AGAMA DAN HUBUNGAN ETNIK

1

Wani & Dila

Nur Zawani bt Ahmad Nur Adilah bt Mat Nor PISMP PENDIDIKAN KHAS 2

PENGENALAN
 Prinsip

rukun negara yang pertama “Kepercayaan kepada Tuhan”.  Penanda jati diri rakyat Malaysia ialah agama.  Isu agama perlu ditangani dengan penuh hikmah agar ia bukan menjadi isu yang meruntuhkan keamanan dan kedamaian yang dinikmati.
2

Wani & Dila

AGAMA ISLAM DAN AGAMAAGAMA LAIN.
Islam

bermaksud: Selamat, sejahtera, aman damai. kepada agama Islam ialah “Tiada paksaan dalam Islam, sesungguhnya telah jelas petunjuk daripada kesesatan”
Al-Baqarah, ayat 256.
3

Wani & Dila

Asas

 Asas

kepada hubungan etnik dalam Islam.

“Wahai umat manusia! Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra,kenal mengenali antara satu sama lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih taqwanya di antara kamu, (bukan yang lebih keturunan dan bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi mendalam pengetahuanNya (akan keadaan dan amalan kamu)”.
4

Al-Hujurat, ayat 13.

Wani & Dila

AGAMA-AGAMA LAIN DI MALAYSIA :

BUDDHA
 Sanskrit

: ‘yang bebas dari kejahilan’ (awaken one).  Pengasas : Siddharta Gautama Buddha.  Ajaran Empat Kebenaran Mulia mengenai alam :
 Penderitaan  Penyebab

Wani & Dila

Kepada Penderitaan  Penamatan Nafsu  Jalan Menuju Kebenaran
 Lapan

Jalan Murni.
5

AGAMA-AGAMA LAIN DI MALAYSIA :

HINDU
 Agama

Hindu dikenali: Sanathana Dharma yang bermaksud ‘agama abadi’.  Agama Hindu awal yang dirujuk sebagai budaya Vedik dipercayai telah diamalkan sejak tahun 3500 Sebelum Masihi.  Ajaran Hindu dirujuk kepada kitab Veda yang empat iaitu, Rig, Sama, Yajur and Atharva.  Tiga dewa utama: Brahma, Vishnu dan Siva.  Konsep utama: Dharma, Samsara, Karma, Mokhsa.
6

Wani & Dila

AGAMA-AGAMA LAIN DI MALAYSIA :

KRISTIAN
 Pengasas

Christ.

agama Kristian dikatakan Jesus
Wani & Dila

 Kitab

suci: Bible (old testament dan new testament). prinsip utama:
satu tuhan yang mencipta seluruh
 Terdapat

 Empat

alam.  Berpegang kepada konsep triniti.  Ajaran Jesus hendaklah diikuti.  Setiap orang akan diadili oleh Tuhan berasaskan tingkah lakunya di dunia.
7

ISLAM HADHARI.
 Diperkenalkan

oleh YAB, Perdana Menteri di Perhimpunan Agung UMNO ke 55, 23 Sept 2003. pendekatan.

Wani & Dila

 Satu

 Pendekatan

Islam Hadhari bertujuan menjana kemajuan manusia untuk pembangunan fizikal, spirital, pembangunan insan, ilmu.
8

KONSEP ISLAM HADHARI
Hadharah dari perkataan hadara – kehidupan secara menetap, tempat lahirnya perkembangan ilmu, kesenian, kesusasteraan, undangundang dan kemasyarakatan serta mencapai tahap kehidupan yang tinggi, bukan liar dan ganas.
Malik bin Nabi
9
Wani & Dila

Ibnu

Khaldun menggunakan istilah “Umrun Hadhari” – pembinaan peradaban yang baru. Hadhari” Islam yang mempunyai sifatsifat kemajuan peradaban

Wani & Dila

“Islam

10

Suatu

pendekatan pembangunan manusia, masyarakat dan negara Malaysia yang bersifat menyeluruh, berdasarkan kepada perspektif tamadun Islam.

11

Wani & Dila

MAKNA HADHARI
 Hadharah:

kebandaran, bertamadun,
Wani & Dila

moden.
 Hadharah,

Tamadun, Madani.

 Istilah-istilah

yang menunjukkan situasi hidup masyarakat. antara tamadun menurut perspektif Islam dengan Barat.
12

 Perbezaan

TUJUAN DAN PENDEKATAN ISLAM HADHARI.
 Memperkasakan  Pendekatan

umat Islam.
Wani & Dila

yang difikirkan sesuai bagi negara majmuk.

13

10 PRINSIP ISLA HADAHARI
Pemeliharaan & pemuliharaan Alam Semulajadi Kerajaan Adil & Beramanah Rakyat Berjiwa merdeka Kehidupan Berkualiti
Wani & Dila

Keimanan & Ketaqwaan Kepada Ilahi

Kekuatan Pertahanan & Perpaduan

Pembelaan Hak Keutuhan Budaya & 14 Kumpulan minoriti & moral Wanita

KE ARAH MEMBENTUK MASYARAKAT HADHARI.
 Hidup

dalam dunia global memerlukan persediaan dan persiapan yang sewajarnya daripada setiap individu dalam setiap aspek. merupakan satu fenomena yang membentuk wajah baru dunia.
15

Wani & Dila

 Globalisasi

ISU MASA KINI
 Perdebatan

tentang kemurtadan telah dimulakan dalam masyarakat dan politik Melayu. yang paling banyak didokumenkan ialah Kerajaan Langit yang diperlihatkan sebagai satu ujian mudah terhadap kebebasan agama.

Wani & Dila

 Kes

16

 Ketua

Mufti Negeri Perak, Dato' Seri Haji Harussani Haji Zakaria, mengumumkan bahawa terdapat hampir 250,000 orang yang murtad di Malaysia.
Wani & Dila

 Angka

ini termasuk hampir 100,000 orang Melayu Islam yang mengisytiharkan diri sebagai orang Kristian. Pengumuman ini dibuat dalam Forum TV yang berjudul "Pekerti Islam" di negeri Kedah yang disiarkan oleh RTM pada bulan April 2006 lalu.

17

Lagi 100,000 orang Islam adalah dalam proses untuk memfailkan kemurtadan mereka, manakala yang lain sedang memfailkan untuk menukarkan nama Islam mereka kepada "nama agama yang lain". "Angka ini tidak termasuk individu-individu yang tidak bersolat, tidak berpuasa, dan menentang semua hukum Islam," dia berkata. Menurut Mufti Perak, dia telah menerima sepucuk surat daripada Persatuan Mubaligh Kristian Amerika yang menuduh pihak berkuasa agama Malaysia/Perak kerana kekejaman (atau bermaksud jahat) disebabkan oleh keengganan membenarkan hampir 30,000 orang Melayu Islam memeluk agama Kristian.

Wani & Dila

18

ASAS-ASAS HUBUNGAN ETNIK DALAM KONTEKS AGAMA.
 Kehidupan

berteraskan aqidah,syariah dan akhlak Islam merupakan satu tuntutan dalam pendekatan Islam Hadhari.

Wani & Dila

 Prinsip-prinsip

asas dalam setiap agama berteraskan konsep spiritualiti masing-masing.
19

ASAS-ASAS HUBUNGAN ETNIK DALAM KONTEKS AGAMA.
 Berkenal-kenalan.  Persefahaman.  Bekerjasama.  Persaudaraan.  Berkasih
Wani & Dila

sayang.  Saling menjamin.

"Kami ciptakan kamu lelaki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan berkabilah untuk berkenalkenalan di antara satu sama lain" (Surah al-Hujurat).
20

APLIKASI HUBUNGAN ETNIK DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT.
 Kemesraan

dalam berkomunikasi.  Budaya ziarah menziarahi.  Mengambil berat.  Memulia dan menghormati seseorang.  Menghormati jiran.
21

Wani & Dila

APLIKASI HUBUNGAN ETNIK.
 Hubungan

sosial dalam kehidupan kini banyak terjalin melalui hubungan …
tempat

Wani & Dila

kerja. institusi. adat istiadat. politik. kebajikan aktiviti sosial. rekreasi.
22

KISAH TELADAN/IKUTAN
 Rasulullah

s.a.w. menziarahi jirannya berbangsa Yahudi yang jatuh sakit, walaupun jiran tersebut sentiasa menyakiti hatinya. s.a.w. bersabda, maksudnya: Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat maka hendaklah ia memuliakan jirannya.
23

Wani & Dila

 Rasulullah

KEPENTINGAN HIDUP MAJU MELALUI PERHUBUNGAN DAN KERJASAMA PELBAGAI ETNIK
Wani & Dila

 Memenuhi  Tidak

tuntutan hidup

bergantung pada orang lain

24

HIDUP MAJU MELALUI KERJASAMA PELBAGAI ETNIK.
 Kehidupan

bermasyarakat bukan hanya tuntutan sosial, malah fitrah hidup manusia. pelbagai etnik penting dalam memenuhi tuntutan hidup bermasyarakat.

Wani & Dila

 Kerjasama

25

ISLAM & MASYARAKAT MAJMUK
 Islam

mengiktiraf orang bukan Islam yg tinggal di dlm negaranya  Ahli zimmah:- perjanjian / jaminan / keamanan  Berhak menjadi warganegara yang sah seperti warga Islam yang lain.

26

Wani & Dila

KESIMPULAN

Agama merupakan satu istitusi yang amat penting dalam kehidupan masyarakat Malaysia.
Wani & Dila

Perkongsian harmoni atau co-existence, nilai-nilai agama Islam dan nilai agama lain di Malaysia mempunyai banyak persamaan dari segi nilai-nilai sejagat yang diterima dan diamalkan.

Kemajuan material dan fizikal perlu diseimbangkan dengan kemantapan serta kemajuan rohani. Pendekatan Islam Hadhari dilihat amat sesuai bagi tujuan memantapkan kemajuan kerohanian masyarakat di Malaysia.
27

TERIMA KASIH
Wani & Dila

28

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful