You are on page 1of 22

HEGEMONI BARAT

DAN GLOBALISASI
Kamus dewan:
pengaruh atau dominasi
sesebuah negara atas
Berasal daripada negara-negara lain:
perkataan yunani pelbagai undang-undang
iaitu hegemonia digubal utk melengkapkan
bermaksud ~ penjajah terhadap
pemimpin rakyat peribumi.

Merujuk kepada
penguasaan menyeluruh
atau kepimpinan
HEGEMONI? sesebuah Negara atau
kumpulan ke atas
Negara atau kumpulan
lain
BARAT
Masyarakat Barat terdiri daripada pelbagai kumpulan manusia yang menetap
pada mulanya di Eropah dan selepas itu berhijrah ke merata-rata tempat di dunia
ini.
Masyarakat Barat terdiri daripada kumpulan manusia yang tinggal dalam entiti
politik yang sekarang ini dikenali sebagai Negara-negara Eropah.

GLOBALISAS
I dan globalisasi merujuk kepada idea tentang dunia tanpa
Istilah global
sempadan seolah-olahnya ia menjadi satu walaupun penduduk berada pada
tempat yang berlainan atau jauh

Menurut Martin Albrow Globalisasi sebagai proses penduduk dunia


diperbadankan di bawah satu masyarakat dunia, masyarakat global
ISU YANG AKAN DIBINCANGKAN

HAK
SOSIAL POLITIK ASASI
MANUSIA
Politik dan
Ketenteraan: ekonomi:
menguasai agensi
Kuasa politik menjajah
penting
dunia dimonopoli kembali Negara antarabangsa (PBB,
oleh barat. lemah dan IME dan Bank
mundur Dunia)

POLITI
Memaksa
masyarakat
dunia
K
Wujudnya dua
kuasa politik
dunia iaitu
Sistem
hubungan
antarabangsa
mengamalkan Amerika Syarikat dicipta dan
sistem politik dan Kesatuan dikawal oleh
liberal Eropah barat
HIBURAN MAKANAN PEMAKAIAN GAYA HIDUP

SOSIA
L
Hegemoni Barat Terhadap Budaya Sosial

Sosial Sihat ialah sosial yang tidak melampaui batas-


batas perhubungan dan tuntutan agama
Hegemoni Barat
Menurut Osman Bakar (1997),
menerusi kolonialisme Barat berjaya
membentuk satu persepsi cultural
superiority dalam kalangan
masyarakat dunia termasuk
Masyarakat Malaysia.
John Cultural superiority
Naisbit dan Patricia Aburdencedalam
budaya unggul
Megatrends 2000 menyatakan bahawa telah
berlakunya kesamaan gaya hidup masyarakat dunia dalam abad ke 21 apabila diperhatikan
kepada globalisasi 3F (Food, Fashion and Fun).
HIBURAN (Entertainment)
Kartun
Muzi
File Komi
k
m k
Lakona
Nyanyian n
Budaya Barat mempergaruhi rakyat
Malaysia Melalui Media-media Hiburan Ini
PEMAKAIAN (Attires)

Masyarakat mengamalkan cara berpakaian Barat yang beridentitikan


liberalisme, iaitu sangat bebas dalam berpakaian.

Tuntutan Islam dalam Pemakaian:


Wahai anak Adam! Susungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi
auratmu dan untuk perhiasan bagaimu tetpi takwa itulah yang lebih baik.
Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalui
ingat.
(Q.S. Al-Araf:26)
Salah satu
Contoh Kesan
Hegemoni
Barat Di
Malaysia
MAKANAN
Makanan dan minuman ringann dan Kegemaran:
segera yang menjadi kegemaran Pepsi, Coca-cola, Biskut Gery, Makanan
masyarakat muda Malaysia. Tin, Mee Segera, KFC, McD, Pizza Hut
Dimana letaknya makanan tradisi

Ringkasnya makanan dan minuman


ala Barat telah menjadi kegemaran
masyarakat dunia tanpa timbulnya
persoalan dan rasa sangsi dalam
kalangan umat Islam.
GAYA HIDUP
Kehidupan bebas tanpa batasan.
Seks bebas
Seks songsang
Gaya Hidup megikut Trend Barat
Budaya Hormat-menghormati hilang.
Perkataan tidak bersesuaian.
Kehidupan Mewah sebagai Ukuran.
Budaya berpesta.

Pengaruh Media dan Budaya Barat dilihat


sebagai suatu budaya yang agung.
Nilai-nilai Islam ditinggalkan.
Budaya
budaya Barat
dan kesannya
HAK ASASI
MANUSIA
(Human Rights)
Pengertian Hegemoni Barat Terhadap
Hak Asasi Manusia (HAM)

Pengaruh Barat terhadap Hak Asasi Manusia.

HAM oleh negara-negara Barat diterima sebagai sesuatu yang


sesuai/tepat (Common Sense).
Bila Deklarasi Hak Asasi Manusia

Diisythiarkan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu(UN).


10 Disember1948.

Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat(UDHR) telah membahagikan


hak asasi manusia kepada empat kebebasan utama iaitu:

kebebasan daripada ketakutan


kebebasan daripada kemahuan
kebebasan bersuara
kebebasan kepercayaan
Bagaimana Hak Asasi Manusia
Muncul?
HAM mucul akibat daripada warisan sejarah dan kebudayaan masyarakat Eropah.

Pelaksanaan HAM terjadi akibat hegemoni Barat.

Proses hegemoni ini melalui kekuasaan ekonomi, politik, budaya hingga media komunikasi
antarabangsa.

Hegemoni tersebut sangat mempengaruhi pola pemikiran masyarakat dalam memahami hak
asasi manusia.
Perbezaan Perspektif

Hak asasi manusia menurut pemahaman deklarasi PBB (1948):


HAM hanya didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang berpusat pada
manusia (antroposentris), sehingga ianya hanya berpuatkan kepada manusia.
Ini kerana HAM ditempatkan pada setting yang terpisah dengan Tuhan.

HAM dalam perspektif Islam:


Berdasarkan kepada nilai-nilai ketuhanan (teosentris) dan antroposentris. Ianya
berpusatkan kepada tanggungjawab kepada Tuhan dan kepada manusia.
Deklarasi HAM 1948
Akibat Isu yang muncul dari dunia Barat:
Tidak memiliki asas kukuh
Membawa fahaman liberalisme & sekularisme
Guna pola pemikiran Barat.

Kebebasan HAM Barat - Tiada batasan


Kebebasa HAM menurut Islam Ada batasan
HAK ASASI MANUSIA
KEHIDUPAN (pandangan barat)

KEBEBASAN

MENGEJAR
KEBAHAGIAAN
Membawa Setiap Kebebasan
mengumpul
maksud manusia harta
bahawa bebas untuk Masyarakat barat
setiap melakukan tidak
manusia apa sahaja setujudengan
berhak asalkan kuasa Raja dan
untuk hidup tidak kkerajaan yang
dan tidak menghalang mengenakan
boleh ambil hak asasi cukai tanpa
mendapat
daripadanya. orang lain persetujuan
Lebih Menjurus Kepada Hak
RUJUKA
N Buku Teks Tamadun Islam dan Tamadun Asia
http://sulia-butterfly.blogspot.my/2012/11/hegemoni-barat.html
https://prezi.com/g7hy74wmm72b/hegemoni-dan-globalisasi-bara
t
/
http://
nidapink90.blogspot.my/2011/07/hegemoni-dan-globalisasi-barat
.html
https://
www.slideshare.net/keqrA261/6510075-bab6hegemonibaratdanglo
balisasi
https://www.slideshare.net/basikaltayaso/hegemoni-barat
SEKIAN
TERIMA KASIH