You are on page 1of 15

PERSATUAN PANDU PUTERI

MALAYSIA
SUKATAN PROGRAM
PANDU PUTERI TUNAS
PRA
PERSETIAAN
1.1 Mengetahui, 1.2 Mengetahui lagu-lagu
menghayati dan Pandu Puteri Tunas :
mengamalkan :
Persetiaan Lagu Ahli Baharu
Undang-undang Lagu Loceng
Cogan Kata Lagu Pandu Puteri
Isyarat Tunas
Lagu Kumpulan
Hormat Pandu Puteri
Lagu Dunia
Berjabat Tangan
Senyuman
1.3 Mengetahui 1.4 Mengetahui cerita
Upacara Pandu Puteri Tunas,
dan Istiadat Pandu iaitu
Puteri asal Brownie dan
Tunas bagaimana nama
Brownie
Lingkungan Pandu bertukar kepada
Puteri Tunas Pandu
Upacara Pelantikan Puteri Tunas.
Pandu Puteri Tunas
Pow-Wow
1.5 Mengetahui cara 1.7 Berkhidmat dengan
pemakaian Pakaian cara
Seragam menolong orang lain setiap
dan aksesori Pandu Puteri hari.
Tunas dengan betul.
1.8 Pelantikan Pandu
1.6 Mempunyai kawan baik Puteri
yang dikenali secara dekat Tunas
dalam Kumpulan
Berenamnya dan Seorang ahli Pandu Puteri
bersahabat Tunas mesti dilantik
dengan semua orang dalam selewat-lewatnya pada
pasukannya. hujung bulan April.
CALIT
EMAS
2.1 Mengetahui cara 2.2 Mengenali Jalur
membuat dan Gemilang, bendera
kegunaan simpulan negeri sendiri,
berikut : bendera Persatuan
Pandu Puteri
Lilit Pemati Mudah Malaysia dan
Buku Sila
bendera dunia
World Association
Ikatan Bunga Geti
of Girl Guides and
Simpul Pemukat Girl Scouts
Lilit Dua Simpul (WAGGGS)
Lilit Manuk
2.3 Mendandan perca kain 2.6 Mengetahui dan
dan tali. mematuhi undang-
undang
2.4 Menyediakan meja jalan raya.
makan untuk makan
tengah
hari bagi EMPAT (4) orang. 2.7 Mengetahui cara
menjaga kebersihan
2.5 Mengetahui Pandu diri.
Puteri Tunas (Brownie)
Antarabangsa dari
sekurang-
kurangnya LIMA ( 5 ) buah
Negara.
2.8 Membuat SATU ( 1) daripada tiap-tiap kumpulan yang
berikut:
(a)
Berpeluk tubuh dan kaki bersilang, berdiri dan duduk dengan gaya yang baik sebanyak TIGA (3) kali.

Atau

Berjalan di atas batu-bata sejauh EMPAT (4) meter tanpa tangan atau kaki menyentuh tanah.

Atau

Menatang bola tenis di atas papan berukuran 20 cm persegi di atas satu tapak tangan sambil berjalan dengan tegak dan
membuat bentuk angka lapan. Tukar tangan dan ulang cara yang sama.

Atau

Berjalan sambil melantun bola dalam barisan yang diatur dengan LIMA (5) biji tin yang jaraknya di antara satu tin tidak
lebih daripada 60 cm. Pusing balik apabila sampai kepada tin yang terakhir dengan tidak menjatuhkan sebarang tin.

(b)
Skip dengan tali sebanyak 20 kali.

(c)
Melempar bola ke dinding dari jarak TIGA (3) meter dan berjaya menyambut EMPAT ( 4 ) daripada ENAM (6)
lemparan.

Atau

Secara berpasangan melempar dan menyambut EMPAT (4) daripada ENAM(6) lemparan bola dengan jarak TIGA(3)
meter.
2.9 Boleh bercerita 2.10 Mengetahui upacara dan
mengenai istiadat Pandu Puteri Tunas.
DUA (2) benda pilihan
sendiri Hormat Besar
yang telah diperhatikan
seperti 2.11 Memperoleh Lencana
langit, bintang, laut, burung, Kecekapan seperti berikut:
pokok, bunga dan binatang.
Pengumpul
Atau Ahli Rumah Tangga dan
Pilihan mana-mana SATU
Mengutip ENAM (6) jenis (1) dari kumpulan A atau C
bunga
atau daun dan memberikan Catatan:
nama Bagi semua Lencana
masingmasing. Kecekapan perlu
sertakan sijil untuk
mendapatlencana.
TANGAN
EMAS
3.1 Permainan Kim

3.3 Mengetahui cara yang


menyenaraikan 15 daripada betul melipat baju sendiri
20 benda dengan betul dengan kemas.
dalam tempoh masa LIMA (5)
minit.
3.4 Mencuci dan
3.2 Penggunaan Kompas membersihkan kasut kanvas
dan kasut kulit.
Mengenali dan mengetahui

penggunaan kompas.

Menjalankan aktiviti
dengan
menggunakan kompas.

3.5 Mengingat serta membawa 3.7 Mengetahui upacara dan


SATU (1) perutusan yang istiadat
mengandungi sekurang- Pandu Puteri Tunas.
kurangnya
12 patah perkataan dalam masa Terbang naik
lebih kurang LIMA (5) minit, dan
menyampaikan perutusan itu 3.8 Memperoleh Lencana
dengan Kecekapan
betul dan tepat kepada Kakak seperti berikut:
Setia /
Siti Setia. Pereka Permainan Kanak-kanak
Kecergasan
3.6 Menceritakan keistimewaan Pilihan satu (1) daripada
ahli berikut:
keluarga: Pembaca (A) / Pemerhati (A)/
Kasih sayang terhadap seisi
Penyanyi (A) / Pelakon (A) /
keluarga Pelukis
Mengetahui tugas dan
(A)
tanggungjawab sebagai ahli
keluarga

TANGAN
EMAS
Pandu Puteri Tunas mesti
lulus ujian Tangga Emas
sebelum mengikuti
Program Tangan Emas
termasuk mengetahui
Istiadat Hormat Besar.
4.1 Mengetahui dan mematuhi 4.3 Menyalakan api dengan
maksud menggunakan kayu, arang atau gas
Lagu Kebangsaan Negaraku. untuk menjerang air dan
menyediakan
4.2 Mengetahui makna isyarat minuman untuk tiga (3) orang.
wisel
dan isyarat tangan serta boleh 4.4 Membasuh dan menseterika
mengamalkannya baju.

4.5 Memperoleh Lencana
Isyarat wisel Kecekapan
Satu tiupan panjang berdiam
seperti berikut:
diri. Pertolongan Cemas
Banyak tiupan pendek semua
Jurumasak
datang CEPAT. Pilihan satu (1) daripada berikut:
Tiupan pendek-pendek-pendek-
Penjahit B / Komputer D
panjang Ketua datang ke mari. / Pelayan Tetamu B /
Penunggang Basikal C /
Isyarat Tangan Penari C / Pemberi Isyarat
A
Diam/ Senyap/ Beri Perhatian

Bentuk 2 barisan

Lulus semua ujian dalam


Program Pandu Puteri Tunas
daripada PraPersetiaan hingga
UPACARA
ke Tangan Emas
TERBANG NAIK termasuk
mengetahui Upacara Terbang
Naik.
BENGKEL ANUGERAH PANDU PUTERI
TUNAS KETUA PESURUHJAYA
CAWANGAN (BATH KPC)
Dijalankan di peringkat cawangan.
Telah mencapai umur 11 tahun pada tahun
semasa.
Telah menyertai sekurang-kurangnya SATU (1)
perkhemahan / Cuti Pasukan anjuran Pandu
Puteri
Telah memperoleh sekurang-kurangnya LIMA (5)
Lencana Kecekapan.
Telah menyertai ATAU membantu acara mewakili
Pandu Puteri diperingkat sekolah DAN zon ,
daerah atau cawangan
Telah mencapai sehingga peringkat tangan
emas.
BENGKEL ANUGERAH
PANDU PUTERI TUNAS HARAPAN
KETUA PESURUHJAYA ( BATH KP )
Dijalankan di peringkat kebangsaan.
Telah memperoleh sijil dan lencana Anugerah Pandu Puteri
Tunas
Harapan Ketua Pesuruhjaya Cawangan (BATHKPC)
Telah memperoleh SEMBILAN (9) lencana kecekapan
termasuk
ENAM (6) lencana kecekapan yang diwajibkan dan SATU (1)
Lencana Kecekapan daripada kumpulan A, B dan C.
Borang BATHKP perlu dihantar bersama-sama dengan Buku
Log
pada bulan September.
Menyertai ATAU membantu acara Pandu Puteri di peringkat
cawangan, kebangsaan atau antarabangsa