P

B
TANGGUNGJAWAB S
SETIUSAHA PEPERIKSAAN
DALAM PENGURUSAN
PBS SPM

dokumen pentaksiran. SYARAT PBS P B  Semua calon wajib melaksana PBS. Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus dan buku Format Pentaksiran. Kegagalan S melaksanakan PBS akan menjejaskan keputusan calon. .  PBS mesti dilaksanakan mengikut buku PBS.

Calon pekak boleh dikecualikan daripada mengambil ULBS dengan syarat mengemukakan permohonan kepada Pengarah Pelajaran Negeri semasa pendaftaran. Calon yang mendaftar bagi mata pelajaran 1103 Bahasa S Melayu dan 1119 Bahasa lnggeris wajib mengambil ULBS. . 3. Gred keputusan calon akan terjejas jika calon tidak hadir atau tidak melaksanakan ULBS bagi kedua-dua mata pelajaran berkenaan. 2. KOMPONEN PBS P B Ujian Lisan Berasaskan Sekolah (ULBS) 1.

KOMPONEN PBS P B Ujian Lisan Berasaskan Sekolah (ULBS) S 4. Keputusan ULBS Bahasa Melayu dan Bahasa lnggeris tidak dicatatkan pada keratan keputusan atau sijil yang dikeluarkan. Sekolah akan mengeluarkan sijil ULBS kepada calon sekolah. 5. . Pelaksanaan ULBS bagi calon sekolah hendaklah berpandukan Buku Pengendalian Ujian Lisan Berasaskan Sekolah.

Sekolah Menengah Kerajaan Sekolah Menengah S Bantuan Kerajaan/ Sekolah Swasta yang diiktiraf oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. . Jabatan Pelajaran Negeri dua (2) tahun sebelum menawarkan mana-mana mata pelajaran yang mempunyai komponen kerja kursus (sebelum calon berada di tingkatan 4). dikehendaki memohon kelulusan Pengarah Pelajaran. KOMPONEN PBS P B Kerja Kursus/ Projek 1.

Pelaporan kerja kursus dibuat oleh sekolah dalam bentuk penyataan atau sijil dan diedarkan serentak dengan slip keputusan peperiksaan SPM. 3. Calon yang mendaftar mana-mana mata pelajaran yang mempunyai komponen kerja kursus wajib S mengambil dan membuat/ menyempurnakan mata pelajaran berkenaan. Contoh Mata Pelajaran: Pendidikan Moral 2 Pendidikan Seni Visual 3 Sains Pertanian 3 Ekonomi Rumah Tangga 3 . KOMPONEN PBS P Kerja Kursus/ Projek B 2.

PEKA hendaklah disempurnakan oleh calon sekolah yang mengambil mata pelajaran 1511 Science. . dikehendaki memohon kelulusan Pengarah Pelajaran. 2. Sekolah Menengah Kerajaan/ Sekolah Menengah Bantuan Kerajaan/ Sekolah Swasta yang diiktiraf oleh S Kementerian Pelajaran Malaysia. KOMPONEN PBS P Penilaian Kerja Amali Sains (PEKA) B 1. Jabatan Pendidikan Negeri dua (2) tahun sebelum menawarkan mana-mana mata pelajaran yang mempunyai komponen PEKA. 4531 Physics. 4541 Chemistry. 4551 Biology dan 4561 Additional Science.

. 4551/3 Biology 3 dan 4561/3 Additional Science 3. KOMPONEN PBS P B Penilaian Kerja Amali Sains (PEKA) 3. Calon yang mendaftar mata pelajaran 4531 Physics. 4. 4551 Biology dan 4561 Additional Science wajib mengambil kerja amali bertulis 4531/3 Physics 3. 4541/3 Chemistry 3. 4541 Chemistry. Pelaporan PEKA dibuat oleh sekolah dalam bentuk S penyataan atau sijil dan diedarkan serentak dengan slip keputusan peperiksaan SPM.

Permohonan hendaklah disertakan dengan maklumat tentang pendaftaran sekolah. Sekolah Menengah Kerajaan yang ingin memohon untuk dijadikan pusat peperiksaan bagi MPV dan MPAV hendaklah S mengemukakan permohonan kepada Pengarah Pelajaran Negeri. . dua (2) tahun sebelum mengemukakan calon. KOMPONEN PBS P Modul B 1. 2. Semua MPV Siri 7 layak diambil oleh calon sekolah kerajaan aliran akademik sahaja.

S 5. Calon hanya boleh mendaftar untuk mengambil MPV Siri 7 di sekolah itu sahaja. Hanya calon yang dapat menyelesaikan 50% daripada keseluruhan modul di Tingkatan Empat (4) ataupun yang dijadikan pusat peperiksaan bagi MPV dan MPAV hendaklah setaraf dengannya dan telah disahkan oleh Pengetua sekolah. layak didaftarkan untuk menduduki peperiksaan bertulis MPV Siri 7 di peringkat SPM. KOMPONEN PBS P Modul B 4. .

Contoh Mata Pelajaran: Membuat Perabot Katering Dan Penyajian Landskap Dan Nurseri Menservis Motosikal . KOMPONEN PBS P B Modul 6. Laporan kompetensi calon dalam Modul Pentaksiran S Berasaskan Sekolah MPV Siri 7 dikeluarkan oleh sekolah dalam bentuk sijil modular dan diedarkan kepada calon sebaik sahaja tamat Tingkatan Lima (5).

Kementerian Pelajaran Malaysia . Semua calon yang beragama islam Sekolah Menengah Kerajaan/ Sekolah Menengah Bantuan Kerajaan/ Sekolah S Swasta yang diiktiraf oleh Kementerian Pelajaran Malaysia wajib menjalani penilaian PAFA. KOMPONEN PBS P Perkara Asas Fardu ‘Ain (PAFA) B 1. Penilaian PAFA dikendalikan oleh pihak sekolah dan di bawah penyeliaan Jabatan Pendidikan Islam & Moral (JAPIM).

KOMPONEN PBS P B Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) S 1. Semua calon yang mengambil Bahasa Arab (Komunikasi). Pendidikan Al-Quran dan As-Sunah dan Bahasa Arab Tinggi wajib menjalani PLBS yang dikendalikan oleh pihak sekolah. .

TANGGUNGJAWAB P B 1. Mengurus evidens proses dan produk S 3. Mengurus dokumen dan bahan PBS bagi calon yang berpindah masuk atau keluar 4. Mengurus kemasukan markah PBS 2. Mengurus dan menfail dokumen PBS .

PENGURUSAN KEMASUKAN MARKAH PBS P B Mula Menyediakan jadual kemasukan markah PBS Memberi taklimat pengisian markah kepada S pentaksir sekolah Mencetak kemasukan markah untuk semakan pentaksir sekolah Menyerahkan cetakan markah untuk semakan dan Pembetulan oleh pentaksir sekolah Membuat penghantaran markahi gred/ skor PBS melalui atas talian Memfailkan semua dokumen Tamat .

PENGURUSAN EVIDENS PROSES & PRODUK PBS P Mula B Menyediakan tempat penyimpanan evidens S Menerima evidens proses dan evidens produk Menyimpan evidens selama enam (6) bulan selepas keputusan peperiksaan diumumkan Tamat .

P B S amat…… .