You are on page 1of 42

STRUKTUR PENTADBIRAN

KERAJAAN PERSEKUTUAN
NAMA AHLI KUMPULAN :
PENGERUSI : SYAKIRAH ADILAH BINTI SALLEH
PEN. PENGERUSI : MOHAMAD EKHWAN HAKIMI BIN ABDUL LATIFF
PENGENALAN
SISTEM PENTADBIRAN
Merujuk bahagian-bahagian yang setiap satuya ada fungsi dan peranan. Setiap bahagianberoperasi
memelihara keseluruhan sistem pentadbiran.

Dalam sistem pemerintahan negara > tiga badan utama > pemerintahan (eksekutif), perundangan
(legislatif) & kehakiman.

Struktur pemerintahan & pentadbiran > persekutuan & negeri.

Kerajaan Persekutuan bertanggungjawab pada keseluruhan Persekutuan Malaysia ; Kerajaan


Negeri menguruskan pentadbiran diperingkat negeri berdasarkan kuasa pada Perlembagaan
Persekutuan.
Keseluruhan pentadbiran negara beroperasi dengan lancar jika struktur dan sistem ini dapat
berfugsi dengan sistematik.

Secara keseluruhannya pemerintahan negara merupakan satu sistem pentadbiran yang


merangkumi bahagian-bahagian tertentu yang mempunyai perwakilan yang dilantik dari dipilih.
SISTEM PENTADBIRAN
MALAYSIA
Yang di Pertuan Agung

Rulers Council

Perundangan Eksekutif kehakiman

Parlimen Kabinet Mahkamah Persekutuan

Dewan Dewan Kementerian Mahkamah Rayuan


Negara Rakyat
Mahkamah Tinggi Mahkamah Tinggi
Malaya Borneo

Mahkamah Sesyen Mahkamah Sesyen

Mahkamah Majistret Mahkamah Majistret


TEORI PENGASINGAN
KUASA
Montesque corak pemerintahan sesebuah negara perlu diasingkan ; pembahagian kuasa perlu
dilakukan bagi mengelakkan dominasi kuasa oleh pihak-pihak tertentu .

Teori Pengasingan Kuasa & di Malaysia konsep ini dilihat 3 bentuk


pemerintahan yang utama :

>badan eksekutif

>badan perundangan

>badan kehakiman

Bermakna setiap badan mempunya tugas dan peranan yang dikhusukan tidak secara menyeluruh

kerana terdapat pertindihan kuasa antara satu sama lain.


KOMPENEN-KOMPENEN
UTAMA DALAM SISTEM
KERAJAAN MALAYSIA
BADAN EKSEKUTIF
Bertanggujawab melaksanakan urusan pemerintahan dan pentadbiran serta mempunya pejabat-
pejabat yang berperanan melaksanakan undang-undang yang telah diluluskan oleh dan badan
perundangan.

Jentera paling utama untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat dan negara.

Dua peringat iaitu:-

i) Kerajaan persekutuan

ii) Kerajaan negeri

Peringkat persekutuan :- Jemaah menteri (kabinet)

Peringkat negeri :- Majlis mesyuarat kerajaan negeri (ekco)


Badan eksekutif
peringkat persekutuan
Kuasa Badan Eksekutif terletak pada Yang DiPertuan Agong.
Dilaksanakan oleh Jemaah Menteri / mana-mana menteri yang diberi kuasa oleh
Jemaah Menteri.
Tugas eksekutif boleh diberi kepada suruhanjaya, imegresen / kastam melalui
undang-undang oleh parlimen.
Berdasarkan perlembagaan, Yang DiPertuan Agong hendaklah menjalankan kuasa
atas nasihat Jemaah Menteri atau Menteri.
Jemaah menteri kabinet
malaysia
Yang DiPertuan Agong
Keanggotaan
i. Dipilih Majlis Raja-Raja Melayu

ii. Sistem giliran / 5 tahun

iii. Raja / Sultan / Yang DiPertuan Besar

. Kedudukan
i. Ketua negara / persekutuan

ii. Ketua eksekutif

iii. Raja perlembagaan

. Kuasa Budi Bicara


i. Melantik Perdana Menteri.

ii. Tidak mempersetujui permintaan pembubaran Parlimen.

iii. Memanggil persidangan Majlis Raja-Raja untuk membincangkan tentang kedudukan /


keistimewaan mereka.
Angkat Sumpah YDPA
Kuasa bukan budi bicara

i. Ketua agama Islam (wilayah persekutuan / negeri tidak beraja / negeri sendiri).

ii. Mengetuai angkatan tentera Malaysia.

iii. Melantik Hakim / Peguam Negara / Yang DiPertuan Negeri / ahli Suruhanjaya

. Pemilihan Yang DiPertuan Agong

i. Dipilih dari kalangan Raja-Raja Melayu dari 9 negeri mengikut giliran negeri masing masing.

ii. Seseorang Raja layak kecuali :-


. Baginda masih seorang remaja
. Baginda sendiri memutusakn tidak mahu dipilih (walapun tiba gilirannya)
. Ada kekurangan yang dialami oleh baginda seperti keuzuran fizikal atau mental.
. Atas sebab sebab lain yang meyakinkan ahli majlis dengn sokongan undi minimum 5 orang.
. Sultan atau Raja paling kanan layak dilantik dan kekananan seseorang Sultan atau Raja adalah
berdasarkan kepada tempoh beliau menaiki takhta kerajaan negeri.
. Tempoh bagi menjawat
Pemilihan Yang
DiPertuan Agong
i. Dipilih dari kalangan Raja-Raja Melayu dari 9 negeri mengikut giliran negeri masing masing.

ii. Seseorang Raja layak kecuali :-

. Baginda masih seorang remaja


. Baginda sendiri memutusakn tidak mahu dipilih (walapun tiba gilirannya)
. Ada kekurangan yang dialami oleh baginda seperti keuzuran fizikal atau mental.
. Atas sebab sebab lain yang meyakinkan ahli majlis dengn sokongan undi minimum 5 orang.
. Sultan atau Raja paling kanan layak dilantik dan kekananan seseorang Sultan atau Raja adalah berdasarkan
kepada tempoh beliau menaiki takhta kerajaan negeri.
. Tempoh bagi menjawat jawatan yang DiPertuan Agong adalah selama 5 tahun. Tetapi, tempoh ini boleh
dipendekkan jika berlaku kemangkatan atau baginda terhenti dari menjadi raja negeri baginda atau baginda
menarik dir dengan menulis surat kepada Majlis Raja-Raja
Perdana Menteri
Dilantik oleh Yang DiPertuan Agong sebagai ketua kabinet dari kalangan ahli
Dewan Rakyat.
Perdana Menteri boleh mengetuai Kabinet selagi mendapat kepercayaan sebilangan
besar ahli-ahli Dewan Rakyat, melainkan jika atas permintaannya Yang DiPertuan
Agong membubarkan parlimen.
Sekiranya gagal mendapat sokongan ahli-ahli kabinet, Perdana Menteri terpaksa
meletakkan jawatan mengikut Perkara 43 (4) Perlembagaan Persekutuan.
ANGKAT SUMPAH PERLANTIKAN
PERDANA MENTERI
a b c d e
f

a. Perdana Menteri 1 : Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj


b. Perdana Menteri 2 : Tun Hussein Onn
c. Perdana Menteri 3 : Tun Abdul Razak
d. Perdana Menteri 4 : Dato Seri Dr. Mahathir
e. Perdana Menteri 5 : Dato Seri Abdullah Haji Badawi
f. Perdana Menteri 6 : Dato Seri Najib Tun Abdul Razak
MENTERI
Semua menteri ahli Kabinet, walaupun tidak tercatat dalam Perlembagaan. Dalam konteks
pemerintahan demokrasi, ahli-ahli Kabinet akan membentuk badan kerajaan yang memerintah.
Seseorang menteri boleh mengetuai satu / lebih portfolio kementerian. Penentuan akan
dilakukan oleh Perdana Menteri.
Timbalan Menteri juga akan dilantik oleh YDPA atas nasihat Perdana Menteri bagi membantu
menteri. Mereka yang dilantik sebagai Timbalan Menteri dari kalangan ahli Dewan Rakyat dan
Dewan Negara adalah bukan ahli Kabinet.
Menteri-menteri yang dilantik tanpa kementerian yang dikenali sebagai Menteri Tidak Berfortlio yang
ditugaskan untuk membantu Perdana Menteri menjalankan tugas-tugas tertentu.
Angkat sumpah perlatikan
menteri
Kabinet
Sebelum dikenali sebagai kabinet dikenali sebagai majlis mesyuarat kerajaan persekutuan

Bermula dengan penubuhan mini kabinet dikenali sebagai sistem ahli (1951).

Anggota-anggota kabinet Perdana Menteri sebagai ketua dan Menteri-Menteri yang dilantik oleh
Yang DiPertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri.

Tugas-tugas kabinet :-

i. Membentuk dasar-dasar utama negara.

ii. Memutuskan pendirian kerajaan.

iii. Membantu penyelarasan pentadbiran kerajaan pusat.

iv. Melaksanakan kuasa eksekutif Yang DiPertuan Agong.


Jemaah Menteri Kabinet
SURUHANJAYA
Bertujuan untuk memastikan perlaksanaan pentadbiran berjalan lancar, bijak, adil dan sistematik.
Ahli-ahli suruhanjaya dilantik secara khas oleh YDPA dengan nasihat Majlis Raja-Raja supaya
tiada campurtangan pihak-pihak tertentu.
Contoh suruhanjaya tetap SPR & Suruhanjaya Perkhidmatan ; suruhanjaya sementara dilantik
untuk menyiasat / menyelesaikan masalah dan isu semasa.

SURUHANJAYA

SURUHANJAYA SURUHANJAYA
TETAP SEMENTARA
BADAN EKSEKUTIF
PERINGKAT KERAJAAN
NEGERI
Pemerintahan dan pentadbiran dilakukan oleh kerajaan negeri.
Setiap negeri membentuk Kerajaan Negeri yang mempunyai kuasa mentadbir negeri berkenaan.
Tetapi hubungan antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri adalah rapat dan terpelihara mengikut
peruntukan perlembagaan.
Badan Eksekutif diperingkat negeri terdiri dari Raja, Sultan atau Yang DiPertuan Negeri serta Majlis
Mesyuarat Negeri.
BADAN PERUNDANGAN
Fungsi Menggubal, meminda dan meluluskan undang-

undang.

Di peringkat Persekutuan yang mengizinkan badan pemerintahan Kabinet (Jemaah Menteri) bagi
menggubal, meminda dan meluluskan undang-undang atas nama parlimen untuk dikuatkuasakan
oleh menteri atau pihak berkuasa yang lain.

Prosidur ini yang dikenali sebagai undang-undang perwakilan yang juga dilaksanakan di peringkat
negeri.

Undang-undang yang digubal melalui Badan Perundangan akan digunapakai oleh Badan Eksekutif
untuk mentadbir dan mengurus pemerintahan negara dan negeri.

Setiap undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen atau Dewan Undangan Negeri perlu
mendapat perkenan YDPA atau Sultan dan Yang Dipertua Negeri sebelum dikuatkuasakan.
SUMBER UNDANG-
UNDANG MALAYSIA
AKTA Undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen mulai 11 September 1959 sehingga
sekarang.

ORDINAN Undang-undang yang diluluskn oleh Badan Perundangan Persekutuan antara 1

Februari 1948 dan 10 September 1959.

ENAKMEN Undang-undang yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri kecuali Sabah dan
Sarawak.

PERUNDANGAN SUBSIDIARI Peraturan-peraturan dan kaedah yang dibuat ole


seseorang lazimnya seorang Menteri atau badan dibawah kuasa yang diwakilkan atau diberikan
oleh Akta Parlimen atau Enakmen Dewan Undangan Negeri.
UNDANG-UNDANG
BERTULIS
Perlembagaan
Akta-akta yang diluluskan oleh Parlimen.
Enakmen dan Ordinan
Perundangan Subsidiari

UNDANG-UNDANG TIDAK
BERTULIS
Undang-undang Adat
Undang-undang Islam
Undang-undang Inggeris
Keputusan-keputusan Mahkamah Tinggi dan Persekutuan
CIRI-CIRI YDPA
Bertindak sebagai Ketua Walaupun salah satu komponen Parlimen, baginda tidak
terlibat dalam menbuat undang-undang.
Tugas memperkenankan undang undang yang telah digubal oleh ahli ahli dewan
negara dan dewan rakyat.
Selain itu- menyampaikan titah ucapan dikedua dua dewan apabila perlu dan ini
hanya dilakukan pada permulaan setiap sesi parlimen yang bermula pada awal
tahun, membubarkan parlimen, menamatkan penggal parlimen (mengikut nasihat
jemaah menteri) dan memanggil mesyuarat parlimen.
Pembukaan Parlimen Suku Pertama
2017 Penggal ke 5
DEWAN NEGARA
Menurut peruntukan Perlembagaan Persekutuan, Dewa Negara mempunyai 69 orang ahli atau
Senator berumur 30 tahun ke atas.
Dua kategori ahli :-

i. 26 orang ahli adalah daripada 13 buah negeri, setiap negeri diwakili oleh 2 orang ahli. Ahli-ahli ini
adalah dipilih oleh Majlis Undang-undang Negeri di bawah perkara 45(1) (a) Perlembagaan
Persekutuan.

ii. 43 orang ahli yang dilantik Yang DiPertuan Agong,termasuk dua orang ahli dari Wilayah
Persekutuan Kuala Lumpur dan seorang ahli dari Wilayah Persekutuan Labuan.
. Jawatan Senator yang dijawat untuk tempoh 3 tahun sahaja tidak boleh memegang jawatan itu
melebihi dua penggal.
. Dewan Neara dipengerusikan oleh seorang Yang Dipertua dan Timbalan Yang Dipertua.
Angkat Sumpah Sebagai Senator
dewan rakyat
DEWAN RAKYAT
Keanggotaan ialah 222 orang. dipilih melalui pilihanraya setiap 5 tahun sekali dan 2 lagi dilantik
sebagai Timbalan Yang dipertua Dewan.
Peranannya ialah untuk menggubal undang-undang.
Syarat-syarat menyebabkan seseorang ahli lucut:

a. Gila

b. Muflis

c. Memegang jawatan bergaji

d. Dengan rela memperoleh kerakyatan asing.

e. Melakukan kesalahan jenayah dan disabit kesalahan.

f. Mungkir menghantar penyata perbelanjaan pilihan raya dalam tempoh 33 hari selepas pilihan
raya disiarkan.
Angkat sumpah sebagai ahli
parlimen
BADAN PERUNDANGAN NEGERI
Fungsi
untuk membuat undang-undang

Raja/Yang Dipertua Negeri


- Kuasa untuk memanggil, menangguh dan
membubarkan DUN.
- Rang undang-undang perlu mendapat kelulusan.

Dewan Undangan Negeri


-menyerupai parlimen di peringkat persekutuan.
- Brfungsi- majlis yang mendengar, membahas dan
menggubal rang undang-undang untuk diterimapakai.
- terdiri daripada sebilangan ahli ang dipilh oleh rakyat
dan berumur 21 thun ke atas.
FUNGSI DAN KUASA
PARLIMEN
Kuasa perundangan membuat,meminda dan memansuhkan

- meluluskan cukai-cukai baru tambahan atau memansuhkan


- meluluskan belanjawan negara
- perlembagaan peruntukan :

senarai persekutuan
senarai negeri
senarai bersama
Parlimen bersidang
PROSES MEMBUAT
UNDANG-UNDANG
1. CADANGAN oleh kerajaan atau wakil rakyat
2. Peguam MENGGUBAL rang undang-undang.
3. Diperkenalkan tanpa bahas pada BACAAN PERTAMA di dewan rakyat.
4. Dibincang secara terperinci di PERINGKAT JAWATANKUASA di dewan rakyat.
5. Satu PENGESAHAN dihantar kepada yang Dipertun Agong.sekiranya diperkenankan.
6. Rang undang-undang akan DITAWARKAN untuk ditandatangani oelh kerajaan.
7. Dibahaskan dari segi dasar di dewan rakyat pada bacaan kedua sekiranya mendapat kelulusan.
BADAN KEHAKIMAN
Sistem kehakiman

Peranan penting :

- menjaga keluhuran perlembagaan dan mengimbangi kuasa antara badan eksekutif dan badan
perundangan untuk menjamin agar pihak eksekutif tidak menyalah guna kuasa menggubal
undang undang sesuka hati dan menjadi tanggungjawab badan kehakiman mengawasi supaya
undang undang tersebut tidak bertentangan dengan peruntukan dalam perlembagaan.
- berperanan menjaga keadilan dengan mengadili kesalahan dan menjatuhan hukuman yang
setimpal menyelesaikan pertelingkahan antara kedua pihak.
- tugas tugas kehakiman di malaysia dilaksanakan dengan mahkamah.
KUASA KEHAKIMAN
Mahkamah diberi kuasa dalam bidang perundangan dan pentadbiran. Empat bidang kuasa utama
mahkamah;

-mentafsir perlembagaan
-mentafsir sesuatu undang undang
-menentukan undang undang dan tindakan kerajaan sah atau tidak.
-kuasa mengistihar sesuatu undang undang bertulis persekutuan atau negeri.
KEBEBASAN KEHAKIMAN
Kebebasan institusi kehakiman dari pengaruh dan tekanan politik terdapat dalam peruntukan
perlembagaan.

- Tujuan menjaga kebebasan institusi unutk memastikan proses keadilan dilaksanakan tidak
terjejas dan memelihara keneutralkan institusi ini.
- kebabasan perkara perkara dalam badan kehakiman gaji seorang hakim diperuntukkan dalam
akta parlimen dan dibayar oleh kumpulan wang yang disatukan .
- jawtan hakim tidak boleh dilucutkan oleh yang dipertuan agong sebelum mencapai umur 60 tahun
kecuali hakim tersebut tidak baik dan uzur.
- saraan seorang hakim dan syarat syarat jawatan tidak boleh diubah,
MAHKAMAH
PERANAN
peranan untuk menjaga keadilan semua pihak tanpa mengira kedudukan,keistimewaan,warna
kulit,fahaman politik,agama dan pengaruh. Juga melaksanakan undang undang yang telah
diluluskan oleh badan perundangan.
sumber

Buku Pengajian Malaysia


http://www.sumbermalaya.com
kesimpulan
Perlembagaan persekutuan Malaysia merupakan asas penting dalam undang-undang negara. Tanpa
perlembagaan, sistem pemrintahan dan kawalan sukar dilaksanakan. Hal ini bertunjangkan kepada
pembentukan awal perlembagaan yang mendapat persetujuan ramai. Malah jika dilihat, sebenarnya
perlembagaan merupakan dasar kepada pembukaan demokrasi berparlimen di Malaysia. Maka dengan
itu, diharap setiap warganegara sama ada pemerintah dan rakyat mendapat hak masing-masing dan
pembelaan sewajarnya.