You are on page 1of 4

MATEMATIK TINGKATAN 1

BAB 1 NOMBOR NISBAH
1.3 PECAHAN POSITIF DAN PECAHAN NEGATIF
1.4 PERPULUHAN POSITIF DAN PERPULUHAN NEGATIF

4.2. 4.5.2.2.1.1 Integer 1.1.2.4 2 1.1. 1.4.5 Nombor nisbah 1. 1.1. 11.1. 1.2.3.4.1.1. 1. 1. 1.2.1.3.1.5.5. 1. 1. dan perpuluhan negatif 1.4. 11.5.2. 1.2. 11.3 Pecahan positif 1.2.1.2.2.2.RPT MINGGU STANDARD STANDARD GABUNGAN KANDUNGAN PEMBELAJARAN 1 1.3.3 11.3. 4. 1. 1.3 4 1.1.1.2 .4 Perpuluhan positif 1.5. 1.1 3 1.5.4 4. 4.4.6 3 1.3.3.2.1.2. dan pecahan negatif 1. aritmetik yang melibatkan integer 1.5.3.1.4 4.2 Operasi asas 1.4.2 1.3.3.

1.2 Membanding dan menyusun pecahan positif dan pecahan negatif mengikut tertib.1  OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Pelajar dapat: i) Menaakul pecahan positif dan pecahan negatif ii) Menaakul perpuluhan postif dan perpuluhan negatif iii) Membanding dan membeza pecahan dan perpuluhan positif dan negatif.2 Membanding dan menyusun perpuluhan positif dan perpuluhan negatif mengikut tertib.  GABUNGAN PEMBELAJARAN: 4. 4.00PG /29 ORANG  BIDANG PEMBELAJARAN: NOMBOR DAN OPERASI  TAJUK: NOMBOR NISBAH  STANDARD KANDUNGAN: 1. MATA PELAJARAN: MATEMATIK  KELAS/ MASA/ BILANGAN: 1 AMANAH/ 8. 4.4. 1.1.3.2.4 PERPULUHAN POSITIF DAN PERPULUHAN NEGATIF  STANDARD PEMBELAJARAN: 1.4.00 – 9.1. .2. 1.5.1 Mewakilkan perpuluhan positif dan perpuluhan negative pada garis nombor. iv) Dapat menghubungkait pecahan kepada bentuk nisbah v) Dapat menghubungkait pecahan kepada peratus dan nisbah.1 Mewakilkan pecahan positif dan pecahan negative pada garis nombor.1. 4.3.3 PECAHAN POSITIF DAN PECAHAN NEGATIF  1.3.

Guru memperkenalkan konsep pecahan. pelajar diberikan kad manila dan diminta menulis sendiri 3 nombor pecahan dan 3 nombor perpuluhan dan disusun di garis nombor pada papan putih. AKTIVITI:  1. Kemudian. Pelajar diberikan kad nombor bernilai pecahan dan perpuluhan positif dan negatif dan diminta menyusun nombor-nombor tersebut pada garis nombor di papan putih. Pelajar diminta memilih salah satu pecahan yang terdapat pada garis nombor dan menyatakannnya dalam bentuk peratus. Pelajar juga didedahkan bilangan potongan kek di bahagi dengan jumlah keseluruhan kek sebagai nisbah. Pelajar diminta menyelesaikan soalan-soalan latihan. menyelesaikan penukaran pecahan kepada peratus bagi nombor pecahan yang dipilih. Guru memberi satu contoh sebagai pengenalan dan para pelajar dikehendaki berbincang di dalam kumpulan mereka. Guru membahagikan kek tersebut kepada 30 potongan di papan putih dan bertanyakan pelajar apakah amaun sepotong kek tersebut. Guru menunjukkan gambar sebiji kek. Pecahan adalah bilangan potongan kek dibahagi dengan jumlah keseluruhan. Kemudian guru ingin memotong sebiji kek tersebut kepada 30 0rang pelajar di dalam kelas.  4.  2. .  3.