You are on page 1of 54

SINH L C

Bs Phm Kiu
Anh Th
C vn C trn C tim

V tr Bm vo Thnh cc Tim
xng tng rng

Hot ng Theo Khng Khng


mun theo theo
mun mun

TK chi TK ng TK thc TK thc


phi vt vt vt
SINH L C XNG
MC TIU
1. M t chi tit hnh dng t chc
c xng.
2. Trnh by c c tnh sinh l
ca t bo c xng.
3. Gii thch c hin tng ph i
c v teo c.
I- HNH DNG T CHC
C chim 50% khi lng c th,
trong khong 40% c th l c
xng
Si c l t bo c
Trong cc si c c nhng t c, cc
t c c cu to bi cc protein
co tht c: Myosin, Actin,
Tropomyosin, Troponin
Si dy ( gm phn t Myosin) : mi
phn t c 2 chui nng v 4 chui nh,
phn cui cu to thnh nhng u to
trn, u ny c cha v tr gn vo
Actin v v tr xc tc thu gii ATP
Si mng (gm phn t Actin,
tropomyosin, troponin): 2 chui n
v hnh cu to thnh chui xon.
rnh gia 2 chui xon c phn t
tropomyosin l nhng si di.
Troponin l nhng n v nh hnh
cu cch khong dc theo phn t
tropomyosin
2. H THNG NG C
Quanh si c l cu trc mng, hnh
ti v ng (h thng ng: sarcotubular
system) gm h thng T v h thng
vng ni c .
X mng
ng Mng
T Sarcolemma
X dy

B cha tn
Li ni cng
Ng ba T bo
Chc nng:
+ H thng T: ng ngang, ng dc v b
cha tn cng to thnh mt b ba (triade)
c gi l h thng ng T l ni nhn tn
hiu v iu khin ion calci. H thng ny
rt pht trin cc c vn ng nhanh
+ H thng vng ni c lin quan n
chuyn ng ca Ca++ v chuyn ho c
1. CC VN C
Vn dc: do sp xp t c chy
dc, song song.
Vn ngang: do cu trc ca t c
to ra. Nhng vn trn to ra a
sm v a sng
M
Sarcome
re
Z M Z

I H I

A
Bng sng I c chia i bng ng
Z m
Bng ti A c bng sng H gia.
Gia bng H c ng M.
Vng gia hai ng Z ln cn nhau
gi l mt n v c hay nhc tit
(Sarcomere).
a A: phn t ch yu l myosin, dy.
a I: phn t ch c actin,
tropomyosin, troponin mnh.
II - C TNH SINH L CA
T BO C
1. Hot ng in T bo:
Ging nh t bo thn kinh, ch
khc nhau v thi gian v ln.
c xng khi ngh ngi, in th
mng vo khong -90mV
2. Thi gian tr :
Sau co tht, c xng c mt
thi gian tr khng p ng vi
kch thch, thi gian tr tuyt i
ko di 1 - 3 ms. Thi tr ca c
xng di hn ca thn kinh.
Nhiu si c c nhiu ngng khc
nhau.
3. S co c:
3.1. Co c duy nht:
- Mt in th ng duy nht s
gy mt co c ngn, theo sau l
gin c.
- Thi gian co c thay i ty
theo loi c

Giai on tim
tng

Giai on Giai on gin


Kch thch
co
th co c n c
Synap thn kinh - c

- Mng trc synap (mng cc tn


cng)
- Khe synap (rng khong 60 nm) c
cha acetylcholinesterase l enzym
phn gii ACh.
- Mng sau synap c nhiu v tr gn l
nhng ch lm vo ca mng nm i
din vi vng hot ng ca mng
trc synap (cn gi l tm vn ng)
Dn truyn xung ng tm vn
ng
C ch co c :
- in th hot ng theo h
thng ng T ti cc si c v
gii phng ion calci
- Ion calci gn vo troponin C
-> s kt hp gia troponine I v
actin s yu i, tropomyosin di
chuyn sang mt bn bc l v tr
gn cho u myosin, ATP b thy
gii
- Cc x trt ln nhau
- ATP l ngun nng lng cho co c
Khi cng vic hon thnh, c
gin v trng thi ngh ban u
do
- Ngng tn hiu in hc t thn
kinh
- Hot ha bm Ca2+ bm calci li
vo trong b cha tn cng
- Cc thnh phn n hi v hot
ng ca nhm c i vn s a
c v chiu di ban u
C 2 loi co c:
Co c ng Co c ng
trng trng

Chiu di Khng thay i Rt ngn li


c
Lc co c Tng Khng thay i

Khi kch thch c giai on u l co c


ng trng, lc cng tng n lc mnh
c rt ngn ko trng ti ln.
=> Trong hu ht cc trng hp ta c co c
hn hp, ng trng trc ng lc sau
3.3 Nhiu c co lin tip
- Khi kch thch lin tc c s p
ng bng nhiu co c lin tip.
- Khi kch thch lp i lp li trc
khi c gin lm kch hot thm cc
yu t co tht v p ng cng
tng, gy ra s tng k cc co c.
Ty theo tn s kch thch nhiu
hay t c cc lai tng k khc nhau
-Co cng tun hon: Khi
khng c dn c gia cc kch thch
-Co cng khng hon ton: Khi
c nhng giai on gin khng hon
ton gia cc kch thch lin tip.
=> Tn s kch thch c tng k
cc co tht c xc nh bi thi
gian ca co c
3.2 Ngun nng lng chuyn
ha ca co c

Phosphocreatin

Glycogen NNG LNG ATP

Oxy ha cc dng
thc n khc
ATP:
- Cn cho s trt ca si Myosin v
Actin
- Cn cho bm Ca++ t dch c
tng vo mng ni bo tng
- Cn cho bm Na+ v K+ duy tr
in th ng ca t bo
- S phn hy ATP cung cp nng lng
to cng:
ATP + H2O ---> ADP + H3PO4 + 7,3 KCal

=> Nng ATP trong mi si c khong


4 triu phn t, duy tr s co c trong
thi gian 1-2 giy
Phosphocreatin

- Phosphocretin l ngun cung cp nng


lng ti to ATP
- S lng Phosphocreatin ln hn 5 ln s
lng ATP.
Phosphocreatintrasferase
Phosphocreatin +ADP Creatin
+ATP
=> Nng lng cung cp t ATP v
Phosphocreatin co c ko di 5-8 giy
Glycogen
- Glycogen d tr trong c chnh l
ngun nng lng c dng ti
to ATP v Phosphocreatin
- Theo 2 con ng:
+ Thoi ha hiu kh:
O2

Glucose +2ATP (hoc glycogen ) +1ATP 6CO2 +6H2O


+ 40ATP

+ Thoi ha ym kh:
Glucose +2ATP (hoc glycogen ) +1ATP 2 acid lactic
+4ATP
Oxy ha cc dng thc n khc
- 95% nng lng cho s co c
ko di c cung cp t cc phn
ng oxy ha cc cht dinh dng
khc.
- Ch yu t cc chuyn ha i
kh i vi acid bo t do cng nh
m to ra ATP
Hin tng n Oxy
S tch t qu nhiu acid lactic
v s thiu glycogen xy ra khi
luyn tp c gi l tnh trng n
oxy bi v tnh trng ny phi c
tr li bng s tiu th oxy sau co c
Lng oxy n cao gp 6 ln lng
oxy tiu th c bn cho co c
4. n v vn ng
Nron vn ng (si thn kinh
vn ng n c) cng vi tt c
cc si c do n chi phi (vi si
n hng nghn si) tp hp li
thnh mt n v vn ng
in c (EMG:
Electromyograph):
Khi s dng cc k thut khuch i
tng ng c th ghi li c in th
ng ca si c di dng in c
V chc
nng

n v n v
vn ng vn ng
chm nhanh
Neuron vn Neuron vn
ng chm ng nhanh

T l hng Thp Cao


phn

Tc dn Chm Nhanh
truyn

Tn s xung Chm Nhanh


ng

mt mi: Bn b Nhanh
III PH I C V TEO C
Khi khi lng c ln ra gi l
ph i v khi lng gim gi l
teo c
Ph i c
- L hu qu do tng s lng si actin
v myosin
- C ph i sinh l khi c co vi tc
ti a hoc gn nh ti a
- C th hnh thnh trong qu trnh tp
luyn nhng cng s mt dn nu ngng
tp luyn
- Ph i c bnh l l s tch t cc cht
bt thng trong TB c nh collagen, si
x
Teo c
- Xy ra khi c khng hot ng hoc
gim hot ng trong thi gian di hoc
thn kinh chi phi b tn thng.
- giai on cui 1-2 nm ca s teo
c hu ht si c b ph hy v thay th
bi m si v m m
Nhc c
Mt kh nng dn truyn tn hiu t
cc si thn kinh sang c do t min
SINH L C TRN
C trn c thnh tng rng (ng
tiu ha, ph qun, bng quang, t
cung, mch mu)
Kch thc nh: ng knh 5-10m
di: 10-500m
C trn khng c sarcomere, cc x
mnh v dy phn tn trong t bo
nn
Qu trnh co c
C ch co c: Ca++ gn
calmodulin gn vi
myosinkinase v hot ha
myosinkinase dn n
phosphoryl ha lm actine gn
vi myosine. Khi Ca++ dch
ni bo thp din ra ngc li.
Vng xoay (a-m) chm do ATPase
thp ATP thp.
Thi gian co chm.
Lc co ln hn c xng do thi gian
gn gia actine v myosin ko di.
Mc ngn li ca c trn lc co
ln hn c xng.
iu ha co c
iu ha bng c ch thn
kinh:
- C vn: Thn kinh trung ng iu
khin hot ng ca c vn thng
qua cc si vn ng.
- C trn: H thn kinh t ch iu
ha hot ng thng qua thn kinh
giao cm v ph giao cm.
iu ha bng h thng th dch
(c trn):
- Hormon + receptor gy m v ng
knh Na+ v Ca++ lm thay i
in th mng.
- Ti ch: thiu O2, tha CO2, tng
H+, tng K+, tng acid lactic gy
gin c trn, gin mch.
CHN THNH CM N!