-sumber sejarah. Petaling Jaya:
Karisma Publications Sdn. Bhd.

Sunthralingam, R. (1985). Pengenalan kepada


DISEDIAKAN OLEH :
SITI FIRONIKA BINTI HJ.ABD.RAHMAN
PPISMP SEJARAH GSTT

PENSYARAH PEMBIMBING :
EN. D.KUMAR A/L DORAISAMY