You are on page 1of 14

Caragiale și personajul

său
“Îi urăsc, mă!”
I.L. Caragiale

“Mă, Rică sânt Eu...!”
Observa Mizantr
tor op

Revolt
Cinic at
Personaje tragico-comice
Eroi ai râsu-plânsului

mahala
giul
mitocan tembelu
ul l

OMU
moftang L prostul
iul KITS
CH
Caragiale - cel mai mare creator de
viață din întreaga noastră literatură
Ștefan
Tipătesc
u

Zaharia Jupân
Trahanac Dumitrac
he he

Chiriac
Trahanache “ai

Zoe
Zaharia puțintic
ă
Trahana răbdare
che …”

Ștefan
Tipăte
scu
Tipătescu Ștefan
tipul omului Zoe
inteligent la
modul mediu
Prefectu
l
Județulu
i

prieten al
familiei
Trahanach
e
Rică Venturiano
Personaj
simpatic/o
lichea
pozitivă

Prototip
ul
junelui
incult

Frenetic
și
Sentime Zița
ntal
Chiriac

Personaj
eclectic/neli Persona
niar j în
evoluție

Arivist
și
Parveni
t
Doamnele, Damele și Cucoanele
lui Caragiale

Zoe Veta

Ziț
a
Zoe Trahanache

idolul
bărbațil
or
Zoe-
simțitoa
rea

Zoe-femeia
masculiniza

Veta
tipul
mahalagioa
icei

nici
comică,
nici
ridicolă

ștearsă,
limitată
vioaie,
energică

i ța și plină de

Z
viață

tipul
mahalagioa
icei cochete

o damă
civilizată cu
comportame
nt
rudimentar
Personajul lui Caragiale este
un cerc vicios care se repetă
până la infinit...