You are on page 1of 4

ORTA GERLM

AYIRICI(SEKSYONER)
AYIRICI(SEKSYONER)
NEDR?

Kontaklarnn ak veya kapal


olduu fiziki olarak gzle
grlebilen yksz devreleri
gerilim altnda ap
kapatmaya yarayan basit
tipten bir kesme
malzemesidir.
AYIRICI ETLER

Ayrclar bina veya direklerde


kullanlabilir. Binalarda
kullanlanlar dahili, direklerde
kullanlanlar harici olarak
adlandrlr.
1.Adi (Normal) Ayrc
2.Toprakl Ayrc
3.Sigortal Ayrc
4.Sigortal Toprakl
Ayrc