ANTIBIOGRAM

Hemioterapeutska sredstva su farmakološki
aktivne prirodne i sintetske supstance pripravljene
u određenom obliku i količini za neposrednu
primjenu u terapijske, profilaktičke i dijagnostičke
svrhe.
 
Hemioterapeutska sredstva na infektivni agens iz
organizma djeluju na dva načina:
 bakteriostatski
 baktericidno
 
Idealni antimikrobni agens iskazuje selektivnu
toksičnost.
 
Ispitivanje osjetljivosti mikroorganizama na
antibiotike i hemioterapeutike različitim tehnikama

  • MIK – Minimalna inhibitorna koncentrcija je najniža koncentrcija antibiotika izražena u mg/l koja pod određenim uslovima sprecava rast bakterija u određenom vremenskom periodu u in vitro uslovima. Metode ispitivanja osjetljivosti bakterija na antimikrobne lijekove • DIFUZIONI METOD • DILUCIONI METOD • DIFUZIONODILUCIONI METOD Dilucioni metod je jedan od postupaka izvođenja antibiograma koji daje moguċnost određivanja vrijednosti MIK i MBK. .9% broj bakterija u podlozi s određenim inokulumom u određenom vremenskom periodu. • MBK – Minimalna baktericidna koncentrcija je najniža koncentracija antibiotika izražena u mg/l koja pod određenim uslovima smanjuje za 99.

kao i odgovarajuće doze antimikrobnog lijeka   Loše strane bujon dilucionog postupka:   •znatno složeniji za izvođenje. DILUCIONI METOD U zavisnosti da li postupak izvodimo na čvrstoj ili tečnoj hranljivoj podlozi razlikujemo : Dobra strana bujon dilucionog    postupka: BUJON   DILUCIONI METOD •moguċnost određivanja vrijednosti MIK i AGAR MBK što DILUCIONI predstavlja pomoċ u odabiru METOD efikasnog antibiotika. •krajnji rezultat se dobija posle 48 časova. •moguċnost ispitivanja osjetljivosti jednog bakterijskog soja na samo jedan antibiotik. .

• istovremeno ispitivanje osjetljivosti veċeg broja bakterijskih sojeva.  . • nemoguċnost rutinskog određivanja vrijedosti MBK. Dobre strane agar dilucionog metoda:   • moguċnost određivanja vrijednosti MIK. a potom se zasijava bakterijska kultura. AGAR DILUCIONI METOD Ispitivanje se izvodi na čvrstoj hranljivoj podlozi tako što se razblaženja antibiotika pomješaju sa sterilnim otopljenim agarom u petri šolji.   Loše strane agar dilucionog metoda: • relativno složen postupak izvođenja testa.

.DIFUZIONI METOD ANTIBIOGRAMA Ovaj metod se zasniva na principu difuzije antibiotika kroz čvrstu hranljivu podlogu.

DIFUZIONI METOD ANTIBIOGRAMA Ovaj metod se zasniva na principu difuzije antibiotika kroz čvrstu hranljivu podlogu. mikroaerofilnim i anaerobnim uslovima. •Antibiotik ravnomjerno radijalno dofunduje u podlogu •Zasijane podloge se potom inkubiraju 18-24 sata na 35º-37ºC u aerobnim. •Prema izmjerenim vrijednostima prečnika zone inhibicije rasta ispitivana bakterija se svrstava u jednu od tri kategorije: •S ( sensitive ) – osjetljiva •I ( intermediate ) – umjereno osjetljiva •R ( resistant ) – otporna .5 za turbiditet. •Gustina suspenzije pogodne za zasijavanje podešava se poređenjem sa McFarland standardom 0. •Postavljanje diskova se izvodi sterilnom pincetom ili dispenzerom. •Ispitivanje osjetljivosti bakterija na antibiotike izvodi se na čvrstoj hranljivoj podlozi MÜELLER-HINTON agar. •Identifikovana bakterijska kultura zasijava se tako da koncetracija inokuluma bude približno 10CFU/ml.

.

Difuzioni metod .

• Gustina suspenzije pogodne za zasijavanje podešava se poređenjem sa McFarland standardom 0. • Postavljanje diskova se izvodi sterilnom pincetom ili dispenzerom. • Zasijane podloge se potom inkubiraju 18-24 sata na 35º- 37ºC u aerobnim. • Identifikovana bakterijska kultura zasijava se tako da koncetracija inokuluma bude približno 10CFU/ml. mikroaerofilnim i anaerobnim uslovima. • Prema izmjerenim vrijednostima prečnika zone inhibicije rasta ispitivana bakterija se svrstava u jednu od tri kategorije: • S ( sensitive ) – osjetljiva • I ( intermediate ) – umjereno osjetljiva • R ( resistant ) – otporna . POSTUPAK IZVOĐENJA DIFUZIONOG METODA ANTIBIOGRAM • Ispitivanje osjetljivosti bakterija na antibiotike izvodi se na čvrstoj hranljivoj podlozi MÜELLER-HINTON agar.5 za turbiditet.

Dobre strane difuzionog metoda antibiograma : • jednostavnost izvođenja. • moguċnost istovremenog ispitivanja osjetljivosti jednog bakterijskog soja na veċi broj antibiotika Loša strane difuzionog metoda antibiograma: • nemoguċnost direktnog očitavanja vrijednosti MIK. .

Difuziono dilucioni metod – E test MIK = 0.35 μg/ml .