You are on page 1of 34

ORTA GERLM KESC

KESC NEDR?

Ykl elektrik
devrelerini ap
kapamaya yarayan
cihazlardr.
Alak gerilimin zerindeki
gerilim kademelerinde elektrik
devreleri kesildiinde
(aldnda) meydana gelen
arkn sndrlmesi, dolaysyla
devrenin elektriksiz hale
getirilmesi gerekmektedir.
Bunu salamak iin kesiciler
gelitirilmitir. Kesiciler hem
ark sndrme zelliine hem
de ok hzl hareket etme
zelliine sahiptir.
YAPISAL BLMLER

1-Sabit ve hareketli kontaklar


2-Ark sndrme blm
3-letme mekanizmas
1-Sabit ve hareketli
kontaklar:Kesici tiplerine gre
farkllk gsteren, ancak grev
olarak kesicinin akmn tan
paralardr.
2-Ark sndrme
blm:Kontaklarn birbirinden
ayrld, arkn meydana
geldii ve sndrld
blmdr. Grevi; arkn
sndrlmesini kolaylatrmak,
etkilerini azaltmak ve
hzlandrmakr.
3-letme
mekanizmas:Operatrn
kesiciyi ama ve kapamas
amacyla kullanlan
blmleridir. Balca 4 eidi
vardr.
1.Elle kurmal yayl
2.Motorla kurmal yayl
3.Basnl haval
4.Basnl yal
KESCLERDE ARANAN
ZELLKLER
1.Ama annda meydana gelen Ark
sndrmeli
2.Pepee ama ve kapama
yapmal
3.Sratli olarak ama kapama
yapmal
4.Kontaklar nominal akmlar
snmadan, ksa devre akmlarn ise
ksa bir sre tayabilmeli.
KESC ETLER
1.Magnetik flemeli kesiciler
2.Yal kesiciler
a)ok yal kesiciler
b)Az yal kesiciler
3.Basnl haval kesiciler
4.SF6 gazl kesiciler
5.Vakumlu kesiciler
YALI KESCLER

Yal kesicilerin ya miktarlar


ve ya rengi ayda bir kontrol
edilmeli, yada azalma varsa
hemen takviye edilmelidir. Ya
renginde deime olsa da
olmasa da en az ylda bir defa
ya deitirilmelidir.
Yal kesicilerde koruma
sistemi primer koruma olup
kesicinin 2 fazndan koruma
sistemi kurulur. Trafonun
gcne gre primer rle ayar
yaplmaldr.
SF6 GAZLI KESCLER

Kesici tpleri ierisinde


bulunan SF6 gaz ile, ama
annda oluan ark sndrlr.
SF6 gaznn birok tercih
edilme sebebi vardr:
1.Dnyann her tarafnda kolaylkla
bulunabilmektedir.
2.Zehirli deildir.
3.Molekln 6 kovalent ba sayesinde
SF6 gaz son derece tutarl bir gazdr.
4.Yaltkan bir gazdr.
5.Ark sndrc zellie sahiptir.
6.30 yldan fazla kullanm mr vardr.
7.Basn izlemeye gerek yoktur.
8.evreyi etkilemez.
9.Alev almaz.
10.Renksiz ve kokusuzdur.
NDEN GRN
ARKADAN GRN
YAPISI
MANEVRA SIRASINDA
YAPISI
TP PATLAMI BR KESC
Ark sresi, yani ark
kontaklarnn ayrlmasndan
arkn snmesine kadar olan
sre boyunca aa kan sy
SF6 kendi yksek zgl ss
nedeniyle ortama ok kolay
yayar. Kesme ilemi srasnda
oluan ark, ortam sttndan
SF6 ayrr ve ortama kkrt ve
flour atomlar kar.
Ark scaklnda kkrt
iyonlaarak ortama elektron
verir. Ark akmn asl ileten bu
elektronlardr. 2000 derece
civarnda flour ve kkrt
iyonlar SF6 gazna tekrar
dnmek zere ortamda
kalan s enerjisini de emerek
birleirler. Bylece kontaklar
aras dielektrik ortam oluur.
Gazn eskimesi ihmal edilebilir
dzeydedir.
SF6 gazl kesiciler yaklak
5000 ama-kapamay hibir
para yenilemeksizin
gerekletirebilirler.
BALICA ARIZA ETLER
1.Mekanizma otomatik olarak
kurulmuyor.
a)Elektrik motoru arzal
b)Hareket sonu konta arzas
c)Kablo ve balantlarda sorun
2.Kesici kapamyor.
a)Dk gerilim rlesi arzas
b)Kapama bobini arzas
c)Kilitleme kutusunda arza
3.Kesici kapamyor, ardndan
hemen ayor.
A)Herhangi bir ac arzas
b)Primer veya sekonder rle
arzas
c)Bobin arzas
4.Kesici elle veya uzakta
kumanda ile alamyor.
a)Ama bobini arzas
Gazl kesicilerde sekonder
koruma yaplabilmesi iin OG
akm trafosu ve sekonder rleli
kumanda panosuna ihtiya
vardr. Korunacak fider veya
trafonun gcne gre seilecek
akm trafolar ile kesici ve rle
balantlarnn iyi yaplmas, iyi
bir sekonder koruma iin ok
nemlidir.
AKIM
TRANSFORMATRLER
PRMER
SARGI

SA NVE

SEKONDER
SARGI
YAPISAL ZELLKLER
Primer Terminaller

Kalp

Reine

Primer Sarg

Sekonder Koruma Sargs


Sekonder l Sargs

Sekonder Terminaller
Kesicilerin motor gerilimi
mutlaka 220 Volt seilmelidir.
Aksi takdirde aknn mrnn
abuk tkenmesine neden olur.
Ama-kapama bobin gerilimleri
ise datm veya trafo
merkezinin byklne bal
olarak 24 veya 110 Volt
seilmelidir.
Bugne kadar sadece bina tipi
trafo tesisleri ile datm
merkezlerinde kesici
kullanlabilirken artk yeni
teknoloji ile direklere de kesici
konulabilmektedir.