You are on page 1of 28

KURSUS PENGURUSAN

PUSAT SUMBER SEKOLAH

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN


PUSAT SUMBER SEKOLAH
PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN
PUSAT SUMBER SEKOLAH

Abstrak

Bidang ini bertujuan untuk mendedahkan


beberapa aspek mengenai pengurusan dan
pentadbiran PSS bagi membantu pengurus
PSS menjalankan tugas dan peranannya
dengan berkesan.
PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN
PUSAT SUMBER SEKOLAH

Objektif

Adalah diharapkan peserta dapat:

a. Menguasai ilmu, kaedah dan teknik pengurusan PSS;


b. Berkebolehan bertindak sebagai fasilitator untuk
membantu pengurusan PSS di kawasan PKG masing-
masing;
PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN
PUSAT SUMBER SEKOLAH

Definisi pengurusan dan pentadbiran

satu proses sosial yang berkesan dalam sesebuah


organisasi (Brech)

merancang, mengelola, mengarah, mengawal dan


menyelaras sesuatu program . (Henry Ford)

peranan pemimpin dalam membuat keputusan


yang relevan bagi sesuatu oerganisasi secara
menyeluruh (Drucker)
PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN
PUSAT SUMBER SEKOLAH

PSS yang diuruskan secara berkesan akan

memberbaiki dan meningkatkan kecekapan operasi PSS;


memastikan pelaksanaan program yang dirancang;
memastikan PSS boleh membantu meningkatkan
prestasi p&p;
menjadikan PSS nadi kepada p&p;
menentukan hala tuju PSS masa depan;
memastikan penggunaan sumber PSS dengan berkesan.
PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN
PUSAT SUMBER SEKOLAH

DEFINISI PUSAT SUMBER SEKOLAH

Pusat Sumber sekolah adalah sebuah tempat yang


menyediakan kemudahan serta koleksi bahan pengajaran
dan pembelajaran yang diurus secara sistematis.
Pusat Sumber menyediakan maklumat, perkhidmatan dan
peluang bagi memperkukuhkan pengajaran-pembelajaran
untuk penguasaan kemahiran asas serta kemahiran
maklumat pendidikan ke arah pembentukan masyarakat
berbudaya ilmu, gemar membaca dan berkemahiran belajar
sepanjang hayat.
Jamaiah & Yusop Khan, (1995)
PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN
PUSAT SUMBER SEKOLAH

JAWATAN
PENGURUSAN
PUSAT SUMBER SEKOLAH

JAWATANKUASA INDUK/
JAWATANKUASA JAWATANKUASA KERJA
PENGURUSAN
PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN
PUSAT SUMBER SEKOLAH

JAWATANKUASA INDUK / PENGURUSAN PSS

PENASIHAT : PENGETUA / GURU BESAR

PENGERUSI : GPK PENTADBIRAN (GPK I)

NAIB PENGERUSI : GPK HEM / KO / PP

SETIAUSAHA : GPM

KETUA BIDANG KETUA PANITIA

Perpustakaan/BBM/Bank Soalan/Perkembangan Staf /


Kurikulum / Kokurikulum / Komputer
PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN
PUSAT SUMBER SEKOLAH

Meluluskan
Dasar, polisi &
Perancangan
Panduan umum
Program
PERANAN
JAWATANKUASA
PENGURUSAN /
Menyediakan INDUK
Peruntukan Mengkaji Laporan
kewangan
PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN
PUSAT SUMBER SEKOLAH

DASAR, POLISI DAN PANDUAN UMUM PSS

Visi PSS;
Misi PSS;
Matlamat PSS;
Objektif PSS;
Piagam Pelanggan PSS.
PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN
PUSAT SUMBER SEKOLAH

DASAR, POLISI DAN PANDUAN UMUM PSS

Murid:
Guru :
perkhidmatan dan kemudahan
perkhidmatan dan kemudahan
untuk peningkatan pencapaian
untuk peningkatan kualiti p&p
akademik.
PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN
PUSAT SUMBER SEKOLAH

DASAR, POLISI DAN PANDUAN UMUM PSS

Meluluskan peraturan dan panduan umum PSS;

Peraturan dan panduan untuk murid;


Peraturan dan panduan untuk guru;
Peraturan dan panduan untuk staf sekolah;
PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN
PUSAT SUMBER SEKOLAH

KEWANGAN

ANGGARAN KEWANGAN

ANGGARAN PERBELANJAAN
ANGGARAN PENERIMAAN
Perolehan BBB;
Bantuan Per Kapita (PCG)
Perolehan bahan mentah;
Yuran Murid (SUWA)
Program dan aktiviti;
Sumber lain
Penyelenggaraan
PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN
PUSAT SUMBER SEKOLAH

DASAR KEWANGAN

100 murid 101 500 501 1000 1001 ke atas


Murid kebawah
PCG
PSS RM 1500.00 RM 1500.00 + RM7086.00 + RM13573.00 +
RM14.00 @ RM13.00 @ RM.12.00 @

MP
Teras
Rujuk nota yang disediakan
MP
Wajib
PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN
PUSAT SUMBER SEKOLAH

DASAR KEWANGAN

2. Penggunaan peruntukan kewangan per kapita PSS

Pembelian bahan habis pakai;


Pembelian buku-buku rujukan, perisian pendidikan;
Penyelenggaraan perkakasan untuk p&p;
Program / aktiviti membantu p&p;
Pembelian harta modal;
PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN
PUSAT SUMBER SEKOLAH

Perancangan Kewangan PSS : Pengagihan wang


Wang perkapita (PCG)

Bahan Bahan Program Penyeleng Harta


habis bacaan / dan - garaan Modal
pakai BBM aktiviti
PSS

?% ?% ?% ?% 10 %
PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN
PUSAT SUMBER SEKOLAH

Perancangan Kewangan PSS : Pembelian buku-buku


bacaan tambahan dan bahan bantu belajar

Buku Bacaan Tambahan ? %

Bahan Bantu Belajar ?%


PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN
PUSAT SUMBER SEKOLAH

Perancangan Kewangan PSS : Pembelian bahan


bacaan tambahan

Fiksyen ?% Bahasa Malaysia

Bukan
Fiksyen ?% Bahasa Inggeris

Terbitan
Berkala ?%
Bahasa Ibunda
PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN
PUSAT SUMBER SEKOLAH

PERANCANGAN PROGRAM PSS

Perancangan Jangka Perancangan Jangka


Pendek Panjang

Pembangunan Fizikal;
Pembinaan koleksi bahan, perkakasan dan perisian;
Latihan kemahiran untuk guru;
Program dan aktiviti pendidikan
PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN
PUSAT SUMBER SEKOLAH

MENGKAJI LAPORAN TAHUNAN

Mengkaji laporan program untuk:-


mengkaji kekuatan / kelemahan program bagi tujuan:-
a. Pembaikan perancangan, pelaksanaan;
b. Pencapaian objektif program;
c. Keberkesanan perbelanjaan;
d. Penentuan program akan datang.
PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN
PUSAT SUMBER SEKOLAH

JAWATANKUASA KERJA

PENGERUSI : GPK I

NAIB PENGERUSI : GPK HEM/KO/PP

SETIAUSAHA : GPM

PERPUSTAKAAN RTVP BBB ITC GALERI SAL

PENGAWAS PSS
PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN
PUSAT SUMBER SEKOLAH

Pengurusan Membuat
Perkhidmatan Perancangan
Harian PSS Program
PERANAN
JAWATANKUASA
KERJA
Menyediakan
Menyediakan
Anggaran
Laporan
Perbelanjaan
PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN
PUSAT SUMBER SEKOLAH

PERANCANGAN PROGRAM

Menyediakan perancangan tahunan bersama:-

a. Panitia mata pelajaran;


b. Kelab dan persatuan;

Perancangan yang disediakan di bawa ke


Mesyuarat Kurikulum dan dimasukkan ke dalam
Takwin sekolah.
PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN
PUSAT SUMBER SEKOLAH

Contoh Kertas Cadangan Program dan Aktiviti PSS

1. Tajuk program;
2. Rasional;
3. Matlamat;
4. Objektif;
5. Kumpulan Sasaran;
6. Jawatankuasa pelaksana;
7. Tarikh pelaksanaan dan Carta Gantt;
8. Anggaran kos dan sumber;
9. Strategi pelaksanaan;
10. Kawalan dan penyeliaan;
PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN
PUSAT SUMBER SEKOLAH

PENGURUSAN PERKHIDMATAN HARIAN PSS

Menguruskan perkhidmatan harian PSS termasuk:-


a. Sirkulasi bahan;
b. Pembersihan, keceriaan, kemasan bilik;
c. Latihan dan kursus yang yang berkaitan
d. Khidmat nasihat kepada pengguna;
e. Aktiviti yang berkaitan dengan p&p
PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN
PUSAT SUMBER SEKOLAH

MENYEDIAKAN ANGGARAN PERBELANJAAN

1. Menyediakan anggaran perbelanjaan dengan


menyediakan kertas perancangan;
2. Menyediakan laporan penggunaan wang PSS;
3. Berusaha mencari sumber kewangan lain.
PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN
PUSAT SUMBER SEKOLAH

MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI PSS

1. Membuat laporan bertulis / bergambar


sesuatu aktiviti;
2. Menyerahkan laporan untuk dikaji oleh JK
Induk
PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN
PUSAT SUMBER SEKOLAH

Format laporan program dan aktiviti PSS

1. Tajuk program;
2. Tarikh pelaksanaan;
3. Kumpulan sasaran;
4. Jawatankuasa kerja;
5. Pencapaian objektif;
6. Kos program;
7. Gambar-gambar yang berkaitan.