You are on page 1of 22

AKOVEC-GRAD ZRINSKIH

Izradili: Barbara Frani, Karla


Hlebec, Sara Strbad , Ivona
Pongrac i Silvestar Pofuk, 2.a
Pravopisne pogreke
1. zadatak
5 podataka o Josipu Slavenskom
Roen u akovcu, umro u Beogradu
Bio je skladatelj
Poznatija djela su mu : Nokturno, Voda
zvira, Balkanofonija...
Nekoliko osnovnih i srednjih kola nose
njegovo ime
Vei dio ivota je proveo izvan Hrvatske
Upute do sredita grada
2. Zadatak
29. svibanj-Dan grada akovca
Grof Juraj IV. Zrinski dao povlastice
stanovnicima u okolici akoveke utvrde

Ukinuo tlaku

29. svibnja 1579.


ANKETA
3. zadatak
Navik on ivi ki zgine poteno
Fran Krsto Frankopan

Ovaj stih krasi grobove roda Zrinskih i


Frankopana

Gartlic za as kratiti-zbirka pjesama


4. zadatak
1) 5 naziva ugostiteljskih objekata za brzu
prehranu
To je to
Dner
Paradajz
Pajda
vapers
McBac
2) 5 naziva trgovina, ustanova, poduzea
Borovo
Mlinar
Fenix
Moda
Brijanica
3) Nomen est omen
4) Djetiki hospitium
Sagraena je 1789.
ivjeli djetii (egrti)
gostioniar Scheier zgradu prenamijenio u
hotel "Zrinski"
Trgovaki kasino
Sagraen 1903.
akoveko udruenje trgovaca
Danas: sjedite sindikata
Stara vijenica
Sagraena izmeu 1850. i 1870.
U prizemlju: gradski hajduci - policija
Na katu: uredi i dvorana za sjednice
Gradskog vijea
akoveka tedionica
Sagraena je 1919.
Izgraena za potrebe "Prve hrvatske
tedionice" iz Zagreba
Hvala na pozornosti!