You are on page 1of 20

Frasa kvkv

dada bapa
tiga sudu
roti kaya
cili padi
baju biru
buku lima
kopi susu
luka dagu
paku besi
buku guru
cili muda
bola biru
meja guru
kuku kera
roti tisu
gigi susu
satu mata
mata kera
baju bapa