You are on page 1of 21

KAEDAH

KAEDAH PENGAJARAN NUR ATIKAH BINTI AZLAN DB130210 NURUL SAFIAH BINTI MOHD BAKRI DB130063 NUR SYUHADA BINTI

PENGAJARAN

KAEDAH PENGAJARAN NUR ATIKAH BINTI AZLAN DB130210 NURUL SAFIAH BINTI MOHD BAKRI DB130063 NUR SYUHADA BINTI

NUR ATIKAH BINTI AZLAN

DB130210

NURUL SAFIAH BINTI MOHD BAKRI

DB130063

NUR SYUHADA BINTI MOHAMED HAUZA

DB130242

KAEDAH PENGAJARAN NUR ATIKAH BINTI AZLAN DB130210 NURUL SAFIAH BINTI MOHD BAKRI DB130063 NUR SYUHADA BINTI
DEFINISI PENDEKATAN, KAEDAH, TEKNIK, AKTIVITI

DEFINISI PENDEKATAN, KAEDAH, TEKNIK, AKTIVITI

DEFINISI PENDEKATAN, KAEDAH, TEKNIK, AKTIVITI

Pendekatan-Merupakan cara atau langkah yang diambil bagi memulakan dan melaksanakan sesuatu tugas seperti mengatasi masalah.

 Pendekatan -Merupakan cara atau langkah yang diambil bagi memulakan dan melaksanakan sesuatu tugas seperti mengatasi

Kaedah-Cara atau peraturan mendekati sesuatu objektif pelajaran dengan langkah penyampaian tersusun.

Teknik-Kemahiran yang diguna oleh guru untuk pengelolaan dan perlaksanaan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti P&P.

Aktiviti-gerakerja

atau

tindakan

iaitu

aktiviti

 Pendekatan -Merupakan cara atau langkah yang diambil bagi memulakan dan melaksanakan sesuatu tugas seperti mengatasi

yang mempunyai segala tindakan dalam P&P.

DEFINISI KAEDAH PENGAJARAN

Pada

umumnya, kaedah pengajaran

DEFINISI KAEDAH PENGAJARAN  Pada umumnya, kaedah pengajaran merujuk kepada satu siri tindakan guru yang sistematik

merujuk kepada satu siri tindakan guru yang

sistematik dengan tujuan mencapai objektif pelajaran spesifik dalam jangka pendek.

Edwart

M.

Anthony (1963)-Kaedah

pengajaran merujuk kepada satu ikhtiar keseluruhan dikehendaki dalam satu set prosedur yang tersusun berlandaskan kepada sesuatu pendekatan yang dipilih.

DEFINISI KAEDAH PENGAJARAN  Pada umumnya, kaedah pengajaran merujuk kepada satu siri tindakan guru yang sistematik

Perancangan atau prosedur yang perlu diamalkan oleh semua guru.

cara yang
cara
yang

Sebagai

langkah

atau

digunakan supaya pelajar dapat

memahami maksud sebenar pengajaran yang ingin disampaikan.

Kaedah yang digunakan haruslah sejajar dengan pendekatan yang disampaikan.

 Perancangan atau prosedur yang perlu diamalkan oleh semua guru. cara yang  Sebagai langkah atau

MEMILIH KAEDAH PENGAJARAN

 MEMILIH KAEDAH PENGAJARAN  Menarik minat murid  Mengekalkan perhatian Membangkitkan rasa ingin tahu 

Menarik minat murid

Mengekalkan perhatian Membangkitkan rasa ingin tahu

Menyampaikan isi pelajaran dengan berkesan

 MEMILIH KAEDAH PENGAJARAN  Menarik minat murid  Mengekalkan perhatian Membangkitkan rasa ingin tahu 
KEPELBAGAI AN KAEDAH PENGAJARAN

KEPELBAGAI AN KAEDAH

PENGAJARAN

KEPELBAGAI AN KAEDAH PENGAJARAN
TUJUAN PENGGUNAAN  Membantu guru dalam menilai sejauh mana PELBAGAI penguasaan pelajar dalam satu-satu mata pelajaran
TUJUAN PENGGUNAAN  Membantu guru dalam menilai sejauh mana PELBAGAI penguasaan pelajar dalam satu-satu mata pelajaran

TUJUAN

PENGGUNAAN

Membantu guru dalam menilai sejauh mana

PELBAGAI

penguasaan pelajar dalam satu-satu mata

pelajaran sebelum berpindah ke topik baru.

KAEDAH

Meningkatkan

tahap

motivasi

pengajaran

dengan

merangsang

semangat.

Menjamin objektif pengajaran guru dapat tercapai pada akhir pengajaran.

TUJUAN PENGGUNAAN  Membantu guru dalam menilai sejauh mana PELBAGAI penguasaan pelajar dalam satu-satu mata pelajaran
pelajar pada minat dan
pelajar
pada
minat
dan

Sebagai pemanduan guru untuk supaya lebih

mengambil

kira

ciri-ciri

perbezaan

pelajar
pelajar

sebagai individu.

Kaedah

yang berbeza memberi peluang

kepada pelajar bagi membuat aktiviti di dalam kelas secara bebas dan aktif, seperti aktiviti perbincangan, pertukaran idea, keupayaan berhujah dan mengeluarkan pendapat.

 Sebagai pemanduan guru untuk supaya lebih mengambil kira ciri-ciri perbezaan pelajar sebagai individu.  Kaedah
JENIS KAEDAH PENGAJARAN  Kaedah syarahan  Kaedah amali / bengkel  Kaedah tunjuk cara/ demostrasi

JENIS KAEDAH

JENIS KAEDAH PENGAJARAN  Kaedah syarahan  Kaedah amali / bengkel  Kaedah tunjuk cara/ demostrasi

PENGAJARAN

Kaedah syarahan

Kaedah amali / bengkel

Kaedah tunjuk cara/ demostrasi

Kaedah Projek

JENIS KAEDAH PENGAJARAN  Kaedah syarahan  Kaedah amali / bengkel  Kaedah tunjuk cara/ demostrasi

KAEDAH SYARAHAN/KULIAH

1. Penerangan secara lisan oleh guru atau pensyarah dalam menyampaikan maklumat. 2. Tempoh masa antara satu
1.
Penerangan secara lisan oleh guru atau
pensyarah dalam menyampaikan
maklumat.
2.
Tempoh masa antara satu hingga tiga
jam.
3.
Biasa digunakan di Pusat Pengajian
Tinggi.
4.
Pelajar akan mendengar dan mencatat
nota-nota penting.
5.
Guru perlulah pakar dalam
menyampaikan kuliah serta mempunyai
ilmu pengetahuan yang luas.
6.
Guru perlu mempelbagaikan cara
penyampaian seperti pergerakan, suara,
visual/objek menarik.

TEKNIK MEMPERTINGKATKAN KAEDAH KULIAH

TEKNIK MEMPERTINGKATKAN KAEDAH KULIAH Kekalkan kontek mata dengan pelajar Mengerdarkan nota-nota ringkas Memberikan definisi bagi istilah
TEKNIK MEMPERTINGKATKAN KAEDAH KULIAH Kekalkan kontek mata dengan pelajar Mengerdarkan nota-nota ringkas Memberikan definisi bagi istilah
TEKNIK MEMPERTINGKATKAN KAEDAH KULIAH Kekalkan kontek mata dengan pelajar Mengerdarkan nota-nota ringkas Memberikan definisi bagi istilah
TEKNIK MEMPERTINGKATKAN KAEDAH KULIAH Kekalkan kontek mata dengan pelajar Mengerdarkan nota-nota ringkas Memberikan definisi bagi istilah

Kekalkan kontek mata dengan pelajar Mengerdarkan nota-nota ringkas Memberikan definisi bagi istilah dan konsep baru Pilih contoh yang relevan untuk menerangkan idea utama Membuat perkaitan antara idea baru dengan idea sebelumnya Rumus idea penting dari masa ke semasa Ulang penerangan atau perluaskan huraian jika perlu

TEKNIK MEMPERTINGKATKAN KAEDAH KULIAH Kekalkan kontek mata dengan pelajar Mengerdarkan nota-nota ringkas Memberikan definisi bagi istilah
TEKNIK MEMPERTINGKATKAN KAEDAH KULIAH Kekalkan kontek mata dengan pelajar Mengerdarkan nota-nota ringkas Memberikan definisi bagi istilah
TEKNIK MEMPERTINGKATKAN KAEDAH KULIAH Kekalkan kontek mata dengan pelajar Mengerdarkan nota-nota ringkas Memberikan definisi bagi istilah
TEKNIK MEMPERTINGKATKAN KAEDAH KULIAH Kekalkan kontek mata dengan pelajar Mengerdarkan nota-nota ringkas Memberikan definisi bagi istilah
TEKNIK MEMPERTINGKATKAN KAEDAH KULIAH Kekalkan kontek mata dengan pelajar Mengerdarkan nota-nota ringkas Memberikan definisi bagi istilah
TEKNIK MEMPERTINGKATKAN KAEDAH KULIAH Kekalkan kontek mata dengan pelajar Mengerdarkan nota-nota ringkas Memberikan definisi bagi istilah
TEKNIK MEMPERTINGKATKAN KAEDAH KULIAH Kekalkan kontek mata dengan pelajar Mengerdarkan nota-nota ringkas Memberikan definisi bagi istilah
KELEBIHAN 1. Penyampai lebih berkesan dengan bantuan alat bahan bantu mengajar dan alatan teknologi moden yang

KELEBIHAN

 • 1. Penyampai lebih berkesan dengan bantuan alat bahan bantu mengajar dan alatan teknologi moden yang sesuai.

 • 2. Saiz kelas tidak terhad.

 • 3. Dapat menyampaikan banyak maklumat dalam masa yang singkat.

 • 4. Mudah memperkenalkan tajuk-tajuk baru.

 • 5. Pelajar dapat belajar dari guru atau pensyarah yang benar-benar mahir.

 • 6. Menjimatkan masa serta bahan boleh digunakan dalam jangka masa yang panjang.

 • 7. Boleh digunakan bari meringkaskan tajuk.

KELEBIHAN 1. Penyampai lebih berkesan dengan bantuan alat bahan bantu mengajar dan alatan teknologi moden yang
KELEBIHAN 1. Penyampai lebih berkesan dengan bantuan alat bahan bantu mengajar dan alatan teknologi moden yang

KELEMAHAN

 • 1. Tidak pasti sama ada pelajar memahami maklumat yang disampaikan.

 • 2. Tidak ada penglibatan aktif pelajar kerana ia bersifat monolog.

 • 3. Cepat membosankan pelajar.

 • 4. Boleh mengakibatkan salah faham atau salah konsep jika penerangan tidak jelas.

 • 5. Melibatkan interaksi sehala diantara guru dan pelajar.

 • 6. Guru sukar mengukur tahap pembelajaran.

 • 7. Keberkesanan bergantung kepada minat dan pemahaman guru tentang sesuatu topik.

KELEBIHAN 1. Penyampai lebih berkesan dengan bantuan alat bahan bantu mengajar dan alatan teknologi moden yang
KELEBIHAN 1. Penyampai lebih berkesan dengan bantuan alat bahan bantu mengajar dan alatan teknologi moden yang

KAEDAH AMALI/BENGKEL

1. Melibatkan penglibatan dua hala antara guru dan pelajar. 2. Guru sebagai pembimbing dan pemerhati, dan
1.
Melibatkan penglibatan dua hala
antara guru dan pelajar.
2.
Guru sebagai pembimbing dan
pemerhati, dan penilai manakala
pelajar melakukan kerja-kerja amali.
3.
Pelajar berpeluang berinteraksi
semasa proses amali.
4.
Pelajar memperolehi pengalaman
secara langsung.
KELEBIHAN KELEMAHAN 1. Membentuk sikap dan daya pemikiran kreatif pelajar. 2. Memberi peluang kepada pelajar untuk
KELEBIHAN KELEMAHAN 1. Membentuk sikap dan daya pemikiran kreatif pelajar. 2. Memberi peluang kepada pelajar untuk
KELEBIHAN KELEMAHAN 1. Membentuk sikap dan daya pemikiran kreatif pelajar. 2. Memberi peluang kepada pelajar untuk

KELEBIHAN

KELEMAHAN

 • 1. Membentuk sikap dan daya pemikiran kreatif pelajar.

   
 • 2. Memberi peluang kepada pelajar

untuk berinteraksi semasa proses demonstrasi.

     
 • 3. Guru sebagai pemerhati dan pembimbing kepada pelajar yang

 • 4. Memberi pendedahan kepada

 • 5. Mengesahkan sesuatu konsep

 • 1. Memerlukan masa yang banyak

melakukan kerja amali.

pelajar dalam menguasai

dalam membuat persediaan bengkel.

 • 2. Pembelajaran menjadi lambat

penggunaan peralatan bengkel.

atau teori yang digunakan.

kerana prosedur perlu dilakukan langkah demi langkah.

 • 6. Memupuk semangat kerjasama antara pelajar dengan pelajar.

 • 3. Memerlukan pelajar membuat pemerhatian sendiri dengan teliti.

 
 • 7. Melatih pelajar mematuhi arahan yang betul mengikut standard.

 • 8. Memberi pendedahan dan idea kepada pelajar mengenai aplikasi kehidupan sebenar.

KELEBIHAN KELEMAHAN 1. Membentuk sikap dan daya pemikiran kreatif pelajar. 2. Memberi peluang kepada pelajar untuk

KAEDAH TUNJUKCARA & DEMONSTRASI

guru
guru

suatu jenis teknik pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan

kemahiran

mendemonstrasikan cara atau langkah melakukan sesuatu aktiviti

di hadapan murid.

melibatkan aktiviti penerangan dan demonstrasi guru bersama dengan aktiviti pendengaran dan

KAEDAH TUNJUKCARA & DEMONSTRASI guru  suatu jenis teknik pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan kemahiran mendemonstrasikan

TUJUAN

DEMONSTRASI

murid untuk
murid
untuk

mengukuhkan

tentang

ingatan

langkah-langkah

melaksanakannya

memudahkan pemahaman murid serta menimbulkan minat mereka untuk belajar

TUJUAN DEMONSTRASI murid untuk  mengukuhkan tentang ingatan langkah-langkah melaksanakannya  memudahkan pemahaman murid serta menimbulkan

JENIS-JENIS

DEMONSTRASI

JENIS-JENIS DEMONSTRASI  Demonstrasi Model Hidup  Merujuk kepada model yang sebenar digunakan untuk melaksanakan demonstrasi

Demonstrasi Model Hidup

Merujuk kepada model yang sebenar digunakan untuk melaksanakan demonstrasi iaitu termasuk demonstrasi guru dan murid yang telah menguasai kemahiran untuk mendemonstrasikan aktiviti yang berkenaan.

Demonstrasi model Simbolik

Merujuk

kepada

tunjuk

cara

yang

dilakukan

bedasarkan langkah-langkah secara bertulis,

bergambar atau arahan guru.

Demonstrasi model persepsi

JENIS-JENIS DEMONSTRASI  Demonstrasi Model Hidup  Merujuk kepada model yang sebenar digunakan untuk melaksanakan demonstrasi

KAEDAH PROJEK

satu
satu

Kaedah

projek

adalah

kaedah mengajar yang

disarankan oleh Proffesor William

Kilpatrick

(1871-1965) dengan

pengubahsuaian daripada kaedah penyelesaian masalah yang dikemukakan oleh Dewey.

KAEDAH PROJEK satu  Kaedah projek adalah kaedah mengajar yang disarankan oleh Proffesor William Kilpatrick (1871-1965)

TUJUAN PROJEK

bekerjasama
bekerjasama

pelajar

untuk

Mengalakkan

para

pelajar

untuk

dan memikul tanggungjawab.

Memberi kebebasan kepada para pelajar untuk menunjukkan bakat serta kreativiti dan inovasi.

Memberi

peluang

kepada

para

menggunakan bahan sumber yang terdapat

diluar bilik darjah.

TUJUAN PROJEK bekerjasama pelajar untuk  Mengalakkan para pelajar untuk dan memikul tanggungjawab.  Memberi kebebasan

KEBAIKAN &

KELEMAH

KELEMAHAN PROJEK

KEBAIKAN

AN

KEBAIKAN & KELEMAH KELEMAHAN PROJEK KEBAIKAN AN  Dapat mengembangkan sikap tanggungjawab dan inisiatif pada pelajar

Dapat mengembangkan sikap tanggungjawab dan inisiatif pada pelajar

Memberi peluang kepada pelajar mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dengan cara tersendiri.

Memakan masa yang panjang

Sumber dan bahan bagi sesuatu projek adalah terhad.

KEBAIKAN & KELEMAH KELEMAHAN PROJEK KEBAIKAN AN  Dapat mengembangkan sikap tanggungjawab dan inisiatif pada pelajar