KEPENTINGAN KEMAHIRAN ASAS UNTUK BERDIKARI KEPADA KKBP

Mampu berdikari

Produktif dan Boleh memberi sumbangan

Kepentingan KAUB

Berdisiplin dan bersikap positif

Berkemahiran dan berketerampilan

Bermoral dan beretika

Bidang Pengurusan Kehidupan
Pengurusan diri Kemahiran manipulatif

Kemahiran Hidup

Pengurusan Tingkah Laku

Kepentingan Pengurusan Diri
‡ Murid boleh berdikari dan menjalankan aktiviti seharian. ‡ Menyediakan murid untuk menghadapi situasi sebenar ‡ Murid dapat mengamalkan kebersihan dan kesihatan yang baik untuk dirinya serta persekitaran ‡ Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan di dalam bilik darjah ke dalam kehidupan

Kepentingan Kemahiran Manipulatif
‡ Murid boleh melakukan pergerakan koordinasi motor kasar,motor halus dan pengamatan. ‡ Murid boleh menggunakan peralatan dengan teknik yang betul ‡ Murid boleh meggunakan pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan seharian ‡ Dapat meningkatkan kreativiti murid

Kepentingan Pengurusan Tingkah Laku
‡ Murid dapat mengamal serta mengekalkan tingkah laku sedia ada dan yang baru ‡ Murid dapat mengurus dan mengawal emosi ‡ Murid dapat meningkatkan kemahiran sosialisasi ‡ Murid boleh menjaga keselamatan diri dan orang di sekitarnya

Kepentingan Kemahiran Hidup
‡ Murid memperoleh pengetahuan asas dalam aspek masakan, jahitan, pertukangan, perkebunan, pemeliharaan haiwan dan mendobi. ‡ Murid menguasai kemahiran asas dalam komponen kemahiran hidup ‡ Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi ke dalam kehidupan seharian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful