You are on page 1of 10

Hidrolik Pompalar - Dili

Pompa
Dtan dili pompalar kire, olumsuz emme
koullar ve yan viskozite dalgalanmalarna
kar dayankldr.
300 bara kadar basnlara uygun olarak retilir
ve uzun mrldr.
Mobil hidrolikte olduu gibi ses oluumundan
daha nemli olduu yerlerde tercih edilir.
Hidrolikte iten dili pompalar sessiz,
grltsz almalar nedeniyle tercih edilir.
Dtan dili pompalarn tm zelliklerine sahip
olup, ancak daha pahaldrlar.
Hidrolik Pompalar - Paletli
( Kanatl ) Pompalar
Gvd Pale Rotor
e t

SEMBO
L

160 bar kadar orta basn alannda dili


pompalar devre d brakmtr.
Dzenli bir aka sahip olup sessiz alr, yap
paralar kolay deitirilebilir.
Basn Valfleri

Basn snrlamay, kumanda aygtlarnn alp


kapanmasn ve alma basncnn sabit
tutulmasna yararlar.
Basn Snrlama Valfleri
byklkte olduundan bota
n Kumandal Basn Kontrol almada hcrelerdeki basnlar
Valfleri ayn olup srg basnla
dengelenmektedir.
n uyar valfinin ilk hareket basnc
yay 5 ile ayarlanr. Sistem basnc
n uyar valfinde ayarlanan deere
ulatnda kapama eleman
2 3 9
1
yuvasndan kaldrlarak depoya
0 olan balant alr.

Yan sabit kstlaycdan geiinde


oluan basn dm nedeniyle
ana srgnn her iki yzeyine
farkl basn etki eder. Eer
kstlayc nndeki basn pe1
( Srg yzeyinden oluan
kuvvet) , yay 4 tarafndaki basn
8
4 1 6 5 pe2 + Yay 4 kuvveti den byk
7
olursa , ana srg saa doru
itilerek P'nin T ile olan balants
alr ve sistemdeki fazla ya
depoya boaltlr.
n Kumandal Basn Kontrol
Valfleri

Detayl sembol

Kesit ve Sembol resmi


verilen, deiik yapda
bir n kumandal
basn ayar valfi
gsterilmektedir.
alma mant bir
nceki valf gibidir.
Basit sembol
n uyarl valflerde ya
boaltlma ilemi
Sistem i yapmad,
silindirlerin hareketsiz
olduu durumlarda
emniyet valfi
boaltlmazsa,
sistemde basn
ykselecek yan
depoya dn
emniyet valfnn ayar
deerinde olacaktr.
Sonu olarak gereksiz
yere enerji harcanacak
ve ya snacaktr.
Basn Drc Valfler
ki yollu Dorudan uyarl basn
drc valfler

k hatt
k basnc

Piston
alan
A

Sznt hatt Giri hatt


Giri
basnc
Gvde iinde yay 3 tarafndan normal konumda tutulan srg 2
denetim eleman olarak grev yapar.
Normalde ak valflerdir.
Basn drc valf uyarsn valfden kan yadan alr. Ksma
sonucu bir miktar basn enerjisi, sya dnr.
Valfin k blmnde basn dmesi olursa srg geii
rahatlatarak, basncn tekrar olumasna msaade edecektir.
Basn Drc Valfler
rnek Uygulama Devrede gsterilen sistemde
farkl basnlara ihtiya
duyulmaktadr.
Skma silindirinin, yaptrma
ilemini gerekletiren Hidrolik
motordan daha az kuvvet
uygulamas istenmektedir.
Bunun gereklemesi iin,
silindirinin hemen giriine bir
basn drc valf konur.
Basn ayarlanan deere
ulancaya kadar yan tm
valften rahata geer, basn
ayarlanan deere ulat anda
srg hareket ederek valfteki
geii ksar.
Basn Drc Valfler
yollu Dorudan uyarl basn
drc valfler Bu valfler, 2- yollu basn
ayar valfleri ile ayn
Snmle
me
alma zelliklerini
ksmas
gsterirler.
Kullancda d kuvvetlerin
etkisi ile basn art
olursa oluan bu basn
etkisi nedeniyle denetim
srgs yay kuvvetine
kar sola doru itilir. B
kanal T'ye balanarak
fazla akkan depoya
boaltlr. Boaltma ilemi
valfde ayarlanan basn
deerine dene dek
srer.